Komentarioak. Fluidoak

home.gif (1232 bytes)up.gif (1005 bytes)

Oinarrizko ekuazioa
ArkÝmedesen printzipioa
Fluidoen dinamika
Gainazal tentsioa

marca.gif (847 bytes)Komentarioak
Bibliografia
 

Fisika orokorreko kurtso batean Fluidoak aztertzeko (edo Jariakinak) bi atal nagusi sailkatzen dira:

  • Fluidoen estatikaren oinarrizko ekuazioa eta Arkimedes-en printzipioa.

  • Fluidoen dinamikaren Bernoulli-ren ekuazioa.

Mekanikatik abiatuta, fluidoen estatikak ez du printzipio fisiko ezberdinik, adibidez, fluido batek egiten duen bultzada kalkulatzeko, ohiko indar-diagramak erabiltzen dira.

Fluidoen higidura deskribatzeko ere, eredu sinpleak erabiltzen dira, soilik presioa, dentsitatea eta abiadura kontutan hartzen dutenak. Ikusiko denez, Bernoulli-ren ekuazioa energiaren kontserbazio printzipioa da, baina fluido idealetan aplikatuta.

Fisika Ikastaro interaktibo honek, Fisika orokorreko bi atal nagusi horiek ez ezik, fluido errealak ere aztertzen ditu (biskositatea edo likatasuna ere kontutan hartuta), eta baita fluidoen gainazal-tentsioak garrantzia duen fenomenoak ere.

Ikasleek zenbait zailtasun izaten dituzte fluidoen estatikaren eta fluidoen dinamikaren ariketak ebazterakoan, eta nire ikuspegitik zailtasun horiek bi oinarri izaten dituzte:

  • Presioaren kontzeptua ulertzea, eta indar kontzeptutik bereiztea.

  • Fluido errealek eguneroko bizitzan izaten duten portaera eta Fisika ikastaroetan aztertzen diren fluido idealen portaera batzuetan ez dira bat etortzen, fluido ideala definitzeko zenbait hurbilketa egin direlako eta, batzuetan, hurbilketen baliozkotasuna mugatik kanpo eramaten delako.

Dena den, fluidoen dinamika orokorra mekanikaren atalik zailenetakoa da, ikusi besterik ez dago, erreka zurrunbilotsu bateko uraren, sute baten gaineko kearen edota atmosferako aire-masen mugimenduak.