Kohetea bertikalki igotzen

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Dinamika

Masa aldakorreko
sistemak (I)
Kohetearen 
eredu diskretua
Bultzada
konstanteko kohetea
Bi etapako kohetea
marca.gif (847 bytes)Kohetea bertikalki
 igotzen
Kohetea 
ilargira jaisten
Kohete "perfektua"
Torricelli-ren kohetea
Oinarri fisikoak

Adibideak

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

 

Orri honetan berriro kohetea aztertuko dugu, baina oraingoan, Lurraren gainazaletik gorantz eta bertikalki jaurtitzen da. Kohetea txikia dela suposatuko dugu (suziria) eta altuera txikia atzematen duela, horrela grabitatearen azelerazioa konstantetzat har daiteke, g= 9.8 m/s2.

Kohetearen higidurak bi atal ezberdin izango ditu:

 1. Jaurtitzen denetik eta erregaia agortzen zaion arte.
 2. Erregaia agortzen den unetik altuera maximoa atzematen duen arte.

 

Oinarri fisikoak

Demagun koheteak t aldiunean m masa duela eta v abiadura, erreferentzia sistema inertzial batekiko (esaterako Lurra).

Ondorengo aldiunean, t+Δt, erregaiaren zati bat egozten da, Δμ masaduna, eta  -u abiadura erlatiboaz kohetearekiko (abiadura hori konstantea da). Ondorioz, kohetearen masa aldatzen da (m-Δμ) eta abiadura ere bai, v+Δv.

Koheteak t aldiunean m masa du eta v abiadura, hortaz bere momentu lineala:

p(t)=mv

Ondorengo aldiunean, t+Δt:

 • Kohetearen masa da, m-Δμ, eta bere abiadura, v+Δv.

 • Egotzitako zatiaren masa, Δμ, eta abiadura erlatiboa –u da, kohetearekiko, alegia, –u+ v, Lurrarekiko.

Momentu lineal totala une horretan:

p(t+Δt)=(m-Δμ)(v+Δv)+ Δμ(–u+ v+Δv)

Aldiune bien artean (t eta t+Δt ) momentu lineala aldatu da, aldaketa hori honela idatz daiteke:

Δp= p(t+Δt)- p(t)=m·Δv- Δμ-Δμ·Δv

Eta limitean, denbora-tartea infinitesimala denean, Δt→0

Baina momentu linealaren aldaketa, hain zuzen, kanpo indar erresultantearen berdina da, izan ere, erakarpen grabitatorioa, eta beronek momentu linealaren aurkako noranzkoa du:

Bestalde, koheteak eta erregaiak osatutako multzoaren M masa osoa konstantea da: m kohetearena eta μ jaurtitako erregaiarena bada: M=μ+m, eta beraz, dμ+dm=0. Kohetearen masa dm gutxiagotzen bada, egotzitako erregaiaren masa kantitate berean handiagotzen da, dμ=-dm.

Beraz, kohetearen higidura-ekuazioa honela idatz daiteke:

Demagun erregaia erritmo konstanteaz egozten dela, alegia, denbora unitateko erregai-kantitatea D= -dm/dt. konstantea dela. Orduan, kohetearen masa denboraren menpe honela idatz daiteke: m=m0 -D·t. Kohetearen hasierako masari m0 deitu diogu (masa erabilgarria gehi erregaia) eta hasieratik t aldiunera arte egotzitako erregai-kantitatea D·t .

Kohete bat masa aldakorreko partikula gisa azter daiteke (m), eta indar bi jasaten ditu, biak norabide berean baina aurkako noranzkoez: gorantz gasen bultzada, uD, eta beherantz pisua mg.

Kasu berezi gisa, urrutiko espazioan zehar pisua nulua da, eta koheteak indar bakar bat jasaten du, alegia, gasak erretzean eta jaurtitzean ematen dioten bultzada (uD).

Aurreko ekuazioa honela berridatz daiteke:

Eta ekuazio hori berehala integra daiteke:

Eta horrek ematen du abiaduraren adierazpena denboraren menpe:

Berriz integratzen bada:

Kohetearen x posizioa lortzen da edozein aldiunetan:

 

Adibideak

Gasen bultzada pisua baino handiagoa da

 • Kohetearen erregai-kantitate totala: 1.0 kg
 • Daraman karga erabilgarria: 2.0 kg
 • Segundoro egotzitako erregai kantitatea: D=0.1 kg/s
 • Gasen jaurtitze-abiadura erlatiboa: u=1000 m/s, kohetearekiko.

Kasu honetan, erregaia gordetzen duen ontzia edo depositua arbuiatuko dugu.

 1. Koheteak jasaten dituen indarrak:

Kohetearen masa totala: karga erabilgarria + erregaia

m0=2.0+1.0=3.0 kg

Kohetearen pisua (m0·g =29.4 N) gasek emandako bultzada baino txikiagoa da ( u·D=100 N)

 1. Erregaiak agortu arte irauten duen denbora:

Erregai-kantitate totala 1.0 kg denez, eta 0.1 kg/s-ko erritmoaz erretzen denez, t0= 10 s. aldiunean agortuko da.

 1. Koheteak atzematen duen abiadura maximoa:

 1. Erregaia agortu arte atzematen duen altuera:

 1. Erregaia agortu ondoren, koheteak oraindik gorantz jarraitzen du, baina abiadura moteltzen, altuera maximoa atzematen duen arte. Higiduraren ekuazioak grabitate soilaren eraginpekoak dira:

Hemen x0 eta v0 dira kohetearen posizioa eta abiadura t0 aldiunean, justu erregaia agortu denean.

Eta koheteak altuera maximoa atzematen du v=0 baldintza betetzen duenean, alegia t=41.4 s. aldiunean. Kohetearen altuera aldiune horretan hau da: x=6223 m.

 

Gasen bultzada pisua baino txikiagoa da

 • Kohetearen erregai-kantitate totala: 2.0 kg
 • Daraman karga erabilgarria: 9.0 kg
 • Segundoro egotzitako erregai kantitatea: D=0.1 kg/s
 • Gasen jaurtitze-abiadura: u=1000 m/s

Kasu honetan ere, erregaia gordetzen duen ontzia edo depositua arbuiatuko dugu.

 1. Koheteak jasaten dituen indarrak

Kohetearen pisua ((2.0+9.0)·9.8=176.4 N) gasen bultzada baino handiagoa da ( u·D=1000·0.1=100 N)

Kohetea ez da igotzen, eta geldi segitzen du, baina erregaia agortzen doa, kohetearen pisua gutxitzen, harik eta kohetearen pisua eta gasen bultzada berdintzen diren arte:

(c+9)·9.8=100

Hortik c kalkulatzen da. Kohetea gorantz mugitzen hasiko da erregai-kantitatea hau denean, c=1.204 kg. Hortaz erregaiaren kantitate bat alferrik galdu da, izan ere, 2-1.204=0.796 kg.

 1. Koheteak, gorantz abiatzen denean, duen masa:

m0=1.204+9.0=10.204 kg

 1. Erregaiak agortu arte irauten duen denbora:

1.204 kg erregai dituenez, eta 0.1 kg/s-ko erritmoaz jaurtitzen denez, erregaia agortuko da 12.04 s. aldiunean.

 1. Koheteak atzematen duen abiadura maximoa:

 1. Erregaia agortu arte atzematen duen altuera:

 1. Altuera maximoa atzematen duen arte iragandako denbora:

0=7.56-9.8(t-12.04)
t=12.8 s

Kohetearen altuera aldiune horretan.

x=29.62+7.56·0.77-4.9·0.772=32.5 m

  

Saiakuntza

Aukeran idatz daitezke:

 • Kohetearen hasierako erregaia, kg-tan (<2kg).
 • Koheteak duen Karga erabilgarria, kg-tan (<10kg).
 • Segundoro xahututako erregai kantitatea, D, kg/s-tan (<1kg/s).

Gasen abiadura erlatiboa kohetearekiko finkotzat hartu da: u=1000m/s.

Hasi botoia sakatu.

Leihatilan kohetea ikusten da, atzeko aldetik gasak jaurtitzen. Alboan gezi bi adierazten dira: gorriak gasen bultzada adierazten du, eta urdinak pisua. Gasen bultzada konstantea da erregaia agortzen den arte, pisua ordea, gutxitzen doa erregaia jaurtitzen ari delako.

Kohetearen hasierako pisua (karga erabilgarria gehi erregaia, m0·g), gasek ematen dioten bultzada baino handiagoa bada (u·D), orduan kohetea ez da igotzen eta geldi mantentzen da, baina erregaia agortzen doa, kohetearen pisua gutxitzen, harik eta gasen bultzada berdintzen duen arte.

Kohetea gorantz abiatzen den unetik aurrera, erregaia xahutzen segitzen du erabat agortzen duen arte. Erregaia agortzen den aldiunea kalkulatzeko zatitu behar da, koheteak daukan erregai-kantitatea zati segundoro xahutzen duena.

Koheteak atzematen duen abiadura maximoa, erregaia agortzen den aldiunean:

hemen m0 da, kohetearen masa, mugitzen hasi denean, eta t denbora, kohetea abiatzen denetik erregaia agortu artekoa. Ondoren koheteak gorantz igotzen segitzen du, abiadura motelduz, altuera maximoa atzematen duen arte, alegia, bere abiadura anulatzen den arte.

 • Leihatilaren eskumako aldean grafiko batek abiadura adierazten du denboraren menpe.
 • Leihatilaren ezkerreko aldean, partikula gorri txiki batez, kohetea bera adierazten da bere altuera behatzeko denboraren menpe.