Bibliografia. Elektromagnetismoa

home.gif (1232 bytes)up.gif (1005 bytes)

Eremu-kontzeptuaren
historia
Eremu elektrikoa
Partikula kargatuen
higidura
Eremu magnetikoa

Denboraren menpeko
eremuak
Faraday-ren legea
Autoindukzioa eta 
elkar-indukzioa

Materialak

marca.gif (847 bytes)Bibliografia
 

Alonso, Finn. Física. Addison-Wesley Iberoamericana (1995).

21 eta 25 ikasgaiak (25.3 atala, fluxuaren kontzeptua, eta 25.4 atala, Gauss-en legea). Eremu Elektrikoa eta Eremu Magnetikoa aztertzen ditu paralelotasunaz. 22 Ikasgaia (karga higikorren gaineko indar magnetikoa) 24 ikasgaia, (korronteen gaineko indarra eta korronte batek sorturiko eremua), 26 ikasgaia (Ampère-ren legea, material magnetikoak).

Serway. Física. McGraw-Hill (1992).

23 eta 24 ikasgaiak (Eremua), 25 (potentziala). Eroaleak Gauss-en legearen aplikazio gisa aztertzen ditu. 29 ikasgaia (eremu magnetikoaren efektuak) eta 30 (eremu magnetikoaren iturburuak). 30 ikasgaia (30.9 atala, material magnetikoak).

Tipler. Física. Reverté (1994).

18 eta 19 ikasgaiak (eremua), 20 (potentziala). Eroaleak Gauss-en legearen aplikazio gisa aztertzen ditu. 24 ikasgaia (eremu magnetikoaren efektuak ) eta 25 (eremu magnetikoaren iturburuak). 27 ikasgaia (material magnetikoak)

Artikuluak

Aguirregabiria J. M., Hernández A. The Feynman paradox revisited.  Eur. J. Phys. 2 (1981), pp. 168-170.

Akasofu Syun-Ichi. La aurora dinámica. Investigación y Ciencia. nº 154, Julio 1989, págs. 42-50.

Aurora Borealen jatorria, lurraren Eremu magnetikoa eta eguzkitiko haizearen arteko interakzioa da. Eguzkitiko elektroi azeleratuek, atmosferako molekulekin talka egitean kitzikatu egiten dituzte eta molekulek argia igortzerakoan Aurorak osatzen dira.

Akinrimisi J. Note on the experimental determination of Coulomb's law. Am. J. Phys. 50 (5) May 1982, pp. 459-460.

Aranda J. Sobre el movimiento de un conductor en un campo magnético. Enseñanza de las Ciencias. 1984 págs. 43-48.

Bahder T, Sak J. Elementary solution to Feynman’s disk paradox. Am. J. Phys. 53 (3) May 1993, pp. 495-497.

Barbero, Manzanares, Mafé. Induced EMF in a solenoid: a simple quantitative verification of Faraday's law. Phys. Educ. V-29, (2) 1994, pp 102-105.

Bednareck S. Unipolar motors and their application to the demostration of magnetic field properties. Am. J. Phys. 70 (4) April 2002, pp. 455-458

Berger R, Schmitt M. Estimating the Earth's magnetic field strength with an extension cord. The Physics Teacher 41, may 2003, pp. 295-297.

Bisquert J., Manzanares J. A., Mafé S. Determinación experimental del momento dipolar magnético, un modelo estático y dos dinámicos. Revista Española de Física, V-6, nº 2, 1992, págs. 43-47.

Bisquert J. Hurtado E., Mafé S., Pina J. Oscillations of a dipole in a magnetic field: An experiment. Am. J. Phys. 58 (9) September 1990, pp. 838-843.

Bloxham J., Gubbins D. La evolución del campo magnético terrestre. Mundo Científico, Febrero 1990, nº 161.

Lurraren Eremu Magnetikoaren jatorria eta eboluzioa: Lurraren nukleoko burdin likidoak konbekzio termikoa eta Lurraren errotazioaren eragina du. Ondoriozko zirkulazioak eremu magnetikoa sortzen du.

Bodegom, Leung. A surprise twist to a simple capacitor problem. Eur. J. Phys. 14 (1993) pp. 57-58.

Boyer T. Electric and magnetic forces and energies for a parallel-plate capacitor and a flattened , slip-joint solenoid. Am. J. Phys. 69(12) December 2001, pp. 1277-1279.

Bruce I. Some properties of cycloid trajectories. Am. J. Phys. 65 (12) December 1997, pp. 1164-1167.

Carnero C., Carretero J. A study on the physical behaviour of a dielectric slab inserted into a parallel-plate capacitor. Eur. J. Phys. 17 (1996) 220-225.

Chen Minghua. An electrical model of a Carnot cycle. The Physics Teacher. April 1989, pp. 272-273.

Churchill, Noble, A Demostration of Lenz Law?. Am. J. Phys. 39 March 1971, pp 285-287.

Dasgupta B. Magnetic field due to a solenoid. Am. J. Phys. 52 (3) March 1984, pp. 258.

Dietz E. Some pedagogical aspects of motional EMF. Phys. Educ. 27 (1992). pp. 109-111.

Driver H. S. T. Angular momentum in static electric and magnetic fields: A simple case. Am. J. Phys. 55 (8) August 1987. pp. 755-757

Durey, Journeaux. Expérience d'Elihu Thomson, un example de modélisation par étapes. Eur. J. Phys. 8 (1987) 18-23.

Erlichson H. The magnetic field of a circular turn. Am. J. Phys. 57 (7) July 1989, pp. 607-608

Fredrickson J.E., Moreland L. Electromagnetic induction: A Computer-Asisted Experiment. Am. J. Phys. 40, September 1972, pp. 1202-1205.

French A, P. Are the Textbook Writers Wrong about Capacitors?. The Physics Teacher, Vol 31, March 1993, pp156-159

Furió C., Guisasola J. ¿Puede ayudar la historia de la ciencia a entender por qué los estudiantes no comprenden los conceptos de carga y potencial eléctrico?. Revista Española de Física, V-7, nº 3, 1993, págs. 46-50.

Ikasleek karga eta potentzial elektrikoen kontzeptuak ulertzeko dituzten zailtasunak, eta zientzialariek eremuen teoriak garatu zituzteneko zailtasunen artean paralelotasunik ba ote dagoen aztertzen du. Analisiaren ondorioa ezetza da; ikasleek galdetegi bati emandako erantzun sortak horixe salatzen du, buruan egiten dituzten saiakuntzak ez dutela zer ikusirik Elektrizitatearen garapen historikoan eman ziren esperimentuen zailtasun kontzeptualekin.

Gauthier N. A Newton-Faraday approach to electromagnetic energy and angular momentum storage in an electromechanical system. Am. J. Phys. 70 (10) October 2002, pp. 1034-1038

Gimeno B., Martín I, Sanchís M. A, Vergara M.. Determinación Indirecta de la Velocidad de la Luz en el Vacío mediante un Circuito Resonante .Revista Española de Física 14 (4) 2000 , págs. 41-44.

Gough W. How thick is the charge layer on a metallic surface?. Phys. Educ. 21, 1986, pp. 81-82.

Gluck P. Force on the dielectric in parellel plate capacitor. The Physics Teacher, Vol 41, December 2003, pp. 521-523

Hall J. Forces on the jumping ring. The Physcis Teacher, Vol. 35 February 1997 pp, 80-83.

Jennings S.G., A method of measurement of the dielectric constant of some liquids. Phys. Educ. Vol 12, January 1977. pp. 40-42.

Jones, R. The rail gun: A popular demostration of the Lorentz force. Am. J. Phys. 68 (8) August 2000.

Jones, R. The Millikan oil-drop experiment. Making it wothwhile. Am. J. Phys. 63 (11) November 1995. pp. 970-977.

Kahn M. Capacitors and energy losses. Phys. Educ. 23, 1988, pp. 36-37

Kessler G, Lucas P. The plane-parallel magnetron: An analytic and analog computer solution. Am. J. Phys. 42, November 1974. pp 1035-1036.

Kingman, Rowland, Popescu. An experimental observation of Faraday’s law of induction. Am. J. Phys. 70 (6) June 2002, pp. 595-598.

Kittel, Knight, Ruderman. Mecánica, Berkeley Physics Course. Editorial Reverté (1973).

Ohar historikoa: ziklotroiaren asmakuntza, 127 orrialdean.

Layton B. Simon M. A different twist on the Lorentz force and Faraday's law. The Physics Teacher Vol 36, November 1998. pp. 474-479.

Mak, Young. Floating metal ring in an alternating magnetic field. Am. J. Phys. 54 (9) September 1986, pp. 808-811.

Mak S Y, Young K. Determination of the self-inductance of a metal ring. Phys. Educ. 21 1986, pp. 111-115

Margulies. Force on a dielectric slab inserted into a parallel-plate capacitor. Am. J. Phys. 52 (6) June 1984. pp. 515-518.

Maroto J. A, de Dios J., de las Nieves J. Evaluation of the Lorentz Law by Using a Barlow Wheel. IEEE Transactions on Education Vol. 41, nº 3, August 2000.

Mila K, Boufaida M. Ideal capacitor and energy conservation. Am. J. Phys. 67(8) August 1999, pp. 737-739

Milántiev V., Temkó S. Física del plasma. Colección Física al alcance de todos, editorial Mir (1987).

Materiaren laugarren egoera azaltzen du. Kargen higidura aztertzen du eremu elektriko eta magnetikoen eraginpean, oszilazioak eta uhinak plasma batean.

Montgomery H. Unipolar induction: a neglected topic in the teaching of electromagnetism.  Eur. J. Phys. 20 (1999) pp. 271-280

Morton. Electric and magntetic forces between parallel wire conductors. Phys. Educ. 14 (6) 1979. pp 369-373.

Mosteo Alonso. J.J. Thomson, descubridor del electrón. Revista Española de Física 12(2) 1998.

Mould S. The energy lost between two capictors: an analogy. Phys. Educ. 33(5) September 1998. pp. 323-326

Nicastro A. J. A dynamical model of a Carnot cycle. The Physics Teacher. October 1983. pp. 463-464.

Nickin R. C. Faraday's law-Quantitative experiments. Am. J. Phys. 54(5) May 1986, pp. 422-428

Pascual P., Tarrach R. Monopolos. Investigación y Ciencia, nº 24, Septiembre 1978, págs. 4-13.

1931.-an Dirac-ek monopolo magnetikoak, hau da, karga magnetiko askeak, existitu behar zirela aurresan zuen. Bere hipotesiak, elektromagnetismoaren oinarrizko ekuazioei simetria emango lieke eta karga elektrikoaren kuantizazioa azalduko luke. Zientzialariak bila aritu dira, luze eta neketsu, izpi kosmikoak aztertuz, ilargiko harriak etab, baina ez dute monopolo magnetikoen arrastorik aurkitu.

Powell R. A. Two-capacitor problem: A more realistic view. Am. J. Phys. 47 (5) May 1979, pp. 460-462

Rainson, Tranströmer, Viennot. Students' understanding of superposition of electric fields. American Journal of Physics, 62 (11) November 1994, pp. 1026-1032.

Eremu elektrikoari buruzko kuestioak planteatzen dira, eta Frantziako ikasle unibertsitarioek emandako erantzunak aztertzen dira. Ondorioa da, ikasleek eremu baten existentzia onartzeko, efekturen bat nabaritu behar dutela, hau da, zerbaiten higidura nabarmendu behar dutela.

Ramírez P., Barbero A. J., Mafé S. Campo magnético, autoinducción e inductancia mutua de bobinas circulares y solenoides. Revista Española de Física, 9 (4), 1995, págs, 39-44.

Rees. El colisionador lineal de Stanford. Investigación y Ciencia, nº 159, diciembre de 1989. págs. 62-70.

del Río L. M. Álvarez J. M, Richard A., Moreno J. Prácticas de simulación sobre la teoría microscópica de los dieléctricos. Revista Española de Física V-16, nº 5, 2002, págs 46-49.

Rokefeller A, Graf E. A modern Kelvin balance for undergraduate experimentation. The Physics Teacher, Vol 38, May 2000, pp. 292-295.

Romer. Angular momentum of static electromagnetic fields. Am. J. Phys. 34, 1966, pp. 772-777.

Sader, Jodl. Computer-aided physcis- particles in electromagnetic fields. Eur. J. Phys. 8 (1987) pp. 88-92.

Saslow, Electromechanical implications of Faraday’s law: A problem collection. Am. J. Phys. 55(11) November 1987, pp. 986-993.

Schneider, Ertel. A classroom jumping ring. Am. J. Phys. 66 (8) August 1998, pp 686-692.

Se-yuen Mak. The RCL circuit and the determination of inductance. Phys. Educ. 29 (1994). pp. 94-97.

Smith, R. Recycling the Earth inductor. Am. J. Phys. 52 (3) march 1984, pp. 279-280.

Stewart I. Gauss. Investigación y Ciencia, nº 12, Septiembre 1977, págs. 96-107.

Gauss-ek ekarpen ugariak egin zituen: geometrian, analisi matematikoan, astronomian, geodesian eta magnetismoan. 

Stephens. W. Measurement of the velocity of light through μ0, ε0. Am. J. Phys. 31 (1963) pp. 105-108

Stinberg J. L. El viento solar. Mundo Científico, V-5, nº 44, Enero 1986.

Urte askotako ikerkuntza espazialek, Eguzki-haizearen zirkulazioa ezagutzea ekarri dute. Partikula kargatu sorta edo txorro astronomiko bat eguzkitik isurtzen da, eta Lurrean ekaitz magnetiko ikaragarriak eragiten ditu, Aurora Boreal ikusgarriak osatuz. 

Stong C. L: Taller y laboratorio. El campo eléctrico de la tierra aporta energía a los motores electrostáticos. Investigación y Ciencia. Nº 11 Agosto1977. págs 108-115.

Stong C. L.. Taller y laboratorio. Construcción de un generador electrostático de Van de Graaf. Investigación y Ciencia nº 4, enero 1977, págs 102-106

Tanner, Loebach, Cook, y Hallen. A pulsed jumping ring apparatus for demostration of Lenz’s law. Am. J. Phys. 69 (8) August 2001 pp. 911-916.

Tjossem , Cornejo. Measurements and mechanisms of Thomson’s jumping ring. Am. J. Phys. 68 (3) March 2000, pp 238-244

Trotter D. Condensadores. Investigación y Ciencia. nº 144, Septiembre 1988, págs 52-60.

Trumper, Gelbman. Investigating electromagnetic induction through a microcumputer-based laboratory.. Phys. Educ. 3582) March 2000, pp 90-95

Tzu-Chiang Ernest Ma. Field angular momentum in Feynman’s disk paradox. Am. J. Phys. 54 (10) October 1986, pp. 949-950.

Yab F. N., Wong H. K. Force between the plates of a parallel-plate capacitor. Am. J. Phys. 61 (12) December 1993. pp. 1153.

Yuste M., Carreras C. Fuerzas entre imanes: un experimento casero para medir el campo magnético terrestre. Revista Española de Física, V-4, nº 3, 1990, págs. 73-79.

Dipolo magnetikoen arteko interakzioak aztertzen ditu eta esperimentalki Lurraren eremu magnetikoaren osagai horizontala kalkulatzen du.

Varios autores. El electrón cumple 100 años. Revista Española de Física 11(3) 1997.

Walton. A. The Kelvin- Thomson atom. Part 1: The one-to six- electron atoms.   Physics Education, July 1977, pp 326-328.

White III, J. Solution of a Faraday’s law problem including a nonlinear term. Am. J. Phys. 41 May 1973, pp. 644-647.

Wiley, Stutzman. A simple experiment to demostrate Coulomb's law. Am. J. Phys. 46 811) November 1978, pp. 1131-1132.

Zuker. C. Measurements of a magnetic field. Am. J. Phys. 29 (9) September 1961, pp. 577-578

 

Material elektriko eta magnetikoak

Alonso, Finn. Física. Fundamentos Cuánticos y Estadísticos. Fondo Educativo Interamericano, páginas 458-460 (dieléctricos). Problemas 10.8 y 10.9 de la página 469 (materiales paramagnéticos).

Lorrain, Corson. Campos y ondas electromagnéticas. Editorial Selecciones Científicas, páginas 124-126.

Coloma, Fernández, Navarro J. Un método didáctico para la obtención del ciclo de histéresis de un material magnético. Revista Española de Física, V-6, nº 4, 1992, pp. 43-46.

Muntaia esperimental honetan, zirkuitu magnetiko bat osatzen da. Material eroale bat eremu magnetikoarekiko perpendikularki kokatuz, eroaletik korronte ezagun batek zirkulatzen du: I. Eremu magnetikoaren eraginez eroaleak indar bertikal bat jasaten du. Indarraren modulua prezisio handiko balantza batez neurtzen da. 

Kaganov, Tsukérnik. La naturaleza del magnetismo. Colección Física al alcance de todos, editorial Mir (1985).

Diamagnetismoa, paramagnetismoa, ferromagnetismoa eta antiferromagnetismoa azaltzen ditu.

Mneyán M. G. Nuevas profesiones del imán. Colección Física al alcance de todos, editorial Mir (1989).

Fenomeno magnetikoen izaera azaltzen du, eta imanen eta material magnetikoen erabilerak deskribatzen ditu, gaur eguneko zientzia eta teknologian.

Rosensweig R. E. Fluidos magnéticos. Investigación y Ciencia, nº 75, Diciembre 1982, págs. 62-71.

Pikor edo garau txikiak suspentsioan daudela, imana hurbiltzerakoan erreakzio ikusgarriak dauzkate. Artikuluan aplikazio praktikoak erakusten dira. Artikuluko inportanteena, Bernouilliren ekuazioan aldaketa bat eginez, eremu magnetikoaren efektua ferrofluidoarengan azaltzen da. Ikusi beste artikulu hau ere: Bacri J-C., Perzinski R., Salin D. Los líquidos magnéticos. Mundo Científico, V-7, nº 75, Diciembre 1987.

Taraiev. Física de los materiales dieléctricos. Editorial Mir (1978).

Dielektrikoei buruzko informazio guztia, modu ulergarri eta interesgarrian, fisikarientzat eta ingeniarientzat: elektroeroankortasuna, polarizazioa, galerak, dielektrikoen perforazioa, dielektriko ez linealak, etc.

Trotter Jr. D. Condensadores. Investigación y Ciencia. nº 144, Septiembre de 1988, págs. 52-58.

Leyden-en botilak kondentsadorearen oinarria erakusten du. Artikuluak, bestalde, kondentsadoreen barnean kokatzen diren isolatzaile-motak aztertzen ditu, eta dispositibo elektriko garrantzitsu hauen fabrikazio prozesua ere deskribatzen du.

Wiederick H. D. Gauthier D. A., Rochon P. Magnetic braking: Simple theory and experiment. Am. J. Phys. 55 (6)  June 1986, pp. 500-503.

Wood R. Magnetismo: de la brújula a los imanes superconductores. Editorial McGraw-Hill serie de divulgación científica (1991).

Yuste M., Carreras C. Dos experimentos sencillos para la determinación de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del vacío. Revista Española de Física, V-10, nº 1, 1996, págs. 41-46.

 

Bibliografia osagarria

Motore elektrostatikoak

www.coe.ufrj.br/~ acmq/electrostatic.html

Van de Graaff-en generadorea

Francis W. Sears y Mark W. Zemansky. Física, Edt. Aguilar (1970) pág. 565.

Eroale batean induzituriko kargak

Paul Lorrain, Dale E. Corson. Campos y ondas electromagnéticas.  Edt. Selecciones científicas (1972) págs 156-158.

Eroale esferikoa eremu elektriko uniforme baten eraginpean.

Paul Lorrain, Dale E. Corson. Campos y ondas electromagnéticas. Edt. Selecciones científicas (1972) págs 174-184.

Galbanometro balistikoa

Roller, Blum. Physics Volume II. Electricity, Magnetism and Light. Edit. Holden-day (1982). pp. 1154-1156, 1293-1294.