Bi seinaleren maiztasunak eta desfasea neurtzen

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Oszilazioak

Higidura Harmoniko
Sinplea (H.H.S)
Desfasea neurtzen

Maiztasuna neurtzen

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

 

Bi HHS perpendikularki gainezartzearen emaitza Lissajous-en ibilbideak dira, baina kurba horiek aldatu egiten dira maiztasunen arteko erlazioaren arabera (wx/wy) eta fase-diferentzia edo desfasearen arabera (d).

 

Seinale bien arteko desfasea

Kontsidera ditzagun hasteko, bi HHS norabide perpendikularretan baina A anplitude berekoak, w maiztasun angeluar berekoak eta d desfasea dutenak:

x=A·sin(w ·t)
y=A·
sin(w ·t+d )

Egiazta daitekeenez, lortutako ibilbidea elipsea da.

Bi seinaleen arteko d desfasea kalkula daiteke, elipsearen mozketak neurtzen X eta Y ardatzekiko.

lisajous.gif (8250 bytes)

  1. Y ardatzaren mozketa (yo)

Baldin x=0, orduan w ·t=0, edo w ·t=p . Beraz,

y0=A·sind    edo
y0=A·sin(p +d )=A·sind

Y ardatzaren mozketa positiboa neurtuz (yo), orduan kalkula daiteke: sin d = y0/A

Irudiak erakusten duen "osziloskopioak" 20 zatiki ditu bai norabide horizontalean zein norabide bertikalean, beraz, A=10, eta irudi horretan yo=5. Beraz, desfasea d =30º, edo d =p/6

  1. X ardatzaren mozketa (xo)

Baldin y=0, orduan w ·t=d , edo w ·t=p d . Beraz,

x0=A·sind
x0=A·sin(p -d )=A·sind

X ardatzaren mozketa positiboa neurtuz (xo), orduan kalkula daiteke: sin d = −x0/A

Irudiak erakusten duen "osziloskopioan"  xo=5 eta A=10, beraz, lehengo emaitza egiaztatzen da: desfasea d =30º, edo d =p/6

  1. x=A mozketa, elipsearen eskumako "ertzaren" altuera (y1)

x=A=A·sin(w ·t) beraz, w ·t=p/2

y1=A·sin(p/2+d )=A·cosd

Elipsearen eskumako "ertzaren" altuera neurtzen badugu (y1) orduan kalkula daiteke: cos d = −y1/A

Irudian y1=8.75 eta A=10, beraz, lehengo emaitza egiaztatzen da: desfasea d » 30º, edo d =p/6.

Egiazta daitekeenez, ibilbide bera lortzen da bi angelu posiblerekin: 30º eta 330º, baina lehenengoan ibilbidea erlojuaren orratzen alde burutzen da eta bigarrenean, ordea, aurka.

Gauza bera gertatzen da 150º eta 210º-rekin. Baina oraingoan elipsearen ardatza 90º biratuta egongo da aurreko bikotearekiko.

 

Maiztasunak neurtzen

Har ditzagun ondoren bi HHS, norabide perpendikularretan eta maiztasun ezberdinekoak: wx eta wy . Demagun oraindik anplitudeak berdinak direla (A) eta edozein desfase izan dezaketela (d).

x=A·sin(wx·t)
y=A·
sin(wy·t+d )

Maiztasunak eurak ez, baina maiztasunen arteko erlazioa lor daiteke zenbatzen badugu zenbat alditan mozten duen Lissajous-en kurbak X ardatz horizontala eta Y ardatz bertikala:

Demagun, batetik, Nx dela Lissajous-en ibilbideak X ardatza mozten duen aldi kopurua eta, bestetik, Ny dela Y ardatza mozten duen aldi kopurua. Aldi-kopuruek honako erlazioa betetzen dute:

lisajous1.gif (9060 bytes)

Irudiko adibidean:

Maiztasunetako bat ezaguna izan beharko da bestea kalkulatu nahi badugu.

 

Saiakuntza

Aukeran idatz daiteke:

  • Norabide horizontaleko Maiztasuna wx,
  • Norabide bertikaleko Maiztasuna wy,
  • Bi HHS-en arteko Desfasea (gradutan) d

Se pulsa el botón titulado Nuevo

Lissajous aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.