Carnot-en motorraren eredu elektrikoa

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Kondentsadoreak
Kondentsadore
lau eta paraleloa
marca.gif (847 bytes)Carnot-en zikloaren
 eredu elektrikoa
Kondentsadore
zilindrikoa
Kondentsadorea
dielektriko batekin.
Dielektriko batek
jasandako indarra (I)
Dielektriko batek
jasandako indarra (II)
Kondentsadore bat
kargatzen eta
deskargatzen
Bala baten abiadura
neurtzea
Kondentsadoreen
elkarketak
Zikloaren atalak

Ziklo osoa

Saiakuntza

Erreferentziak

 

Orri honetan Carnot-en zikloaren, eredu elektriko bat aurkezten da; eredu honen helburua q=C·V, erlazioan agertzen diren magnitudeekin praktikatzea besterik ez da:

 • Kondentsadore baten karga: q
 • Kapazitatea: C
 • Bere xaflen arteko potentzial-diferentzia: V

Ziklo termikoak aztertzen direnean gas idealen erlazioa erabiltzen da  p·V=nRT

 • Gas baten presioa: p
 • Ontziaren bolumena: V
 • Gasaren tenperatura absolutua: T

Gainera eredu honetan, Carnot-en ziklo termodinamikoa aztertzean egiten den bezala, zikloaren lau ataletako bakoitza aztertzen da, baina ondoko magnitudeak kalkulatzen eta erlazionatzen:

 • Kondentsadorearen energia (barne-energiaren baliokidea)
 • Kondentsadorearen xafletako bat mugikorra da eta berau desplazatzeko lana egin behar da erakarpen elektrikoaren aurka.
 • Kondentsadoreak hartutako edo emandako energia elektrikoa bateria konektatzen denean (beroaren baliokidea) 
Irudian erakusten den dispositiboa Carnot-en motore idealaren baliokide elektrikoa da. Goiko bateriaren V1 potentziala altuagoa da beheko bateriarena baino, V2. Biek foku termiko bana ordezkatzen dute, bata beroa T1 tenperaturaduna eta bestea hotza T2 tenperaturaduna, hurrenez hurren.

Kondentsadorearen xafla finkoa baterietako terminal negatiboetara konektatzen da eta gero lurrera. Hona hemen zikloaren lau atalak:

 1. Goiko etengailua ixten da, S1, eta horrela xafla mugikorra V1 bateriaren terminal positibora konektatzen da.
 2. Goiko etengailua irekitzen da, S1,
 3. Beheko etengailua ixten da, S2, eta horrela xafla mugikorra V2 bateriaren terminal positibora konektatzen da.
 4. Beheko etengailua irekitzen da, S2,

Zikloaren atalak

Hasteko gogora dezagun kondentsadore lau eta paralelo baten kapazitatea. Xaflen azalera S bada eta euren arteko distantzia d bada:

Hasierako egoera

Izan bedi hasierako egoeran kondentsadorearen xafla mugikorra V1 bateriarekin konektatuta. Xaflen azalera S bada eta euren arteko distantzia d, kondentsadorearen karga , q1, honakoa izango da:

Eta kondentsadorearen hasierako energia:

1.-V=kte prozesua.

S1 etengailua itxita dagoela eta xafla mugikorrean konektatua, xaflen arteko distantzia laburragotzen da: d1-etik d2-raino. Ondorioz, karga handiagotzen da: q1-etik q2-raino.

Xaflen arteko distantzia x denean, (d2≤x≤d1) kondentsadorearen karga, q, eta bere energia, U,  honakoak dira:

Xaflen arteko indarra , Fe , potentzial-diferentzia konstante mantentzen bada:

eta Fe indarrak egindako lana, W:

V1 bateriak kondentsadoreari karga ematen dio. Kondentsadorearen karga q denean bateriak emandako energia honakoa da:

Lehen prozesua bukatzean x=d2, eta kondentsadorearen karga  q2 :

Eta kondentsadorearen energia U :

 • Kondentsadorearen energia-aldaketa ΔU1 :

 •   Fe erakarpen-indar elektrikoak egindako lana, W1 :

 • Bateriak emandako energia: Q1 

Egiazta daitekeenez bateriak emandako energia,  Q1 , bi gauzatan erabili da: kondentsadorearen energia handitzen, ΔU1, eta lan bat egiten, W1.

Q1= ΔU1+ W1.

 

2.-q=kte prozesua.

S1 etengailua irekitzen da. Xaflen arteko separazioa laburtu egiten da:  d2-tik d3-ra. Ondorioz xaflen potentzial-diferentzia gutxitu egiten da, V1-etik V2-raino, baina bitartean xafletako karga konstante mantendu da: q2

Kalkula dezagun zenbat balio beharko duen d3-k prozesu hau amaitzerakoan kondentsadorearen potentzial-diferentzia justu  V2  izan dadin.

Xaflen arteko distantzia x denean, (d3≤x≤d2) kondentsadorearen potentzial-diferentzia, V, eta bere energia, U,  honakoak dira:

Xaflen arteko erakarpen-indarra, Fe , q karga konstantea den bitartean:

Orduan Fe indarrak egindako lana, W:

Bigarren prozesua bukatzean x=d3, kondentsadorearen karga q2 eta energia U2

 • Kondentsadorearen energia-aldaketa ΔU2 :

 • Fe erakarpen-indar elektrikoak egindako lana,  W2 :

Ikusten denez, ΔU2+W2= 0. Kondentsadorearen energia gutxitu egiten da xaflen arteko erakarpen indarrak lana egiten duelako. 

 

3.-V=kte prozesua.

S2 etengailua ixten da eta honela V2 bateriaren terminal positiboa xafla mugikorrean konektatzen da. Xaflen arteko distantzia handiagotzen da: d3-tik d4-raino. Ondorioz, karga gutxitu egiten: q2-tik q1-eraino.

Kalkula dezagun zenbat balio beharko duen d4-k prozesu hau amaitzerakoan kondentsadorearen karga justu q1 izan dadin.

Xaflen arteko separazioa x denean (d3≤x≤d4) kondentsadorearen karga, q, eta bere energia, U:

Xaflen arteko Fe erakarpen-indarra V potentzial-diferentzia konstantea mantentzen denean:

Eta Fe indar horrek egindako lana:

V2  bateriak kondentsadoreari karga kendu egiten dio. Kondentsadorearen karga q den aldiunean bateriari emandako energia Q:

Hirugarren prozesua bukatzean x=d4, kondentsadorearen karga q1 izango da eta bere energia U :

 • Kondentsadorearen energia-aldaketa ΔU3 :

 • Fe erakarpen-indar elektrikoak egindako lana W3 :

 • Eta bateriari emandako energia Q3 :

Egiazta daiteke bateriari emandako energia, Q3, kondentsadoreari kendutakoa, ΔU3 , gehi lana, W3, dela.

Q3= ΔU3+ W3.

 

4.- q=kte prozesua.

S2 etengailua irekitzen da. Xaflen arteko separazioa luzatu egiten da:  d4-tik d1-era. Ondorioz xaflen potentzial-diferentzia handitu  egiten da, V2-tik V1-eraino, baina bitartean xafletako karga konstante mantendu da: q1

Xaflen arteko separazioa x denean (d4≤x≤d1) kondentsadorearen potentzial-diferentzia, V, eta bere energia, U,  honakoak dira:

Xaflen arteko erakarpen indarra, Feq karga konstante mantentzen ari bada

 

Eta Fe indar horrek egindako lana W :

Laugarren prozesua bukatzean x=d1, kondentsadorearen karga q1 eta bere energia :

 • Kondentsadorearen energia-aldaketa ΔU4 

 • Eta Fe erakarpen-indar elektrikoak egindako lana, W4 :

Egiazta daiteke ΔU4+ W4=0. Kondentsadorearen energia handitu egiten da xaflen arteko erakarpen indarraren kontra kanpo eragileren batek lana egin duelako.

 

Ziklo osoa

Zikloaren datuak hauek dira: baterietako V1, V2 potentzialak eta kondentsadorearen xaflen arteko d1 eta d2 distantzia maximo eta minimoak.

 • Kondentsadorearen energia-aldaketa:

Egiazta dezagun ziklo oso batean kondentsadorearen energia-aldaketa zero dela:

ΔU= ΔU1U2U3U4=0

Horretarako termino guztiak datu berdinen menpe adierazi behar dira: V1, V2, d1 eta d2.

 • Lan totala

Adieraz ditzagun ere lan guztiak datu berdinen menpe: V1, V2, d1 eta d2.

Lan totala

W= W1 +W2 +W3 +W4

 • Kondentsadoreak zurgatutako energia, V1 bateriatik, Q1 : 

 • Kondentsadoreak emandako energia, V2 bateriari, Q3 :

Egiaztatzen da Q1+Q3=W

V1 bateriak, potentzial altua duenak alegia, emandako Q1 energiaren zati bat lana egiteko erabiltzen da W, eta beste zati bat, |Q3|, hain zuzen, V2 bateriari ematen zaio, potentzial baxua duenari, hain zuzen.

 • Zikloaren etekina hau da:

 

Saiakuntza

Idatzi beharrekoak:

 • Potentzial altuagoko bateriaren potentziala: V1 dagokion laukitxoan.
 • Potentzial baxuagoko bateriaren potentziala: V2 dagokion laukitxoan.
 • Kondentsadorearen xaflen arteko distantzia hasieran finkoa da eta programak ezarrita dauka:  d1=10.0
 • d2 distantzia aldakorra da eta dagokion laukitxoan 3.0 eta 9.0 bitartean hauta daiteke. 

Hasi botoia sakatu:

Potentzialen arteko erlazio hau nahitaezkoa da, V1 > V2.  Ez bada betetzen, eta beraz V1 txikiagoa bada V2 baino, programa ez da hasten bi potentzialen arteko baldintza betetzen den arte.

Eskumako xaflaren alboan honako balioak aurkituko ditugu:

 • Kondentsadorearen q karga (behean)
 • Xaflen arteko potentzial-diferentzia, V (goian).

Ezkerreko xaflaren ondoan honako balioak aurkituko ditugu:

 • Goiko bateriak emandako energia: Q1  (goian)
 • Kondentsadore kargatuaren energia: U (erdian)
 • Beheko bateriari emandako energia: Q3  (behean)

Applet-aren eskuinaldean barra-diagrama batean adierazten dira prozesu bakoitzerako:

 • Kondentsadorearen energia-aldaketa: ΔU (gorriz)
 • Xaflen arteko erakarpen-indar elektrikoak egindako lana: W (urdinez)
 • Goi bateriatik zurgatutako energia, Q , (positiboa) edo behe bateriari emandakoa (negatiboa) grisez.

Datuen unitate-sistema honetan ondoko biderketa betetzen da. ε0S=1.

Adibidea:

 • Har bedi goiko bateriaren potentziala V1=500.0
 • Eta beheko bateriaren potentziala V2=300.0
 • Xaflen arteko distantzia hasieran d1=10.0
 • Xaflen arteko d2 distantzia, d2=7.0

Kalkula daitezke beste distantzien balioak: d3=4.2 eta d4=6.0 . Eta kondentsadorearen kargak lehen eta hirugarren prozesuetan: q1=50.0, q2=71.4

Prozesua

Energia- aldaketa ΔU

Lana W

Bateria Q

Lehena, V1=kte

5357.1

5357.1

10714.3

Bigarrena, q2=kte

-7142.9

7142.9

0

Hirugarrena, V2=kte

-3214.3

-3214.3

-6428.6

Laugarrena, q1=cte

5000

-5000

0

Totala

0

4285.7

4285.7

Etekina:

LineasApplet aparecerá en un explorador compatible JDK 1.1

Erreferentziak

Chen Minghua. An electrical model of a Carnot cycle. The Physics Teacher. April 1989, pp. 272-273.