Flotazioa, bi likido nahastezinetan

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Fluidoak

Fluidoen estatika
Arkimedesen printzipioa
Solidoen eta likidoen 
dentsitateak nola neurtu
marca.gif (847 bytes)Flotazioa bi likido
nahastezinetan
Hagatxo bat orekan
partzialki murgilduta
Gorputz bat fluido ideal
batean zehar mugitzen
Burbuila bat fluido
likatsu batean mugitzen
Hondoratutako barku
bat azalera ekartzea
Buia baten oszilazioak
Esfera baten oszilazioak
Descartesen deabrutxoa

Arkimedes-en printzipioa

Fluidoen estatikaren oinarrizko ekuazioa

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

 

Gorputz solido bat murgilduta dago bi likido nahastezinetan, esaterako, ura eta olioa, ondorengo irudiak erakusten duen bezala. Gorputz horren dentsitatea kalkulatuko dugu bi metodo ezberdin erabilita.

Olioaren dentsitatea 0.8 g/cm3 da eta urarena, berriz, 1.0 g/cm3 . Horregatik, olioa uraren gainean kokatzen da ontzi berean elkartzen direnean.

Bloke bat jarriko dugu flotatzen. Bere dentsitatea ausazko zenbaki bat izango da olioaren eta uraren dentsitateen artean, alegia, 0.8 baino handiagoa eta 1.0 baino txikiagoa, horrela bien artean flotatuko du.

Arkimedesen printzipioa

Irudiak erakusten duen bezala, ezagutzen bada gorputzaren zein zati dagoen uretan (x) eta zein zati dagoen oliotan (hx) gorputzaren dentsitatea kalkula daiteke.

Arkimedes-en printzipioaren arabera, gorputza orekan badago, bere pisua eta bi bultzaden batura berdinak izango dira:

Blokearen pisua = uraren bultzada + olioaren bultzada

ρShg=ρ2Sxg+ρ1S(hx)g

x da blokeak uretan duen zatia, h bere altuera eta S sekzioa.

Orokorrean ere, gorputz bat uraren gainazalean flotatzen ari denean, bi fluidotan ari da: bata ura ρ2=1000 kg/m3 eta bestea airea ρ1=1.29 kg/m3. Normalean, airearen dentsitatea arbuiatzen da (ρ2=0) eta lehengo kapituluko formula bera geratzen da.

Adibidea

Demagun h=20 cm-ko altueradun bloke bat. Berria botoiari klik egitean ikusten da blokeak 13 cm dituela oliotan eta 7 cm uretan. Orduan:

 ρ·20=0.8·13+1.0·7

Formula horretatik solidoaren dentsitatea kalkula daiteke: 0.87 g/cm3. Balio hori egiaztatzeko, klik egin ezazu Erantzuna botoian.

Fluidoen estatikaren oinarrizko ekuazioa

Manometro batekin, murgildutako blokearen gainaldeko p1 eta azpialdeko p2 presioak neurtuko ditugu.

Gainaldean olioa dago, y sakoneran. Beraz,  p1 presioa honakoa da: atmosferikoa, p0 , gehi olio-zutabearen y altuera

p1=p0+ρ1gy

Azpialdean, ura dago. Beraz, p2 presioa honakoa da: atmosferikoa, p0 , gehi olio-zutabearen altuera (y+hx), gehi ur-zutabearen altuera (x):

p2=p0+ρ1g(y+hx)2gx

Fluidoek blokeari egiten dizkioten presio-indarrak kalkulatzeko, presioa biderkatu behar da aldearen S azaleraz.

Irudian ikusten denez, blokea orekan badago, jasaten dituen indarrek honako baldintza bete behar dute:

p1S+mg=p2S

Ekuazio horretan p1 eta p2 balioak ordezkatuz, eta kontutan izanda blokearen masa m=r·hS  dela, x-ren balioa kalkula daiteke:

Emaitza hori eta Arkimedesen printzipioa aplikatuz lortu duguna berdinak dira.

Adibidea

Blokeak 20 cm-ko altuera du. Datuak: uraren dentsitatea, 1000 kg/m3, olioaren dentsitatea, 800 kg/m3, merkurioaren dentsitatea, 13550 kg/m3 .

Blokearen gaineko aldea gainazaletik 22 cm-ra dago, beraz olio-zutabeari dagokion presioa:

beraz, manometroak markatuko du:

Blokearen azpiko aldea gainazaletik 42 cm-ra dago (35 cm olio eta 7 cm ur), beraz, bi fluidoek eragiten duten presioa:

eta manometroak markatuko du:

Orekan, blokeak jasaten dituen indarrek hauxe bete behar dute:

Eta hortik ateratzen da, rs=870 kg/m3 edo 0.87 g/cm3

Saiakuntza

Aukeran idatz daiteke Blokearen altuera, 10, 15, 20 edo 25 cm.

Berria botoian klik eginez, programak blokearen dentsitate bat ausaz asmatzen du, olioarena baino handiagoa eta urarena baino txikiagoa, horrela bietan murgilduta flotatuko du.

1.-Arkimedes-en printzipioa aplikatuz.

  • Neur ezazu blokeak zein zati duen uretan murgilduta, x, eta hortik kalkula ezazu blokearen dentsitatea.

2.- Fluidoen estatikaren oinarrizko ekuazioa aplikatuz:

  • Saguarekin gezi gorria desplazatuz, eraman ezazu manometroa blokearen gaineko aldera eta neur ezazu presioa bertan.
  • Ondoren, gezi gorria desplazatuz, eraman ezazu manometroa blokearen azpialdera eta neur ezazu presioa bertan.
  • Nahi baduzu, beha itzazu Blokeak jasandako indarrak laukitxoa aktibatuz.

Har itzazu kontutan bi fluidoen dentsitateak (ura 1000 kg/m3, olioa 800 kg/m3) eta manometroko merkurioarena (13550 kg/m3), eta kalkula ezazu bloke solidoaren dentsitatea.

Bi metodoez lortutako emaitzak egiaztatzeko, klik egin ezazu Erantzuna laukian.

FluidoApplet1 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Berria botoian klik egin eta desplaza ezazu saguarekin gezi gorria.