Korronte zuzen eta mugagabe batek

sorturiko Eremu Magnetikoa

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Eremu magnetikoa
Korronte zuzen batek
jasandako indarra
Korronte-balantza
Espira batek jasandako 
indarra eta momentua
Galbanometroa
Barlow-ren gurpila

marca.gif (847 bytes)Korronte zuzena
Espira
Solenoidea eta
toroidea
Iman baten 
oszilazioak (I)
Iman baten
oszilazioak (II)
Biot-Savart-en legea

Ampère-ren legea

java.gif (886 bytes) Zilindro huts batean zirkulatzen ari den korronteak sorturiko Eremu Magnetikoa

 

Biot-Savart-en legea

1820-an, Jean Biot fisikariak, ekuazio bat deduzitu zuen, edozein formako zirkuitu batek sortzen duen B eremu magnetikoa kalkulatzeko, zirkuituan i intentsitatedun korronte bat zirkulatzen ari denean:

B, eremu magnetiko bektorea da espazioko P puntuan. ut bektore unitario bat da, dl korronte-elementuan zirkuituaren tangentea dena eta korrontearen noranzkoa adierazten duena. ur beste bektore unitario bat da, P puntuaren posizioa seinalatzen duena korronte-elementuarekiko. Eta m0/4p = 10-7 unitateen Sistema Internazionalean.

 

Korronte zuzen batek sorturiko Eremu magnetikoa

Biot-en legea erabiliz, hari zuzen eta mugagabe batek, i intentsitatea garraiatzen ari denean sorturiko B, eremu magnetikoa kalkulatuko dugu.

ampere1.gif (4194 bytes)

Hari zuzenak sortutako B eremu magnetikoaren norabidea, P puntuan, hariak eta puntuak osatzen duten planoaren perpendikularra da, eta noranzkoa ut´ ur biderketa bektorialean torlojuaren erregela aplikatuz lortzen dena.

Eremu horren modulua kalkulatzeko integraketa bat egin behar da:

q , aldagaiarekiko integratzen da, x eta r aldagaiak q angeluaren menpe adieraziz eta ordezkatuz.

R=r·cosq , R=x·tanq .

ampere3.gif (3182 bytes)

Irudian, korronte zuzenak sortutako eremu magnetikoaren norabide eta noranzkoa erakusten da, P puntuan.  Bektoreak, paperean adierazten direnean, paperaren planoaren norabide perpendikularrak honela irudikatzen dira:  puntu bat, ·, zirkulutxo baten barnean irakurlerantz denean, eta gurutze bat, ´, zirkulutxo baten barnean barrurantz denean; horrela adierazten da korrontea irudiaren eskuineko aldean.

Eremu magnetikoaren norabidea, korrontearen eta puntuaren artean osatutako planoaren perpendikularra da, eta noranzkoa torlojuaren erregelaz lortzen da, edo eskumako eskuarena deiturikoaz.

Ampère-ren legea

Gauss-en legearekin, karga-distribuzioek sorturiko eremu elektrikoak kalkula daitezke, karga-distribuzioak simetria handia daukanean (esferikoa, zilindrikoa, planoa).

Modu berean, Ampère-ren legearekin, korronteek sorturiko eremu magnetikoak kalkula daitezke, korronteak simetria handia daukanean. 

Ampère-ren legea aplikatzeko jarraitu behar den prozedura Gauss-en legearen antzekoa da:

 1. Korronte-distribuzioa emanda, Eremu Magnetikoaren norabide eta noranzkoa deduzitu.
 2. Kurba itxia aukeratu, korrontearen inguruan, eta Eremu Magnetikoaren zirkulazioa kalkulatu.
 3. Kurba itxiak inguratzen duen korrontearen intentsitatea zehaztu.
 4. Ampère-ren legea aplikatu eta Eremu Magnetikoaren modulua bakandu.

 

Korronte zuzen eta oso luze batek sorturiko Eremu magnetikoa

ampere4.gif (2187 bytes)
 1. Eremuaren norabidea, P puntu batean, korronte zuzenaren eta puntuaren artean osatzen duten planoaren perpendikularra da.
   
 2. Aukera dezagun bide itxitzat, R erradiodun zirkunferentzia bat, zentroa korrontean bertan daukana, eta korrontearen plano perpendikular batean kokatuta dagoena.
 • B eremu magnetikoa, zirkunferentziaren tangentea da, dl bektorearen paraleloa. 
 • B eremu magnetikoaren moduluak zirkunferentziako puntu guztietan balio berbera dauka.

Zirkulazioak hauxe balio du (Ampere-ren legearen lehen atala):

 1. Zirkunferentziak inguratzen duen korrontearen intentsitatea, i da, korronte zuzenarena.
 2. Eremu magnetikoaren B modulua bakanduz:

Adierazpen matematikoa Biot-en legea aplikatuz lortutako bera da.

 

Zilindro huts batean zirkulatzen ari den korronteak sorturiko eremu magnetikoa.

Ondorengo applet-ean korronte zuzen batek sorturiko eremu magnetikoa adierazten da bektoreen bidez. Korrontea pantailaren perpendikularra da eta irakurlerantz doana. 

Hurrengoa botoia klikatuz gero, korronte-kopurua handitzen doa: bi, lau, sei, etab, korronte gehiago erantsiz doaz, denak zuzenak, paraleloak, eta apurka-apurka, denen artean zilindro bat osatzen doaz. Demagun zilindroaren erradioa a dela.

Korronte-kopurua handitzen denean, barnealdeko (r<a) eremu magnetikoa anulatzen doa, kanpoaldean ordea (r>a), zirkunferentzia zentrukideen tangentea da. Ikus dezagun, kasu honetan, Ampère-ren legea aplika daitekeela:

SolenoideApplet aparecerá en un explorador compatible JDK 1.1
        
ampere6.gif (2762 bytes) Aplika dezagun Ampère-ren legea, korronte zuzen eta oso luze batean, zilindro huts batean, homogeneoki bananduta, zirkulatzen ari denean. Demagun zilindroaren barne-erradioa a dela eta kanpo-erradioa b.
 1. Applet-ean ikusi dugunez, P puntu batean, eremu magnetikoaren norabidea, korronte zuzenaren norabidearen eta puntuaren artean osatzen duten planoaren perpendikularra da, hau da, P puntutik pasatzen den, eta zentroa zilindroaren ardatzean daukan, r erradiodun zirkunferentziaren tangentea.
   
 2. Korronte honen simetria zilindrikoa ikusita, bide itxitzat, zirkunferentzia bat aukeratuko dugu, zilindroaren ardatzaren perpendikularra, zentroa zilindroaren ardatzean duena eta r erradioa. B eremu magnetikoaren zirkulazioa, zirkunferentzia horretan zehar, korronte zuzenaren kasuko adierazpen berbera da:
 3. B·2p r

 1. Kalkula dezagun orain, zirkunferentziak inguratzen duen intentsitatea, ondoko hiru kasuetan:
 • r<a
ampere5.gif (2225 bytes) Irudian ikusten denez, r<a erradiodun zirkunferentziak (urdinak) inguratzen duen intentsitatea nulua da. Ampére-ren legea aplikatuz:

B ·2p r =m 0 · 0

B=0

Eremu magnetikoa nulua da,  r<a  eskualdean, lehengo applet-ean ikusi den bezalaxe.

 • a<r<b
ampere7.gif (2666 bytes) Irudian ikusten denez,  a< r<b erradiodun zirkunferentziak (urdinak) inguratzen duen intentsitatea i intentsitate totalaren zati bat baino ez da.

Korrontearen i intentsitatea uniformeki bananduta badago, p b2-p a2 azalera osoan,  r erradiodun zirkunferentziak inguratzen duen intentsitatea gorriz margotutakoa da, eta bere sekzioa hau da: p r2-p a2.

Ampère-ren legea aplikatuz: 

 • r>b
ampere8.gif (2898 bytes) Irudian ikusten denez,  r > b erradiodun zirkunferentziak inguratzen duen intentsitatea i intentsitate totala da. Hortaz, eremu magnetikoaren modulua zilindroaren ardatzetik r distantziara hau da: