Korronte zuzen batek jasandako indar magnetikoa

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Eremu magnetikoa
marca.gif (847 bytes)Korronte zuzen batek
jasandako indarra
Korronte-balantza
Espira batek jasandako 
indarra eta momentua
Galbanometroa
Barlow-ren gurpila

Korronte zuzena
Espira
Solenoidea eta
toroidea
Iman baten 
oszilazioak (I)
Iman baten
oszilazioak (II)
Korrontearen Intentsitatea

Hagatxo eroale batek jasandako indarra

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

 

Korrontearen Intentsitatea

Korrontearen intentsitatea honela definitzen da: eroale baten S sekzio transbertsala zeharkatzen duen karga kopurua denbora unitateko. Masa-fluxua eta karga-fluxua edo intentsitatearen esangura fisikoa motore ionikoa aztertzean ikusi genuen.

intensidad.gif (1835 bytes) Demagun n dela partikula-kopurua bolumen unitateko, v partikulen batezbesteko abiadura, S eroalearen sekzioa eta q partikula bakoitzaren karga.

S sekzio transbertsalean zehar pasatzen den Q karga totala, t denbora-tartean, zilindro baten barnean dago, S sekzioa eta vt luzera dituena.

Karga totala hau da: Q = (partikula kopurua bolumen unitateko, n)·(partikula bakoitzaren karga q)· (zilindroaren bolumena Svt)

Q=n·qS·v·t

Karga zatitzen bada denbora tartearen iraupenaz, korronte elektrikoaren intentsitatea lortzen da:

i=nqvS

Beraz, intentsitatea karga-fluxua da edo gainazal bat zeharkatzen duen karga totala denbora unitateko, eta biderkagai hauen menpe adieraz daiteke:

 • Partikula kopurua bolumen unitateko, n.
 • Partikula bakoitzaren karga, q.
 • Eroalearen sekzioa, S.
 • Partikulen batezbesteko abiadura, v.

 

Hagatxo eroale batek jasandako indarra

Aurretik ikusi ditugu  masen espektrometroa edo ziklotroia, eta bertan aztertzen da eremu magnetikoak egindako indarra partikula kargatu higikor bati.

Irudian B eremu  magnetikoa erakusten da, eta +q kargadun partikula higikor bat v abiaduraz higitzen ari dena; Orduan eremu magnetikoak karga higikorrari egindako indarra hau da:

Kalkula dezagun orain, eroalearen L luzeran dauden partikula guztiengan egindako indar totala. Partikula kopurua nSL da, eta beraz indarra:

Adierazpeneko bektore unitarioak, ut=v/v, abiaduraren norabide eta noranzko bera dauka, partikula kargatuak positibotzat hartuta.

Eroalea ez bada zuzena, edo eremu magnetikoa ez bada uniformea, dl luzeradun korronte-elementu batek jasaten duen indarra kalkulatu behar da:

 • Indar hori bektorea da, beraz osagaiak ditu: dFx eta dFy.
 • Simetriarik ote dagoen begiratu behar da, osagairen bat nulua ote den egiaztatzeko.
 • Azkenik, F indar totalaren osagaiak integrazioz kalkulatu behar dira.

 

Saiakuntza

Eremu magnetiko batek korronte elektriko bati eragiten dion indarra erakusteko, ondoko tresna eraiki daiteke: iman indartsu bat, 500 gauss-eko eremua sortzen duena, edo 0.05 T. Imanaren ipar-poloaren gainean errail metaliko bi itsasten dira, kobrezkoak. Errailen gainean, mutur bat errail bakoitzaren gainean, kobrezko hagatxo higikor bat, L = 15 cm-ko luzeraduna.

Korronte elektrikoa konektatzen da errail bietan,  i=60 A. Horrela, hagatxoko korrontea eta eremua perpendikularrak dira, beraz eremuak hagatxoari egindako indarra:

Fm=iBL=0.05·60·0.15=0.45 N

Hagatxoaren masa 1.35 g. bada, indar honek ematen dion azelerazioa 333.3 m/s2 da. Honelako azelerazio handiekin, pentsa liteke tresna hau kanioi elektromagnetiko gisa erabili daitekeela, hagatxoak jaurtitzen dituena.

Errailen luzera 50 cm-koa bada, hagatxoaren abiadura errailen amaieran:

Applet-ean idatzi beharreko datuak:

 • Eremu magnetikoaren intentsitatea (gauss-etan), Eremu magnetikoa kontrolean.
 • Korrontearen intentsitatea (A) Intentsitatea izeneko kontrolean.
 • Hagatxoaren luzera, 5 eta 20 cm bitartekoa, Luzera izeneko kontrolean.
 • Hagatxoaren masa (g) Masa izeneko kontrolean.

Hasi botoia klikatu.

Hagatxoaren higidura behatu. Applet-aren goialdean bere posizioa eta abiadura adierazten dira, denboraren menpe.

Geldi botoia klikatuz higidura gelditzen da, eta ondoko bektoreak adierazita agertzen dira: B eremu magnetikoa, korrontearen noranzkoa, eta hagatxoaren gaineko F indarra. Hagatxoaren higidura jarraitzeko botoi bera klikatu, baina orain Jarraitu izena du.

SolenoideApplet aparecerá en un explorador compatible JDK 1.1