Espira

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Eremu magnetikoa
Korronte zuzen batek
jasandako indarra
Korronte-balantza
Espira batek jasandako 
indarra eta momentua
Galbanometroa
Barlow-ren gurpila

Korronte zuzena
marca.gif (847 bytes)Espira
Solenoidea eta
toroidea
Iman baten 
oszilazioak (I)
Iman baten
oszilazioak (II)
Korronte zirkular batek sorturiko eremu magnetikoa bere ardatzean

Ardatzetik kanpo sorturiko eremu magnetikoa

 

Korronte zirkular batek sorturiko eremu magnetikoa bere ardatzean.

Eremu magnetiko bat sortzeko erabiltzen diren dispositibo askotan, (elektroimanak, transformadoreak, etab), korrontea daroan hariari forma zirkularra ematen zaio, espira-forma alegia, eta espira-multzoekin bobinak osatzen dira. Hasteko, espira bakar batek sorturiko eremua aztertuko dugu.

Irudiak a erradiodun espira zirkular bat erakusten du, i intentsitatedun korronte bat eroaten duena. P puntua bere ardatzean dago, bere zentrotik x distantziara. 

Korronte-elementutik P puntura dagoen distantziari r dei diezaiogun. Biot-en legea aplikatuz, korronte-elementu horrek sorturiko eremu magnetikoa kalkula daiteke.

ut eta ur bektore unitarioen arteko angelua 90º da.

Eremu magnetiko bektoreak, dB , bi osagai ditu:

  • espiraren ardatzaren norabidean dB·cos(90-q )
  • ardatzaren norabide perpendikularrean dB·sin(90-q )

Espiraren simetriagatik, ardatzaren norabide perpendikularreko osagaiak justu aurrez-aurre dauden korronte-elementuek elkarri anulatzen dizkiote. Horregatik, eremu magnetiko erresultanteak ardatzaren norabide bera dauka eta bere kalkulurako integraketa ez da zaila, r konstantea delako eta q  ere konstantea delako. 

Espiraren zentroan, x=0, eremu magnetikoa hau da

 

Eremu magnetikoaren noranzkoak "eskumako eskuaren" erregela betetzen du.

Espira batean Ampére-ren legea ez da erabilgarria. Hala ere, ondorengo applet-ean ikusten den bezala, espira identikoen multzo bat osatzen bada, solenoide bat alegia, eta espira-kopurua handitzen den heinean, eremu magnetikoaren norabidea gero eta paraleloagoa izango da ardatzarekiko.

Espira-kopurua handia bada eta elkarrengandik hurbil badaude, eta honela osatutako solenoidearen luzera oso handia bada, bere diametroarekin konparatuta, baldintza ideal hauetan, barneko eremua ia uniformea da, eta ardatzaren paraleloa, eta kanpoko eremua ia nulua. Baldintza idealetan bai da erabilgarria Ampère-ren legea solenoidearen barneko eremua kalkulatzeko.

Eremu magnetikoa ardatzetik kanpo.

Kalkula dezagun espira zirkular batek bere ardatzetik kanpo dagoen puntu batean sorturiko eremu magnetikoa. Biot-en legeak dioenez i korronte batek sorturiko B eremu magnetikoa

hemen dl korronte-elementu bat da, ut korrontearen norabideko bektore unitarioa, eta ur P puntuaren posiziorantz bideratutako bektore unitarioa.

anillo_5.gif (3969 bytes)

Eremuak simetria axiala dauka ardatzaren inguruan, beraz nahikoa da irudiko puntu batean, P (0, y, z) puntuan, YOZ planoan, eremuaren By eta Bz osagaiak kalkulatzea, puntu horretan, Bx osagaia nulua delako.

Irudian ikusten denez, korronte-elementuaren luzera dl=a·df  da eta bere posizioa (a·cosf , a·sinf , 0); P puntuaren posizioa (0, y, z) da eta beraz bien arteko r distantzia hau da:

ut ´ ur biderketa bektoriala egin behar da, eta eremurako osagai hauek geratzen dira:

Lehen integralaren emaitza nulua da, Bx=0, edozein korronte-elementurentzat beti existitzen delako beste korronte-elementu simetriko bat, OYZ planoarekiko, bere eremuaren X osagaia anulatzen duena.

Beraz, B eremuaren osagaiak hauek dira:

Konprobazio gisa, y=0 denean, ardatzaren gaineko puntu bat alegia, integrala egin eta By=0 dela egiazta daiteke, eta aurreko atalean kalkulatu bezela:

P puntua espiratik urruti badago, hau da, ondokoa betetzen bada:

Hurbilketa egin daiteke  By eta Bz integral bietako izendatzaileetan,

baina hemen r izena ondokoari eman diogu:

Eremuaren osagaiak espiratik urrun, hau da, r>>a baldintza betetzen denean,

Espira baten ordez N espira badira, solenoide bat osatuz, eremu erresultantea espira bakarraren eremua N bider da:
Eremu magnetikoaren bi osagaiak By eta Bz , adierazpen bakar batean idatz daitezke:

hemen, m=i·Nπa2 k  solenoidearen momentu dipolar magnetikoa da, eta irudian gezi gorri batez adierazi da.

Applet-ean bobina edo solenoide batek inguruan sorturiko eremu magnetikoa erakusten da. Bobinaren erradioa a da eta solenoidearen momentu dipolar magnetikoa, m, kolore gorridun gezi batez adierazi da.

LineasApplet aparecerá en un explorador compatible JDK 1.1