Masen espektrometroa

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Partikula kargatuen
mugimendua
Kargak jasandako
indarrak
Bohr-en atomoa
Osziloskopioa
Haziak banatzea
Motore ionikoa
Azeleragailu lineala
Karga/masa erlazioa
neurtzea
Oinarrizko karga-
unitatea neurtzea
marca.gif (847 bytes)Masen
espektrometroa
Ziklotroia
E eta B elkarren
perpendikularrak
Abiaduren selektorea

Eskualde erdizirkularra

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

 

Bainbridge-ren espektrometroa masa ezberdineko ioiak bereizten dituen aparatua da. Ioiek zirrikitu bi zeharkatu ondoren abiadura-selektore batetik pasatzen dira, alegia eremu elektrikoa eta magnetikoa perpendikularrak dituen eskualde batetik.

Selektoretik desbideratu gabe pasatzen diren ioiak eremu magnetiko batean sartzen dira eta ibilbide zirkularra betetzen dute. Orbitaren erradioa masaren proportzionala da, eta beraz masa ezberdineko ioiak, bukaeran, xaflaren toki ezberdinetan joko dute.

ESPEC_3.gif (3726 bytes)

Honako programaren helburua elementu baten isotopo kopurua zenbatzea da, eta beraien masak neurtzea (m.a.u-tan). Horretarako selektrorean eremu elektrikoa eta eremu magnetikoa arretaz zehaztu behar dira, eta gero eskala graduatuan isotopo ezberdinen ibilbide erdi-zirkularren erradioak neurtu.

 

Abiaduren selektorea

Espazioko eskualde batean eremu elektrikoa eta eremu magnetikoa elkarren perpendikularrak badira eta ioiaren abiadura ere biekiko perpendikularra bada abiaduren selektore bat osa daiteke. Eskualde horretan abiadura jakin bateko ioiak ez dira desbideratzen.

ESPEC_1.gif (2236 bytes)
 • Eremu elektrikoak norabide bereko indarra eragiten dio: Fe=q·E
 • Eremu magnetikoak egiten duen indarra, Fm=q·v´B biderketa bektorialaz lortzen da, eta modulua da Fm= q·vB

Ioia ez da desbideratzen indar biak berdinak eta aurkakoak direnean, qvB = qE. Beraz abiadura-selektorea zuzen zeharkatuko dute, desbideratu gabe, soilik abiadura jakin bateko ioiak, alegia, 

 

Eskualde erdizirkularra

ESPEC_2.gif (2592 bytes) Ondoren ioiak beste eskualdera pasatzen dira. Bertan eremu magnetikoaren eraginez  ibilbide erdizirkularrak jarraitzen dituzte, azkenean goialdeko xafla jotzen dute eta bertan itsatsita geratzen dira.

Eskualde honetan ioiek indar magnetikoa soilik jasaten dute: bere norabidea eta noranzkoa Fm=v´B, biderketa bektorialaz lortzen da eta bere modulua Fm=q·vB.

Higidura zirkular eta uniformearen dinamika aplikatuz ibilbide zirkularraren erradioa kalkula daiteke:

 

Saiakuntza

Elementuak laukitxoan aukeratu analizatuko den elementua.

Idatzi:

 • Eremu elektrikoaren intentsitatea (N/C), berari dagokion laukian.
 • Eremu magnetikoaren intentsitatea (gauss=10-4 T), dagokion laukian.

Ibilbidea botoia klika ezazu:

Eremu magnetikoaren balio ezberdinak aukeratu (eta eremu elektrikoa ere bai, nahi bada) isotopo bakoitzaren zirkunferentzia-erdien erradioak ahalik eta erosoen neurtu arte.

Isotopo bakoitzaren masa kalkulatu (mau-tan zenbaki osoa eman behar du, gutxi gorabehera). Kontutan izan neurtutako magnitudeen unitateak:

 • erradioak zentimetrotan neurtzen dira.
 • Eremu magnetikoa gauss-etan (1 gauss = 0.0001 T)
 • Masa atomiko-unitate bat 1.67·10-27 kg.
 • Karga-unitate bat 1.6·10-19 C

Kalkulatutako emaitzak gero egiazta daiteke Erantzuna botoia klikatuz.

Honelako taula bat bete elementu bakoitzerako:

Elementua Eremu Elektrikoa E (N/C) Eremu Magnetikoa B (T) Abiadura v (m/s)
       
Erradioa r (m) Masa  m (kg) Masa  m(mau)

 

     

 

     

 

     

 

             

Adibidea:

 • Har bedi Hidrogenoa
 • Eremu elektrikoa E=2.0 N/C
 • Eremu magnetikoa B=12·10-4 T

Abiadura-selektorean zehar zuzen pasatzen diren ioiek ondoko abiadura dute:

Hidrogenoaren kasuan hiru isotopo agertzen dira; lehenik beraien ibilbide erdizirkularren diametroak neurtu behar ditugu (2r). Gero isotopo bakoitzaren masa ondoko formulaz lortzen da:

Masa hori kg-tan adierazita dago, baina mau-tan adierazi ezkero zenbaki osoa eman behar du (edo zenbaki osotik hurbil).

Elementua Eremu Elektrikoa E (N/C) Eremu Magnetikoa B (T) Abiadura v (m/s)
 Hidrogenoa  2.0  12·10-4  1666.67
Erradioa r (m) Masa  m (kg) Masa  m(mau)

 

 0.014  1.612·10-27 kg  0.97≈1

 

 0.029  3.341·10-27 kg  2.0

 

 0.043  4.954·10-27 kg  2.97≈3

 

EspectrometroApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.