Azeleragailu lineala

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Partikula kargatuen
mugimendua
Kargak jasandako
indarrak
Bohr-en atomoa
Osziloskopioa
Haziak banatzea
Motore ionikoa
marca.gif (847 bytes)Azeleragailu lineala
Karga/masa erlazioa
neurtzea
Oinarrizko karga-
unitatea neurtzea
Masen
espektrometroa
Ziklotroia
E eta B elkarren
perpendikularrak
Oinarri fisikoak

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

 

Azeleragailu lineal batek (LINAC: linear accelerator) partikula atomikoak azeleratzeko, energia-gehikuntza txikiak ematen dizkie eremu elektriko alternoen segida kontsekutibo batean zehar pasaraziz.

Van de Graaff-en generadoreak partikulei energia osoa urrats bakarrean ematen die, baina azeleragailu linealak eta ziklotroiak ordea, energia-gehikuntza txikiak ematen dizkie, baina urratsak behin eta berriz errepikatzen dira.

Azeleragailu lineala lehen aldiz, Gustaf Ising fisikari suediarrak 1924-an diseinatu zuen, eta Rolf Wideröe ingeniari Norvegiarrak eraiki zuen lehen prototipoak potasio-ioiak azeleratzen zituen 50.000 eV-ko energiaraino.

Bigarren mundu-gerratean radio-frekuentziako oszilagailu potenteak eraiki ziren garai hartako radarretan beharrezkoak zirelako. Geroago protoientzako azeleragailu linealak eraikitzeko 200 MHz-ko osziladoreak sortu ziren, eta elektroien azeleragailuentzat 3000 MHz-ko frekuentziako osziladoreak.

1946-an Luis Alvarez fisikariak diseinatu zuen protoien azeleragailu linealak 875 metroko luzera zuen eta protoiak azeleratzen zituen 800 MeV-ko energiaraino (800 milioi). Elektroien azeleragailu linealetatik luzeena Stanford unibertsitatekoa da, 3,2 km-ko luzera du eta 50 GeV-ko energia ematen die elektroiei (50 bilioi).

Azeleragailu linealak, bai elektroientzat zein protoientzat, ikerketaz gain industrian eta medikuntzan ere erabiltzen dira.

 

Oinarri fisikoak

Azeleragailu lineal bat hodi luze bat da, eta luzera aldakorreko zatiak ditu.

         

Hodiaren zati alternoak elkarkonektatuta daude, eta potentzial-diferentzia alternoa aplikatzen da multzo bien artean. Irudian kolore gorriko zatiek potentzial positiboa dute eta kolore urdinekoek potentzial negatiboa.

Ioia hodiaren zati batetik hurrengora pasatzean azeleratzen da, baina ioi azeleratua eta potentzial oszilatzailea fasean sinkronizatuta egon behar dira. Horretarako zati kontsekutiboak gero eta luzeagoak izan behar dira; frogatuko dugunez, zati kontsekutiboen Ln luzerek ondoko baldintza bete behar dute:

eta L1 lehenengo zatiaren luzera da.

Lehen urratsa

lineal2.gif (1388 bytes) Demagun iturriaren (0 hodiaren) eta lehen urratsaren potentzial-diferentzia 2V0 dela.

Orduan ioiek (m masa eta q karga) lehen hodian sartzean honako abiadura izango dute:

Eta lehen hodi horren luzera L1 bada, hori zeharkatzeko ioiak tardatzen duen denbora:  t1=L1/v1

Bigarren urratsa

lineal3.gif (1679 bytes)

Lehen hoditik irten eta bigarrenean sartzean, potentzialaren polaritatea aldatuta egon behar da, beraz ioia berriro azeleratuko da. Bigarren azelerazioaren ondoren ioiaren energia 2qV0  handiagoa izango da, eta beraz bere abiadura bigarren hodian:

Eta bigarren hodi horren luzera L2 bada, hori zeharkatzeko ioiak tardatzen duen denbora:  t2=L2/v2  , edo

Baina t1 eta t2 berdinak izan daitezen bigarren hodiaren luzera honakoa izan behar da:

Hirugarren urratsa:

lineal4.gif (1764 bytes)

Bigarren hoditik irten eta hirugarrenean sartzean, potentzialaren polaritatea aldatuta egon behar da. Berriz ere partikula azeleratu egiten da, bere energia 2qV0  handiagoa izango da, eta beraz bere abiadura hirugarren hodian:

Eta hirugarren hodi horren luzera L3 bada, hori zeharkatzeko ioiak tardatzen duen denbora:  t3=L3/v3 , edo

Baina t1 eta t3 berdinak izan daitezen hirugarren hodiaren luzera honakoa izan behar da:

n-garren urratsa

Orokorrean, partikula n-1 hoditik n hodira pasatzen denean, bere energia hau da:

Ef=n·2qV0.

Eta n-garren hodiaren luzera hau da:

Azeleragailu lineal batean n hodi lerrokatuta daude, eta hodien luzerak hodiaren ordenaren erro karratua dira:

I.E.E-aren frekuentzia

Lehen irudian ikusi dugunez, posizio alternoetako hodiek potentzial berbera dute: adibidez hodi bakoitiak positiboak badira hodi bikoitiak negatiboak, eta alderantziz. Demagun partikula azeleratua positiboki kargatua dela:

lineal5.gif (1830 bytes)

lineal6.gif (1812 bytes)

Gaineko irudian ikusten denez, partikula frenatu egiten da bigarren hoditik hirugarrenera pasatzean, hirugarrena positiboa delako eta bigarrena negatiboa. Beheko irudian ordea, ioia azeleratu egiten da bigarrenetik hirugarrenera pasatzean.

Ioia beti azeleratzen joan dadin, edozein hodi zeharkatzeko tardatzen duen denbora eta i.e.e. alternoak polaritatea aldatzeko behar duena berdinak izan behar dira.

Hortik i.e.e-aren periodoa:

1 adibidea:

Demagun bost urratseko azeleragailu bat: n = 5. Lehen hodiaren luzera 5 cm-koa. Demagun baita ere, makina honekin azeleratzen ari garen ioiek 2q karga daukatela: q= 2 · 1.6 10-19 C, eta masa 4 mau, m= 4 · 1.67 10-27 kg. eta I.E.E alternoaren anplitudea 100 V.

I.E.E-aren periodoa:

Eta frekuentzia  f = 1/P =1.38 MHz.

Ioien energia ituraino iristen direnean: Ef=n·2qV0.= 5·2·2·100=2000 eV

2 adibidea:

Ikus dezagun zer gertatzen den periodoa P=0.60 μs bada, alegia ez badago sinkronizatuta.

Kontutan izan i.e.e alternoa dela, V= V0cos(2pt/P) (V0=100V) eta hodi bikoitien potentziala dela hodi bakoitiekiko.

 1. t=0 aldiunean, iturriaren (zero hodia) eta lehen hodiaren artean 200 V-ko potentzial-diferentzia dago eta ioia azeleratzen du:

Partikularen energia hau da E1=q·ΔV01=2·200=400 eV

Ioiak lehen urratsa hastean duen abiadura:

Lehen hodiaren barnean (L1 luzera) ioia abiadura konstantez mugitzen da, eta hodiaren amaierara t1 aldiunean iristen da:

Aldiune horretan, lehen eta bigarren hodiaren arteko potentzial-diferentzia:

kasu honetan lehen hodia positiboa da eta bigarrena negatiboa eta horrek, berriz ere ioia azeleratu egingo du.

 1. Partikularen energia zinetikoa E2=E1+q·ΔV12=720.6 eV

beraz, ioiak bigarren hodian sartzean daraman abiadura:

bigarren hodian zehar (L2 luzera) ioiaren abiadura konstantea da eta hodiaren amaierara t2 aldiunean iristen da:

Justu aldiune horretan bigarren eta hirugarren hodiaren arteko potentzial-diferentzia:

bigarren hodia positiboa eta hirugarrena negatiboa.

 1. Partikularen energia zinetikoa beraz,  E3= E2+q·ΔV23=755 eV

Ioiak hirugarren hodian sartzean atzemango duen abiadura:

hirugarren hodiaren amaierara t3 aldiunean iristen da (luzera L3):

Eta  t3 aldiunean hirugarren eta laugarren hodien arteko potentzial-diferentzia:

hirugarrena negatiboa eta laugarrena positiboa, beraz partikulari energia gutxituko diote.

 1. Partikularen energia zinetikoa  E4 =E3 -q·ΔV34= 355.2 eV, justu urrats horretan potentzial-diferentzia aurkakoa delako, alegia eremu elektrikoa partikularen higiduraren kontrakoa delako.

Beraz, partikula laugarren hodian sartzean izango duen abiadura:

Eta laugarren hodiaren amaierara t4 aldiunean iristen da (luzera L4):

Justu t4 aldiune horretan laugarren eta bosgarren hodien arteko potentzial-diferentzia:

oraingoan laugarrena negatiboa eta bosgarrena positiboa, beraz partikulari energia gutxituko diote.

 1. Partikularen energia zinetikoa bosgarren hodian barrena E5= E4 -q·ΔV45= 297.4 eV, justu urrats horretan potentzial-diferentzia aurkakoa delako, alegia eremu elektrikoa partikularen higiduraren kontrakoa delako.

Beraz bosgarren hodian barrena partikulak izango duen abiadura:

Eta bosgarren hodiaren amaierara t5 aldiunean iristen da (luzera L5):

eta ituaren kontra talka egingo du,  297.4 eV-ko energia zinetikoaz, lehen adibidean baino askoz gutxiago.

 

Saiakuntza:

Applet honetan azeleragailu lineal baten funtzionamendua simulatzen da: bost urratsekoa da, lehen hodiak (1 zenbakia duenak) 5 cm-ko luzera du, eta gainerakoek luzera gorakorra:

Hodi bakoitiak eta bikoitiak i.e.e. alterno batean konektatuta daude, baina elkarren aurkako polaritateaz. Gorriz hodi positiboak adierazten dira eta urdinez negatiboak baina alternatzen doaz. Ioi positibo bat hodien barnetik bidaiatzen doa, eta hodi batetik bestera pasatzean, azeleratzen da (eremuaren norabidean) hodi positibotik (gorritik) negatibora (urdinera) pasatzen bada. Ioiak salto horietako bakoitzean jasaten duen indarra gezi beltz batekin adierazten da.

Applet-aren behealdean grafiko bi dauzkagu:

Eskumako aldean, partikula jasotzen doan energia adierazten da. Unitate gisa, 2qV0 kantitatea hartzen da, alegia partikula iturritik (zero hoditik) lehen hodira pasatzean hartzen duen energia. Partikulak atzeman dezaken energia maximoa 5 unitatekoa da, alegia 5·2qV0 , baina horretarako hodien polaritatea eta partikularen bidaia sinkronizatuta egon behar dira.

Ezkerreko aldean, i.e.e. adierazten da denboraren menpe. Marra gorri batez adierazten da hodi gorriek (positiboek) duten potentziala eta marra urdin batez adierazten da hodi urdinek (negatiboek) duten potentziala, justu biak berdinak dira baina aurkakoak dira eta denboran zehar aldatuz doaz, hain zuzen ere fase-oposaketan daude.

Idatzi:

 • Ioiaren karga, beti positiboa, baina elektroiaren karga erreferentziazko unitatetzat hartuta: 1.6 10-19 C, karga izeneko laukian.
 • Ioiaren masa, masa atomikoaren unitatetan (m.a.u.) 1.67 10-27 kg, Masa izeneko laukian.
 • Potentzial d. izeneko laukian i.e.e. alternoaren V0 anplitudea voltatan.
 • I.e.e alternoaren periodoa mikrosegundotan (10-6 s), I.e.e-ren periodoa laukian.

Hasi botoia klikatu.

Edozein momentutan, zehaztasunez behatzeko, mugimendua geldiaraz daiteke Gelditu botoia sakatuta, eta berriro hasteko botoi bera sakatu, baina oraingoan Jarraitu izena dauka. Pausoka botoia behin eta berriz sakatuz, mugimendua geldiro beha dezakegu.

     
ThomsonApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.