Bloke bi mugitzen, elkarren gainean

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Dinamika

Marruskadura-indarra
Irristatzearen
marruskadura
Koefiziente zinetikoa
neurtzen (I)
Koefiziente zinetikoa
neurtzen (II)
Koefiziente zinetikoa
neurtzen (III)
Marruskadura-indarra
plano inklinatuan
Bloke bat arrastatzeko
angelu egokiena
Koefiziente estatikoa
neurtzen
Habe bat, euskarri
mugikor bitan etzanda
Xafla bat, gurpil
birakor bitan etzanda
marca.gif (847 bytes) Bloke bi
elkarren gainean
Bloke bi mugitzen, bata bestearen gainean

Fase-diagrama

Saiakuntza

Erreferentzia

 

Aurreko orrietan, bloke baten higidura aztertu da plano zimurtsu baten gainean, bai planoa horizontala denean zein inklinatua denean.

Planoa horizontala denean, blokeak jasaten dituen indarrak lau dira:

 • Pisua: mg

 • Planoaren erreakzioa: N=mg

 • Marruskadura indarra: f,

 • Aplikaturiko indarra: P.

 

Marruskadura indarrak limite bat du: F=μN, hortaz:

 • Aplikaturiko P indarra F baino txikiagoa bada, orduan marruskadura-indarra eta aplikaturikoa berdinak dira: f = P.

Baldin P≤F  orduan f=P, eta blokeak pausagunean darrai: a=0

 • Aplikaturiko P indarrak marruskaduraren F limitea gainditzen badu, orduan marruskadura-indarrak balio maximo hori egiten du, eta konstantea. Sinplifikatzearren marruskadura-koefiziente estatikoa eta zinetikoa berdinak hartuko dira  μks.

Baldin P≥F  orduan  f=F,  eta blokeak irristatzen du honako azelerazioaz: a=(P-F)/m

 

Bloke bi mugitzen, elkarren gainean

Orri honetan ikusiko dugunez, bloke bi elkarren gainean mugitzen direnean, eta elkarrekiko irrist egin dezaketenean arazo konplikatua da.

 • Azpiko blokeari, m2 masadunari, P2 indarra aplikatzen zaio.

 • Gaineko blokeari, m1 masadunari, P1 indarra aplikatzen zaio.

Bloke bien arteko marruskadura-indarrak gainazal bietako molekulen interakzioa mugatzen du:  f1 deituko diogu, eta bere balio maximoa F1 da.

Azpiko blokeak plano horizontalean zehar irristatzen du, euren arteko marruskadura-indarrari f2 deituko diogu eta bere balio maximoari  F2.

Gaineko blokeak jasaten dituen indarrak honakoak dira:

 • Pisua:  m1g , planetak egindakoa.

 • Azpiko blokearen kontaktuaren erreakzio normala N1=m1g

 • Azpiko blokeak egiten dion marruskadura-indarra:  f1

 • Aplikaturiko indarra: P1

Azpiko blokeak jasaten dituen indarrak honakoak dira:

 • Pisua: m2g , planetak egindakoa.

 • Gaineko blokearen kontaktuak egiten dion erreakzio normala: N1

 • Plano horizontalak egiten dion erreakzio normala: N2=N1+m2g

 • Plano horizontalak azpiko gainazalean egiten dion marruskadura-indarra: f2,

 • Gaineko blokeak gaineko gainazalean egiten dion marruskadura-indarra: f1,

 • Aplikaturiko indarra: P2

Bloke bien artean bi indar daude:  f1 marruskadura indarra eta N1 erreakzio normala. Batak besteari egiten diona eta besteak batari egindakoa berdinak dira eta aurkako noranzkoak dituzte, akzio-erreakzioaren printzipioaren arabera.

Higiduraren ekuazioak honakoak dira:

P1 -f1=m1a1
P2 -f2+f1=m2a2

eta  |f1|≤F1 eta  |f2|≤F2

Simetria dela-eta, erabat analogoa da bloke biak eskumarantz mugitzea P1>0 eta P2>0 direnean edo ezkerrerantz mugitzea P1<0 eta P2<0 direnean.

Era berean, gorputz biak mugitzeko moduak ere erabat analogoak dira P2>0 eta P1<0 direnean edo P2<0 eta P1>0 , baina alderantziz.

Orduan hemen bakarrik aztertuko dira bi kasu: P2 beti positiboa eta P1 ordea positiboa edo negatiboa.

Gainera sinplifikatzearren, F2>F1 hartuko da. Baldintza hori bete egiten da, besteak beste, marruskadura koefiziente guztiak berdinak badira: μ=μks

F2=μN2(m1g+m2g)
F1=
μN1
(m1g)

 

Fase-diagrama 

Beraz, P2 indarra positibotzat hartzen bada eta P1 ordea positiboa zein negatiboa izan daiteke, sei higidura-mota gerta daitezke:

 • Bloke biak pausagunean jarraitzea, a1=0, a2=0.

 • Gaineko blokea eskumarantz mugitzea, a1>0, eta azpikoa pausagunean a2=0.

 • Bloke biak eskumarantz mugitzea baina azelerazio ezberdinekin: a1>a2 edo a2>a1

 • Bloke biak azelerazio berdinarekin mugitzea: a1=a2

 • Gaineko blokea ezkerrerantz mugitzea eta azpikoa eskumarantz: a1<0 eta a2>0

 • Gaineko blokea ezkerrerantz mugitzea  a1<0 eta azpikoa pausagunean a2=0.

Kasu guzti horiek aztertzeko fase-diagrama bat irudika daiteke: ardatz horizontalean P2 eta ardatz bertikalean P1

0 Fasea (bloke biak pausagunean)

Bloke bien oreka-ekuazioak honakoak dira:

P1 -f1=0
P2 -f2+f1=
0

Gaineko blokea irristatzen hasiko litzateke honako baldintza betetzen denean: f1=F1. Beraz, gaineko bloke hori pausagunean egoteko nahitaez bete behar da: |P1|<F1

Azpiko blokea irristatzen hasiko litzateke f2=F2 denean. Baina azpiko bloke hori pausagunean egoteko baldintza hau bete behar da: |P2+P1|<F2

Hortaz, "0 fasea"  honako hiru zuzenekin mugatzen da: 1) P1= -P2+F zuzen inklinatua 2) P1=F1 zuzen horizontala eta 3) P1= -F1 zuzen horizontala. Irudian, kolore horiko eskualdeak fase hau adierazten du.

Zuzen inklinatuaren eta bi zuzen horizontalen arteko ebakidura-puntu biak hauek dira:

(F2-F1, F1) eta (F2+F1, -F1) ; puntuok diagraman adierazita daude.

 • Marruskadura indarrek hau balio dute:

f1=P1
f2=P1+P2

 • Azelerazioek:

a1=0
a2
=0

1 Fasea (gaineko blokea eskumarantz eta azpikoa geldi)

Baldin P1F1 gaineko blokea irristatzen hasten da eta marruskadura-indarra f1=F1.

Azpiko blokea ordea pausagunean dago baldin |f2|<F2, alegia, P2<F2-F1 denean.

"1 fasea"  honako hiru zuzenekin mugatzen da: 1) P2=0 zuzen bertikala  2) P1=F1 zuzen horizontala eta 3)  P2=F2-F1 zuzen bertikala.

 • Hona marruskadura-indarren balioak:

f1=F1
f2=P2+F1

 • Azelerazioek:

a1=(P1-F1)/m1>0
a2
=0

6 Fasea (gaineko blokea ezkerrerantz eta azpikoa geldi)

Gaineko blokea ezkerrerantz irristatzen hasteko P1≤ -F1 . Marruskadura indarrak noranzkoa aldatzen du f1= -F1.

Azpiko blokea pausagunean mantentzeko |f2|<F2, alegia P2<F2+F1

Beraz 6 fasea hiru zuzenekin mugatzen da: 1) P2=0, ardatz bertikala 2) P1= -F1 zuzen horizontala eta 3) P2=F2+F1 zuzen bertikala.

 • Marruskadura indarren balioak:

f1= -F1
f2=P2 -F1

 • Azelerazioak

a1=(P1+F1)/m1<0
a2
=0

5 Fasea  (gaineko blokea ezkerrerantz eta azpikoa eskumarantz)

Bloke biak aurkako noranzkoetan mugitzeko P1≤ -F1 eta P2≥F2+F1 : gainekoa ezkerrera eta azpikoa eskumara.

 • Marruskadura indarrak:

f1= -F1
f2= F2

 • Azelerazioak:

a1=(P1+F1)/m1<0
a2
=(P2-F1-F2)/m2>0

3 Fasea (bloke biak eskumarantz azelerazio berdinaz)

Bloke biek azelerazio bera dute: a1=a2=a  gaineko blokeak ez badu azpikoarekiko irristatzen, hau da, |f1|<F1, baldintza betetzen bada. Azpiko blokeak ordea planoan irristatzen du: f2=F2.

Higiduraren ekuazioak:

P1 -f1=m1a
P2 -F2+f1=m2a

Ekuazio biko sistema horretatik f1 eliminatuz azelerazioa kalkula daiteke:

Eta a azelerazioa eliminatuz, f1 marruskadura indarra kalkula daiteke:

Baina fase honetan |f1|<F1 beraz zuzen honek mugatzen du eskualde hau:

zuzenaren malda hau da: m1/m2 eta honako puntutik pasatzen da: (F2-F1, F1) diagraman adierazita dago.

zuzenaren malda hau da: m1/m2 eta honako puntutik pasatzen da: (F2+F1, -F1) diagraman adierazita dago.

f1 marruskadura-indarraren noranzkoa aldatu egiten da eskualde honetan. f1>0 eskualdea eta f1<0 eskualdea banatzen dituen zuzenaren ekuazioa hain zuzen hau da: f1=0.

m2P1-m1P2+m1F2=0

Eta hauxe da m1/m2 malda duen zuzena eta (F2, 0) puntutik pasatzen dena:

 • Marruskadura indarrak:


f2= F2

 • Azelerazioiak:

2 Fasea (bloke biak eskumarantz azelerazio ezberdinekin)

1 fasetik 3 faserako trantsizio-eskualdea 2 fasea da. Bloke biek irristatzen dute:

 • Marruskadura-indarrak:

f1=F1
f2= F2

 • Azelerazioak:

a1=(P1-F1)/m1>0
a2
=(P2+F1-F2)/m2>0

Egiaztatzen da a1>a2

4 Fasea (bloke biak eskumarantz azelerazio ezberdinekin)

3 fasetik 5 faserako trantsizio-eskualdea 4 fasea da. Bloke biek irristatzen dute:

 • Marruskadura-indarrak:

f1= -F1
f2= F2

 • Azelerazioak:

a1=(P1+F1)/m1>0
a2
=(P2-F1-F2)/m2>0

Egiaztatzen da: a1<a2

Baldin P1= -F1 orduan a1=0, eta hori da 4 eta 5 faseen arteko separazio-lerroa.

Saiakuntza

Idatzi beharrekoa:

 • Gaineko blokearen masa: m1, dagokion laukian eta kilogramotan.

 • Azpiko blokearen masa m2, dagokion laukian eta kilogramotan.

 • Gainazalen arteko marruskadura koefizientea desplazamendu barrari saguaz eragiten; ohar bedi denak direla berdinak: μ=μks .

 • Grabitatearen azeleraziotzat hartu da: g=10 m/s2.

Berria botoia sakatu datuok onartzeko.

Applet-aren goiko aldean, eta idatzitako datuen arabera, fase-diagrama irudikatzen da.

 • Saguarekin, diagramaren gaineko puntu beltza mugituz, aplikaturiko bi indarrak alda daitezeke: P1 eta P2, gainekoari eta azpikoari hurrenez hurren.

Hasi botoia sakatu.

Applet-aren eskumako aldean, taula batean idatzita, honako datuak erakusten dira :

 • Bloke biei aplikaturiko indarrak: P1 eta P2

 • Marruskadura-indarrak: f1 eta f2

 • Marruskadura-indarren balio maximoak: F1 eta F2

 • Blokeen azelerazioak: a1 eta a2

Azpiko aldean bloke biak erakusten dira, elkarren gainean, eta jasaten dituzten indar guztiak bektoreen bitartez adierazita.

Gaineko blokeak irristatzen duen kasuetan, eta horren ondorioz azpiko blokea bukatzen zaionean, hortik aurrera simulazioan, erori beharrean, biak elkartuta mugitzen dira.

Egin bedi kalkulua idatziz (a1, a2, f1 eta f2) aplikaturiko indarren menpe (P1 eta P2) eta gero egiazta bedi programak ematen dituen emaitzekin.

     
stokesApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Saguarekin, diagramaren gaineko puntu beltza mugitu aplikaturiko bi indarrak aldatzeko: P1 eta P2.

 

Erreferentzia

Thomsen J. S. Coulomb friction with several blocks. Am. J. Phys.  21 (1953) pp. 446-452