Marruskadura-indarra plano inklinatuan

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Dinamika

 

Marruskadura-indarra
Irristatzearen
marruskadura
Koefiziente zinetikoa
neurtzen (I)
Koefiziente zinetikoa
neurtzen (II)
Koefiziente zinetikoa
neurtzen (III)
marca.gif (847 bytes) Marruskadura-indarra
plano inklinatuan
Bloke bat arrastatzeko
angelu egokiena
Koefiziente estatikoa
neurtzen
Habe bat, euskarri
mugikor bitan etzanda
Xafla bat, gurpil
birakor bitan etzanda.
Bloke bi
elkarren gainean
Deskribapena

Adibideak

Saiakuntza

Erreferentzia

 

Marruskadura-indarrak plano inklinatuan duen jokabidea Fisika-ikastaroetan aztertzen den ariketa arrunt bat da, baina normalean ez da zehatz-mehatz aztertzen, eta horixe da orri honetan analizatzen dena.

Bloke bat plano inklinatu batean kokatzen da, irudiak erakusten duen bezala. Bere masa  m1 da eta maldaren angelua θ. Blokea soka batez lotuta dago beste bloke batekin, eta bigarren bloke hori polea baten bitartez eskegita. Bigarren blokearen masa m2 da, eta poleak ez du ez marruskadurarik ezta masarik ere. Planoaren eta m1 blokearen arteko marruskadura koefizientea μ da. Egin bedi sistema horren higiduraren analisi osoa.

 

Sinpletasunaren mesedetan marruskadura-koefiziente estatikoa eta zinetikoa berdinak direla suposatuko da: μ.

 

Deskribapena

Egoera posible bi analizatu behar dira:

 1. Blokea mugitzen denean.
 2. Blokea plano inklinatuaren gainean geldi dagoenean.

Marruskadura-indarrak norantz bultzatuko duen jakiteko aurreko egoera bien arabera jokatu behar da:

 • Blokeak irristatzen badu, marruskadura-indarra beti da abiadura-bektorearen aurkakoa.
 • Blokea geldi badago, marruskadura indarra da, blokeak jasaten dituen gainontzeko indarren erresultantearen aurkakoa.

 

1.      Blokeak planoaren gainean irristatzen du

 • Blokea planoan zehar gorantz mugitzen bada:

Eskegita dagoen blokearen higidura-ekuazioa honakoa da:
m2g -T=m2a

Eta planoan zehar gorantz irristatzen ari den blokearen higidura ekuazioa:
T -m1
sinθ -Fr=m1a

Planoaren erreakzioa kalkulatzeko:  N -m1g·cosθ =0
Beraz marruskadura indarraren  balioa Fr=μ·N

Ekuazio horietatik a azelerazioa kalkula daiteke:

 

 • Blokea planoan zehar beherantz mugitzen bada:

Marruskadura-indarraren noranzkoa aldatu egiten da. Berriz ere, higiduraren ekuazioak berridatz daitezke irudiko indar-diagramari jarraituz, eta emaitzan ikusten da gauza bat bakarrik aldatu dela: marruskadura indarraren terminoaren zeinua.

 1. Blokea planoaren gainean geldi dago

Kasu horretan, sokaren tentsioa eta bigarren blokearen pisua berdinak dira: T=m2g

Lehenengo blokeak jasaten duen marruskadura-indarra beste bi indarren erresultantearen aurkakoa da:

 • Sokaren tentsioa: m2g
 • Pisuaren osagaia: m1gsinθ
   
Sokaren tentsioa pisuaren osagaia baino handiagoa bada, orduan erresultantea gorantz izango da, eta hortaz marruskadura-indarra beherantz, blokeari gorantz irristatzea eragozten.

Baldin m2g> m1gsinθ   orduan   m2g -m1gsinθ -Fr=0    (1)

Pisuaren osagaia sokaren tentsioa baino handiagoa bada, orduan erresultantea beherantz izango da, eta hortaz marruskadura-indarra gorantz, blokeari beherantz irristatzea eragozten.

Baldin  m2g< m1gsinθ  orduan  m2g -m1gsinθ+Fr=0    (2)

Marruskadura indarra nulua ere izan daiteke gainontzeko indar bien erresultantea nulua bada: m2g=m1gsinθ. 

 1. Blokea planoan zehar irristatzen hasten den unea

Blokeak ez badu irristatzen, planoaren θ inklinazio-angelua handitu daiteke eta, muga batera iritsita, irristatzen hasiko da. Une horretan hartzen du marruskadura-indarrak bere balio maximoa.

Fr=μN= μm1gcosθ

Kalkula dezagun zein angelutan hasten den blokea irristatzen alde batera edo bestera.

Defini dezagun erlazio bat, m=m2/m1, indarren oreka-ekuazioa (1) sinpleago berridazteko: 

m -sinθ - μcosθ=0

Baina ekuazio hori osorik karratura berretuz eta sinuaren eta kosinuaren arteko erlazioa ordezkatuz (cos2θ=1-sin2θ) bigarren graduko ekuazioa geratzen da sinθ-ren menpe:

(1+μ2)sin2θ-2msinθ+(m2-μ2)=0

Prozedura bera errepikatzen bada (2) oreka-ekuazioarekin, bigarren graduko ekuazio bera lortzen da, eta bere soluzioa hau da:

Bigarren graduko ekuazio orok soluzio bi ditu diskriminatzailea positiboa bada:
1-m2+μ20.

Eta soluzio biak errealak eta positiboak izan daitezen errorik txikiena positiboa izan behar da:

Ekuazioaren atal biak karratura berretuz ondoko desberdintza lortzen da:   m≥ μ

 • Diskriminatzailea beti da positiboa m<1 baldin bada, hau da m2<m1 bada.

 • Baina m>1 baldin bada, hau da, m2>m1, orduan soluzioak errealak dira soilik μ2≥m2-1 bada.

 

Adibideak

 1. m=0.6 eta μ=0.4

Marruskadura-indarra nulua da m=sinθ  bada, hau da, θ=36.9º.

Bigarren graduko ekuazioa ebasterakoan soluzio bi lortzen dira: θ1=12.05 eta θ2=55.66

θ1 angeluak (2) oreka-baldintza betetzen du:
m
-sinθ +μcosθ=0

θ2 angeluak (1) oreka-baldintza betetzen du:
m
-sinθ - μcosθ=0

Hortaz, bi angeluen tartean, θ1 =12.05º-tik  θ2=55.66º-ra blokea geldi dago, planoaren gainean irristatu gabe.

 
 • θ<θ1 bada:

Planoaren inklinazioa θ1 baino txikiagoa bada, orduan honakoa betetzen da: m2g>m1gsinθ  bestela esanda: m>sinθ  hortaz, blokeak planoan gorantz irristatzen du: a>0. Esaterako, θ=10º bada:

 • θ>θ2 bada:

Planoaren inklinazioa θ2 baino handiagoa bada, orduan honakoa betetzen da: m2g<m1gsinθ  bestela esanda: m<sinθ  hortaz, blokeak planoan beherantz irristatzen du: a<0. Esaterako, θ=70º bada:

 1. m=1.1 eta μ=0.6

Bigarren graduko ekuazioaren diskriminatzailea positiboa da, honako baldintza betetzen delako: μ2≥m2-1

Eta lortzen diren soluzio biak:  θ1=39.64 eta θ2=78.43.

m>1 denez, edozein angelutan betetzen da m>sinθ , beraz, soluzio biek betetzen dute (1) oreka-ekuazioa: m-sinθ- μcosθ=0

Beraz, angelu bien tartean, θ1 =39.64º-tik θ2=78.43º-ra blokea geldi dago, planoaren gainean irristatu gabe.

 
 • θ<θ1 bada

Planoaren inklinazioa θ1 baino txikiagoa bada, orduan blokeak planoan gorantz irristatzen du: a>0. Esaterako, θ=30º bada:

 • θ>θ2 bada

Planoaren inklinazioa θ2 baino handiagoa bada, orduan blokeak berriz ere planoan gorantz irristatzen du : a>0. Esaterako, θ=80º bada:

a=0.05 m/s2

 

 1. m=1.2 eta μ=0.6

Bigarren graduko ekuazioak ez du soluzio errealik: diskriminatzailea negatiboa da ondoko baldintza ez delako betetzen: μ2≥m2-1

Planoaren angelua edozein izanda ere, blokeak gorantz irristatzen du. Esaterako θ=30º , bada:

a=0.80 m/s2

 

Saiakuntza

Idatzi behar da:

 • Blokearen masa laukian, bigarren blokearena idatzi behar da: m2.
 • Marruskadura-koefizientea laukian, planoaren eta 1 blokearen artekoa: μ.
 • Lehenengo blokearen masa finkoa hartu da: m1=1 kg.

Hasteko Berria botoia sakatu.

 • Planoaren θ inklinazio-angelua aldatzeko, desplazamendu barrari saguaz eragin edo idatz bedi angelua dagokion laukian eta ENTER sakatu.

Hasi botoia sakatu.

Applet-aren ezkerraldean adierazpen grafikoa erakusten da: blokearen a azelerazioa planoaren θ inklinazio-angeluaren menpe.

Puntu gorri batek kurba urdinaren gainean azken baldintzak adierazten ditu: planoaren angelua eta blokearen azelerazioa, aukeratu diren balioetarako.

Eskumako eta goiko aldean, blokeak jasaten dituen indarrak adierazten dira. Behatzeko interesgarriena da marruskadura-indarraren noranzkoa (gezi gorria) aldatu egiten dela aukeratutako balioen arabera, adibideak atalean azaldu den bezalaxe.

stokesApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Erreferentzia

Wehrbein W. Frictional forces on an inclines plane. Am. J. Phys. 60 (1) January 1992, pp. 57-58