Indar konstante batek indargetutako osziladorea (II)

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Oszilazioak

Osziladoreak (I)
Oszilazio askeak
Higiduraren ekuazioak

Gelditze-posizioak

Energiaren ikuspegia

Saiakuntza

Erreferentzia

 

Orri honetan berriz ere aztertuko ditugu marruskadura-indar konstante batek indargetutako oszilazioak baina, oraingoan, blokeak plano horizontalean irristatu beharrean, plano inklinatu batean irristatzen du.

Demagun m masadun bloke bat, k konstantedun malguki baten muturrean lotuta eta θ inklinazioa duen plano batean irristatzen. Gainera, planoaren eta blokearen arteko marruskadura koefizientea μ da.

 

Higiduraren ekuazioak

Higidura deskribatzeko, X ardatza plano inklinatuaren gainean kokatuko dugu. Har dezagun posizioen O jatorria malgukiaren mutur askean, zapalduta ez dagoenean, eta noranzko positiboa maldan gora.

Blokeak lau indar jasaten ditu:

 • Pisua, mg

 • Plano inklinatuaren erreakzio normala: N=mgco

 • Malgukiak egiten dion indarra, kx

 • Marruskadura-indarra,  fr

Blokeak maldan behera irristatzen du, v<0

Blokea abiatzen da x0>0  posiziotik, eta maldan behera irristatzen du pisuaren osagaiak (mg·sinθ) eta malgukiaren indarrak (kx0) marruskadura-indar estatikoa (μs·mg·cosθ) gainditzen baldin badute:

mgsinθ+kx0 ≥ μs·mg·cosθ

Hala ez bada, posizio horretan geldi geratuko da. Demagun abiatzeko baldintza minimoa betetzen dela:

Blokeak maldan behera irristatuko du (v<0), marruskadura-indarra goranzkoa da eta honako modulua du: fr=μk·N. Higiduraren ekuazioa honela idatz daiteke:

ma= -kx -mgsinθ +μkmgcosθ

Ekuazio diferentzial gisa berridatziz:

hemen ω2=k/m  eta  a-= g(sinθ-μkcosθ)

(a- parametro konstanteak adierazten du blokearen azelerazioa malgukiaren luzera naturaletik beherantz pasatzean)

Ekuazio diferentzial hori HHS-aren ekuazio diferentzialaren antzekoa da, baina termino gehigarri bat du.

Ekuazio diferentzial horren soluzioak bi atal ditu: batetik, ekuazio homogeneoaren soluzioa (termino gehigarririk gabe, HHS-ren soluzio bera) eta, bestetik, konstante bat, x=C, termino gehigarria konstantea delako. Soluzio konstante hori ekuazio diferentzial osoan ordezkatuz:

ω2C= -a-                  C= -a- /ω2

Hona hemen ekuazio osoaren soluzioa:

Eta blokearen abiadura:

A eta B koefizienteak hasierako baldintzetatik determinatzen dira:  t=0, aldiunean, x=x0 posizioan eta pausagunean: v=0.

x0= B -a- /ω2
0=Aω

A eta B aterata, hona hemen blokearen x posizioa eta v abiadura denboraren menpe (maldan behera doanean):

Maldan behera mugituko da gelditze-posizioa atzematen duen arte: v=0. Posizio hori x1 da eta honako aldiunean gertatzen da: ωt=π. Beraz,

Gelditze-posizio horretatik abiatuko da malgukiaren indarrak pisua eta marruskadura gainditzen baditu:

k|x1| -mgsinθ μsmgcosθ

Bestela, x1 posizio horretan geldi geratuko da. Demagun abiatzeko gai  dela:

Blokeak maldan gora irristatzen du, v>0

Blokeak maldan gora irristatzen duenean (v>0), marruskadura-indarra beheranzkoa da eta higidura-ekuazioa honela idazten da:

ma= -kxmgsinθ -μkmgcosθ

Ekuazio diferentzial gisa berridatziz:

Lehen bezala, ω2=k/m  eta  a+= g(sinθ +μkcosθ)

(a+ parametro konstanteak adierazten du, blokearen dezelerazioa malgukiaren luzera naturaletik gorantz pasatzean).

Ekuazio diferentzialaren soluzio osoa honelakoa da:

Eta blokearen abiadura:

A eta B koefizienteak hasierako baldintzetatik determinatzen dira. Berriz ere denbora zenbatzen hasten bagara, t=0 aldiunean blokea x=x1 posizioan eta pausagunean dago: v=0.

x1=B-a+ /ω2
0=Aω

A eta B kalkulatuta, hona hemen blokearen x posizioa eta v abiadura denboraren menpe (maldan gora doanean):

Blokeak maldan gora irristatzen du gelditu arte: v=0, honako aldiunean:  ωt=π, eta  x2 gelditze-posizioan.

Bigarren gelditze-posizio horretatik abiatuko da, honako baldintza betetzen bada:

mgsinθ +kx2 ≥ μs·mg·cosθ

Bestela x2 posizio horretan geldi geratuko da. Demagun abiatzeko baldintza betetzen dela.

Gelditze-posizioak

Blokeak beherantz irristatuko du (v<0) eta honako aldiunean geldituko da: ωt=π, abiadura nulua delako (berriro hasi gara denbora zenbatzen). Une horretan x3 posizioa:

Posizio horretatik gorantz abiatuko da honako baldintza betetzen bada:

k|x3| -mgsinθ μsmgcosθ,

Bestela, x3 posizioan geldi geratuko da. Demagun abiatzeko gai dela.

Blokeak gorantz irristatuko du gelditu arte: ωt=π, abiadura nulu bilakatzen delako. x4 gelditze-posizioa:

Orokorrean blokearen gelditze-posizio bakoitiak (behekoak) honako aldiuneetan gertatzen dira: t=(2n-1)π/ω eta n=1, 2, 3... eta gelditze-posizioak honela adieraz daitezke:

Gelditze-posizio horietatik (x2n-1) blokea gorantz abiatuko da baldintza hau betetzen bada:

k|x2n-1| - mgsinθ μsmgcosθ,

Bestela x2n-1 gelditze-posizio horretan (behean) geldi geratuko da.

Blokeak gorantz irristatzen duenean, v>0. Blokearen posizioa denboraren menpe honela adierazten da, t=(2n-1)π/ω aldiunetik aurrera.

Goiko gelditze-posizioak aldiune hauetan gertatzen dira: t=(2n)π/ω  eta  n=1, 2, 3... Gelditze-posizio bikoitiak (goikoak) honela adieraz daitezke:

Blokea beherantz abiatuko da x2n gelditze-posiziotik, honako baldintza betetzen bada:

mgsinθ + kx2n ≥ μs·mg·cosθ

Bestela blokea goiko x2n gelditze-posizio horretan geldi geratuko da.

Blokeak beherantz irristatzen duenean, v<0. Blokearen posizioa denboraren menpe honela adierazten da, t=(2n)π/ω aldiunetik aurrera:

Hasierako eta amaierako posizioen arteko distantzia

Blokea oszilazioen goiko aldean gelditzen bada, oszilazio erdien kopuru bikoiti bat burutu du (2n). Hasierako posizioa, x0, eta amaierako posizioa, x2n:

Oszilazio erdi bat burutzeko tardatzen duen denbora beti berdina da: t=π/ω. Hortaz gelditu arteko denbora totala: t2n=(2n)π/ω. Dei diezaiogun d hasierako eta amaierako posizioen arteko distantziari:

Adibidea:

 • Plano inklinatuaren angelua, θ=30º.

 • Blokearen masa, m=1.0 kg.

 • Malgukiaren konstante elastikoa, k=50 N/m.

 • Blokearen eta planoaren arteko marruskadura-koefizientea, μks=0.3

 • Hasierako posizioa, x0=0.5 m=50 cm

Azelerazio parametroak

a-= g(sinθ-μkcosθ)= 2.35 m/s
a+
= g(sinθ+μkcosθ)= 7.45 m/s

Blokearen gelditze-posizioak:

x0=50 cm

x1= -59.4

x2=29.6

x3=-39.0

x4=9.3

x5=-18.7

x6=-11.1

 

Ondoko irudiak erakusten du blokearen x posizioa denboraren menpe, eta zenbait gelditze-posizio markatu dira:

Oszilazio erdi bat burutzeko behar duen denbora hau da: π/ω=0.44 s, eta beraz, 6 oszilazio erdi osatzeko behar duen denbora totala: t6= 2.67 s.

Hasierako eta amaierako posizioen arteko d distantzia: x6-x0= 61.11 cm.

 

Energiaren ikuspegia

Amaierako energiaren eta hasierako energiaren arteko kenketa marruskadura-indarrak egindako lana da. Sistemaren energia hiru energia motak osatzen dute:

 • Energia zinetikoa

 • Malguki elastikoaren energia potentziala

 • Grabitatearen energia potentziala. Har ditzagun bi energia potentzialen jatorriak malgukiaren oreka-posizioan.

Blokea x0 posiziotik eta pausagunetik abiatzen bada, orduan x posizioan dagoenean v abiadura du:

Abiadura nulu bilakatzen denean, lehen gelditze-posizioa da: x1

Bigarren graduko ekuazioa da eta x1 posizioa kalkula daiteke:

Blokea x1 posiziotik eta pausagunetik abiatzen bada, orduan x posizioan dagoenean v abiadura du:

Abiadura nulu bilakatzen denean, bigarren gelditze-posizioa da: x2

Bigarren graduko ekuazioa da eta x2 posizioa kalkula daiteke:

eta horrela behin eta berriz.

 

Saiakuntza

Aukeran idatz daitezke

 • Blokearen eta planoaren arteko marruskadura koefizientea, μs=μk, desplazamendu-barrari saguaz eragiten.

 • Plano inklinatuaren angelua, gradutan, desplazamendu-barrari saguaz eragiten.

 • Blokearen masa, m , finkotzat hartzen da: m=1.0 kg.

 • Blokearen hasierako posizioa, x0 , desplazamendu-barrari saguaz eragiten.

 • Malgukiaren konstante elastikoa, k , N/m-tan dagokion kontrolean idatziz.

Hasi botoia sakatu.

Blokea ikusten da maldan behera eta gora irristatzen.

Leihatilaren beheko aldean programak idatziz ematen ditu honako datuak uneoro: denbora totala, tt, denbora partziala, t, segundotan, x posizioa zentimetrotan, v abiadura m/s-tan, eta multzoaren E energia totala.

Blokeak jasaten dituen indarrak bektoreen bitartez adierazten dira:

 • Blokearen pisuaren osagaia planoaren norabidean.

 • Marruskadura-indarra.

 • Malgukiak egiten duen indar elastikoa.

Leihatilaren eskumako eta goiko aldean barra-diagrama batek multzoaren energia adierazten du uneoro.

 • Laukizuzen beltza hasierako energia da.
 • Gorriz, malgukiaren energia potentzial elastikoa, beti positiboa.
 • Urdinez, blokearen energia zinetikoa, hau ere beti positiboa.
 • Arrosa kolorez, energia potentzial grabitatorioa, blokearen posizioaren arabera, positiboa edo negatiboa izan daiteke, jatorritik gora eta behera.

Energia totala gutxituz doa marruskadura-indarrak lana egiten duen heinean.

Grafikoa laukia aktibatzen bada, Hasi botoia sakatzerakoan, blokearen x posizioa grafikoki adierazten da denboraren menpe.

LibresApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

 

Erreferentzia

Barrat C., Strobel G. L. Sliding friction and the harmonic oscillator. Am. J. Phys. 49 (5) May 1981, pp. 500-501.