Hiru partikulen oszilazioak malguki elastikoez lotuta

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Oszilazioak

Osziladore akoplatuak
Bi akoplatuta
marca.gif (847 bytes)Hiru akoplatuta
Katea monoatomikoa
Bibrazioen
modu normalak
Katea diatomikoa
Bi malgukitan
eskegitako hagatxoa
Wilberforce pendulua
Pendulu bikoitza
Malguki-Pendulua
Oszilazioetatik
uhinetara
Luzera ezberdineko
pendulu ez akoplatuak

Partikulen higidura ekuazioak

Bibrazioaren modu normalak

Saiakuntza

Erreferentzia

 

Aurreko orrian ikusi da, “Bi osziladore akoplatuta”, alegia, bi partikula k konstantedun malguki banatan lotuta eta bien artean kc konstantedun eta akoplamenduzko beste hirugarren malguki bat.

Honako orri honetan, hiru partikulaz osatutako multzoa aztertuko dugu, denak m masa berekoak eta denak k konstantedun malguki berdinez lotuta, irudiak erakusten duen bezala.

 

Partikulen higidura ekuazioak

Demagun lehen partikula oreka posiziotik desplazatzen dela x1 distantzia, bigarrena x2 eta hirugarrena x3.

Partikula guztiek bi indar jasaten dituzte, ezkerreko malgukiak eragiten diona eta eskumakoak eragiten diona. Ondoko irudiak erakusten ditu indarrok:

Lehen partikularen higidura-ekuazioa:

Bigarren partikularen higidura-ekuazioa:

Hirugarren partikularen higidura-ekuazioa:

Bila ditzagun honelako soluzioak:

xi=Aicos(ωt), i=1, 2, 3

Soluzio horrek HHS adierazten du, Ai anplitudekoa eta ω  maiztasun angeluarrekoa. Hasieran, t=0 aldiunean, partikulak x0i  posiziotik abiatzen badira eta pausagunetik, orduan hasierako faseak π/2 dira guztiak.

Eta xi posizioaren bigarren deribatua kalkulatzen badugu t denborarekiko:

Honako ekuazio-sistema homogeneoa lortzen da:

Hona hemen sistemaren determinantea:

ω2-ren menpeko ekuazio kubikoaren hiru soluzioak hauek dira:

Hiru maiztasun horiek adieraziko dituzte oszilazioaren modu normalak.

Maiztasun bakoitzerako, hiru anplitudeen balioak kalkulatu behar dira: A1, A2 eta A3, eta horiexek dira hiru modu normalen anplitudeak.

 • Lehen maiztasunerako, ω1.

Eta hirugarren ekuazioak:

egiaztatzen du, aurkitutako A2 eta A3 balioak zuzenak direla.

Lehen modu normalaren Ai anplitudeak kalkulatu ondoren, kalkula ditzagun baita ere, bigarren (ω2-ren) eta hirugarren 3-ren) modu normalen anplitudeak. Dei diezaiegun bigarren modu normalaren anplitudeei Bi, eta hirugarrenaren anplitudeei Ci.

Hona hemen emaitzak:

 • Bigarren bibrazio-modu normala: ω2

B2=0, B3= -B1

 • Hirugarren bibrazio-modu normala: ω3

Partikula bakoitzaren higidura hiru bibrazio-modu normalen gainezartzea da:

x1=A1cos(ω1·t)+B1cos(ω2·t)+C1·cos(ω3·t)
x2
=A2cos(ω1·t)+B2cos(ω2·t)+C2·cos(ω3·t)
x3
=A3cos(ω1·t)+B3cos(ω2·t)+C3·cos(ω3·t)

edo bestela idatzita,

A1, B1 eta C1 konstanteen balioak hasierako baldintzetatik determinatzen dira. t=0, aldiunean partikulak pausagunean daude eta honako posizioetan: x01, x02, eta x03 hurrenez hurren.

Ekuazio-sistema hori ebatziz:

Erabat determinatuta geratzen dira hiru partikulen higidurak.

Bibrazioaren modu normalak

 • Bibrazioaren lehen modu normala (ω1) lortzen da honako baldintzetan: A1≠0, B1=0 eta C1=0. Orduan, hasierako posizioak:

Hiru partikulen higidura-ekuazioak honela geratzen dira, lehen bibrazio-modu honetan:

Hiru partikulek fasean oszilatzen dute ω1 maiztasunarekin; alboetako bi partikulen anplitudeak berdinak dira eta erdikoarena proportzionala.

 • Bibrazioaren bigarren modu normala (ω2) honako baldintzetan lortzen da: A1=0, B1≠0 eta C1=0. Orduan, hasierako posizioak:

Hiru partikulen higidura-ekuazioak honela geratzen dira, bigarren bibrazio-modu honetan:

Erdiko partikula geldi, eta alboetako biak justu aurkako fasetan ω2 maiztasunarekin oszilatzen.

 • Bibrazioaren hirugarren modu normala (ω3) honako baldintzetan lortzen da: A1=0, B1=0 eta C1≠0. Orduan, hasierako posizioak:

Hiru partikulen higidura-ekuazioak honela geratzen dira, hirugarren bibrazio-modu honetan:

Alboetako bi partikulek fasean oszilatzen dute ω3 maiztasunarekin eta anplitude berdinekin, baina erdiko partikulak justu aurkako fasean eta anplitude proportzionalarekin.

 

Saiakuntza

 • Hiru partikulen masak finkotzat hartu dira: m=1 kg

 • Malgukien konstanteak ere finkotzat hartzen dira: k=1 N/m

Eta aukeran idatz daitezke:

 • Ezkerreko partikularen hasierako x01 posizioa, desplazamendu-barrari saguaz eragiten edo kontrolean idatziz.

 • Erdiko partikularen hasierako x02 posizioa, desplazamendu-barrari saguaz eragiten edo kontrolean idatziz.

 • Eskumako partikularen hasierako x03 posizioa, desplazamendu-barrari saguaz eragiten edo kontrolean idatziz.

Hasi botoia sakatu.

Hiru partikulek nola oszilatzen duten ikusten da, lau malgukien eraginez.

Grafikoa laukia aktibatzen bada, Hasi botoia sakatzerakoan grafikoki erakusten dira hiru partikulen x1, x2 eta x3 posizioak denboraren menpe.

 

Erreferentzia

Lévesque L. Revisiting the coupled-mass system and analogy with a simple band gap structure. Eur. J. Phys. 27 (2006) pp. 133-145