Wilberforce-pendulua

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Oszilazioak

Osziladore akoplatuak
Bi akoplatuta
Hiru akoplatuta
Katea monoatomikoa
Bibrazioen
modu normalak
Katea diatomikoa
Bi malgukitan
eskegitako hagatxoa
marca.gif (847 bytes)Wilberforce-pendulua
Pendulu bikoitza
Malguki-Pendulua
Oszilazioetatik
uhinetara
Luzera ezberdineko
pendulu ez akoplatuak
Higiduraren ekuazioak

Bibrazio-modu normalak

Bi maiztasunak berdinak direnean

Energiaren ikuspegia

java.gif (886 bytes)Saiakuntza

Erreferentzia

 
Wilberforce-pendulua oso tresna ezaguna da, energiaren kontserbazioa egiaztatzeko. Zilindro bat da, helize itxurako malguki batean eskegita. Gainera, oszilazio akoplatuak ondo erakusten ditu translaziozko oszilazioen eta tortsiozko oszilazioen artean. Zilindroak bi esferatxo ditu (irudian gorriak) bere inertzia-momentua aldatu ahal izateko, bi esferatxoak zilindrora hurbilduz eta urrunduz.

Orri honetan higiduraren ekuazioak ebatziko ditugu, bai translaziozkoak zein errotaziozkoak (ardatz bertikalaren inguruan). Oszilazioen modu normalen maiztasunak kalkulatuko ditugu eta determinatuko ditugu zeintzuk diren hasierako baldintza beharrezkoak, sistemaren oszilazioek modu normal garbiak deskribatzeko.

Higiduraren ekuazioak

Demagun malgukiaren konstante elastikoak kx balio duela translaziozko oszilazioetarako eta kq tortsiozko oszilazioetarako. Dei diezaiogun x malgukiaren desplazamendu bertikalari oreka posiziotik neurtuta, eta dei diezaiogun q  posizio angeluarrari.

Bi oszilazio-moduen arteko akoplamenduak honelako funtzio lineala betetzen du: εxq /2,  eta ε-ri akoplamendu-konstante deritzo.

Sistemaren energiak bost atal ditu: zilindroaren translaziozko energia zinetikoa, errotaziozko energia zinetikoa, malgukiaren x deformazio linealari dagokion energia potentziala, θ  tortsioari dagokion energia potentziala eta, azkenik, akoplamendu energia:

Lagrange-ren higidura-ekuazioek bigarren ordenako ekuazio diferentzial bi ematen dituzte. Definizioz sistemaren Legrangearra hau da: L=Ek-Ep, eta deribatuen adierazpena egokituz:

Honela idatz daiteke Lagrangearra:

Hortik abiatuz:

Higiduraren ekuazioak hauek dira:

Akoplamendu-terminorik ezean, ε=0 , ekuazioek bi Higidura Harmoniko Sinple deskribatzen dituzte eta maiztasun angeluarrak:

Elimina dezagun x bi ekuazio diferentzialeko sisteman:

Froga ditzagun honelako itxurako soluzioak:

θ=A·sin(ωt)+ B·cos(ωt)

Horretarako, ordezka dezagun soluzio hori θ-ren menpeko eta  laugarren ordenako ekuazio diferentzialean. Ekuazio birkoadratu bat lortzen da:

Ekuazio horren soluzio erreal biak (ω1 eta ω2 ) bibrazio-modu normal bien maiztasun angeluarrak dira:

Posizio angeluarraren soluzio orokorra denboraren menpe, θ(t), ez da bi soluzio horietako bat, bibrazio-modu normal bien konbinazio lineala baizik.

θ(t)=Asin(ω1t)+ Bcos(ω1t)+ Csin(ω2t)+ Dcos(ω2t)

Abiadura angeluarra honela adieraz daiteke:

Bestalde, x(t) posizioa kalkulatzeko, translazioa, ordezkatu behar dira θ(t) eta bere bigarren deribatua denborarekiko bigarren ordenako ekuazio diferentzialean, alegia, zilindroaren errotazioa deskribatzen duen ekuazio diferentzialean:

Hona emaitza:

Eta zilindroaren m.z-ren abiadura:

Hasierako baldintzek A, B, C, D koefizienteak determinatzen dituzte. Esaterako, t=0 aldiunean, desplaza dezagun zilindroa x0 distantzia behera eta eta bira dezagun θ0  angelua. Ondoren, eta pausagunetik abiatuta (dx/dt=0, dθ/dt=0), zilindroa askatu egiten da:

Hasierako baldintzetatik A, B, C, D koefizienteak determinatzeko, lau ekuazioko sistema ebatzi behar da:

Eta hortik ateratzen dira:

A=C=0

Beraz, hona hemen Wilberforce-penduluaren x posizioa, θ angelua eta bi abiadurak (translaziozkoa dx/dt eta errotaziozkoa dθ/dt) denboraren menpe adierazita:

θ(t)= Bcos(ω1t)+ Dsin(ω2t)

 

Bibrazio-modu normalak

 • Lehen bibrazio-modu normala lortzeko, ω1 maiztasun angeluarrekoa, D=0, izan behar da.

Horretarako, zilindroaren hasierako x0 posizioak eta θ0 angeluak honako erlazioa bete behar dute:

Eta hona hemen, x posizioa eta θ angelua, t denboraren menpe adierazita:

θ(t)= θ0cos(ω1t)

 • Bigarren bibrazio-modu normala lortzeko, ω2 maiztasun angeluarrekoa, E=0, izan behar da. Hori lortzen da hasierako x0 posizioak eta θ0 angeluak honako erlazioa betetzen badute:

Kasu horretan, x posizioa eta θ angelua, t denboraren menpe adierazita:

θ(t)= θ0cos(ω2t)

Bi maiztasunak berdinak direnean

Zilindroaren inertzia-momentua, I, alda daiteke, bi esferatxoak zilindrora hurbilduz eta urrunduz. Dei diezaiogun d esferatxoetatik zilindroaren ardatzeraino dagoen distantziari. Horrela lor daiteke, esaterako, penduluak translazioz burutzen dituen oszilazioek eta tortsioek maiztasun berdinak izatea w =wx=wq

Kasu horretan, bibrazio-modu normalen maiztasunek (ω1 eta ω2) oso adierazpen sinpleak dituzte:

Oso interesgarria da x0=0 kasua, alegia zilindroa pixka bat biratu, θ0 angeluraino, eta askatu.

Koefizienteek balio dute: B=D=θ0/2. Eta higiduraren ekuazioak hauek dira:

 • Lehen bibrazio-modu normala lortzeko, ω1 maiztasun angeluarrekoa, zilindroaren hasierako x0 posizioak eta θ0 angeluak honako erlazioa bete behar dute:

 • Bigarren  bibrazio-modu normala lortzeko, ω2 maiztasun angeluarrekoa, zilindroaren hasierako x0 posizioak eta θ0 angeluak honako erlazioa bete behar dute:

 

Adibidea:

 • Akoplamendu konstantea, ε=0.03 kg·m/s2
 • Zilindroaren eta esferen masak: m=0.43 kg.
 • Luzapenari dagokion konstante elastikoa kx =16.98 N/m.

Translaziozko oszilazioen maiztasun angeluarra:

 • Tortsioari dagokion konstante elastikoa kq=5.74·10-3 N·m

 • Inertzia-momentua, I, aldakorra da.

Tortsiozko oszilazioen maiztasun angeluarra hau da: wq2 = kq /I, baina aldakorra denez, horrela kalkulatu behar da:

Multzoaren inertzia-momentua bi terminoren batura da (ikusi irudia): batetik, zilindroaren inertzia-momentua (grisa) eta, bestetik, bi esferen inertzia momentua (gorriak); zilindroaren inertzia-momentua finkoa da: IZ=(1/2)MzR2=1.28·10-4kg·m2, eta bi esferen inertzia momentua 2·md2= 3.4·10-3·d2 kg·m2 (esferak partikulatzat hartu ditugu) biek dute masa bera, m=3.4·10-3 kg, eta d distantzia bera. Hortaz:

I = 1.28·10-4 + 2·3.4·10-3· d2 kg·m2

I  alda dezakegu, esferatxoak ardatzerantz hurbilduz eta urrunduz.

Beraz, tortsiozko oszilazioen maiztasuna hau da:

Esate baterako, d=3.5 cm = 0.035 m. bada, orduan inertzia-momentua I=1.3633·10-4 kg·m2 eta tortsiozko oszilazioen maiztasuna: wq = 6.489 rad/s

Eta bi oszilazio-modu normalen maiztasunak:

ω1=6.569 rad/s
ω2
=6.200 rad/s

Esaterako, zilindroaren hasierako posizioa x0= -0.04 bada, orduan, lehen oszilazio-modu garbia ikusteko, honako angelua eman behar diogu hasieran:

θ0= -4.20 rad= -240.7º

Eta bigarren oszilazio-modu garbia ikusteko, honako angelua eman behar diogu hasieran:

θ0= 1.20 rad= 68.8º

           Ondorengo applet-ean, saguarekin, esferen d distantzia alda daiteke, beraz, zilindroaren I  inertzia-momentua. Horrela, oszilazioen bi maiztasunak (desplazamenduarena eta tortsioarena) berdinak izatea lor daiteke. Leihatilan idatzita agertzen dira bi maiztasunak, wx azpian eta wq gainean.

Eta bi maiztasunak berdinak izatea lortzen duen d distantziaren balioa hau da:

Kasu horretan inertzia-momentua: I=1.45·10-4 kg m2

Eta maiztasun angeluarrak: wx= wq = 6.284 rad/s.

Oszilazio-modu normal bien maiztasunak, hauek dira:

ω1=6.433 rad/s
ω2
=6.131 rad/s

Zilindroaren hasierako posizioa x0= -0.04 bada, orduan, lehen oszilazio-modu garbia ikusteko, honako angelua eman behar diogu hasieran:

θ0= -2.18 rad= -124.6º

Bigarren oszilazio-modu garbia ikusteko, honako angelua eman behar diogu hasieran:

θ0= 2.18 rad= 124.6º

Honako kasu hau ere interesgarria da: x0=0 eta θ0≠0, esate baterako, θ0=0.70 rad=40º

θ(t)=20(cos(ω1t)+ cos(ω2t))   gradutan
x
(t)=0.64(cos(ω1t)-cos(ω2t))  cm

 

Energiaren ikuspegia

Ondorengo applet-ean, eskumako aldean, tarta-itxurako diagrama batek energiaren atal guztiak erakusten ditu: bi oszilazio-moduei (errotazioari eta translazioari) dagozkien energia zinetikoak eta energia potentzial elastikoak.

Translaziozko oszilazioei dagozkien energiak:

 • Energia potentziala:
 • Energia zinetikoa:

Tortsiozko oszilazioei dagozkien energiak:

 • Energia potentziala:
 • Energia zinetikoa:

Akoplamendu energia:

Leihatilaren goiko eta eskumako erpinean, programak energia totalaren balioa ematen du uneoro, zenbakiz. Pendulua higitzen ari den bitartean, energia totala konstante mantendu behar da.

Saiakuntza

Berria botoia sakatu.

Saguarekin, zilindroaren ondoko zirkulu gorria mugi daiteke: ardatzerantz hurbilduz, inertzia-momentua gutxitzeko eta urrunduz, inertzia-momentua handitzeko. Berarekin batera, posizio simetrikoan, beste esferatxoa ere mugitzen da (urdina).

Aukeran idatz daitezke:

 • Zilindroaren hasierako altuera (cm), x0 , dagokion kontrolean idatziz.
 • Hasierako angelua, θ0 , gradutan, dagokion kontrolean idatziz.

Hasi botoia sakatu.

Wilberforce-pendulua mugitzen ikusten da: batetik, gora eta behera oszilatzen du eta, bestetik, tortsioz ere oszilatzen du. Bestela, adierazpen grafikoa ikus daiteke:

 • Translazioa laukia aktibatuz eta grafikoa botoia sakatuz, penduluaren x desplazamendu bertikala adierazten da denboraren menpe.
 • Errotazioa laukia aktibatuz eta grafikoa botoia sakatuz, penduluaren q  posizio angeluarra adierazten da denboraren menpe.

Esperimentu berri bat abiatzeko, eta parametro berriak onartzeko, Berria botoia sakatu beharra dago.

stokesApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Saguarekin, borobiltxo gorria desplaza ezazu inertzia-momentua aldatzeko.

 

Erreferentzia

Berg R. H, Marshall T. Wilberforce pendulum oscillations and normal modes. Am. J. Phys. 59 (1) January 1991, pp. 32-38.