Bi malgukitan eskegitako hagatxoa

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Oszilazioak

Osziladore akoplatuak
Bi akoplatuta
Hiru akoplatuta
Katea monoatomikoa
Bibrazioen
modu normalak
Katea diatomikoa
marca.gif (847 bytes)Bi malgukitan
eskegitako hagatxoa
Wilberforce pendulua
Pendulu bikoitza
Malguki-Pendulua
Oszilazioetatik
uhinetara
Luzera ezberdineko
pendulu ez akoplatuak
Oreka-posizioa

Higiduraren ekuazioak

Bibrazio-modu normalak

Oszilazio ez akoplatuak

Maiztasun berdinak

Energiaren ikuspegia

Saiakuntza

Erreferentzia

 

Orri honetan oszilazio akoplatuen beste adibide bat aztertuko dugu. Har dezagun hagatxo bat eta eskegi dezagun bi malguki elastikotan, irudiak erakusten duen bezala. Masa-zentroa gora eta behera mugitzen da norabide bertikalean, eta ez dauka desplazamendu horizontalik, eta hagatxoak gainera masa zentroaren inguruan errotatu egiten du.

Adibide hau eta Wilberforce-ren pendulua antzekoak dira, baina baditu zenbait ezberdintasun:

 • Bi malgukitan eskegitako hagatxoaren higidura-ekuazioak, Newton-en ekuazioetatik abiatuz lortzen dira.

 • Wilberforce-ren penduluaren higidura-ekuazioak, berriz, Lagrange-ren ekuazioetatik abiatuz lortzen dira.

 • Bi malgukitan eskegitako hagatxoa oszilazio txikietarako soilik aztertuko dugu, alegia, oreka-posiziotik gertu dagoenean, higidura-ekuazioak linealak direlako.

Oreka-posizioa

Hagatxoak m masa eta L luzera ditu, eta bi malguki bertikaletik eskegitzen da. Malgukien konstante elastikoak k1 eta k2 dira, haien luzera naturalak l01 eta l02 (deformaziorik gabe), eta hagatxoaren masa-zentrotik d1 eta d2  distantzietara lotuta daude, hurrenez hurren.

 

 • Ezkerreko malgukiak hagatxoari egiten dion indarra hau da: F1=k1x1, eta hemen, x1, malgukiaren deformazioa da.

 • Eskumako malgukiak hagatxoari egiten dion indarra hau da: F2=k2x2, eta hemen, x2, malgukiaren deformazioa da.

Hagatxoa orekan dagoenean posizio horizontalean dago. Indar erresultantea nulua izan behar da eta momentu erresultantea m.z.-arekiko ere nulua izan behar da.

k1x1+ k2x2=mg
-k1x1
·d1+ k2x2·d2=0

Hortik ateratzen dira: x1 eta x2

 • Ezkerreko malgukia eskegi behar da, hagatxo horizontalaren gainetik honako altueran: l1=l01+x1.

 • Eta eskumako malgukia eskegi behar da, hagatxo horizontalaren gainetik honako altueran: l2=l02+x2.

 

Higiduraren ekuazioak

Penduluaren kasuan bezalaxe, suposatuko dugu hagatxoaren desplazamendua txikia dela eta oreka-posizioaren inguruan, horrela, higiduraren ekuazioak linealak dira.

Demagun t aldiune jakin batean, hagatxoaren masa-zentroa igo egin dela, y altuera oreka-posizioarekiko, eta θ angelua biratu duela posizio horizontalarekiko.

 • Posizio horretan, ezkerreko malgukiaren deformazioa hau da: l1-l01-y1= x1-y1, eta ezkerreko malgukiak hagatxoari eragiten dion indarra: F1=k1(x1-y1)

 • Eskumako malgukiaren deformazioa: l2-l02-y2= x2-y2, eta eskumako malgukiak hagatxoari egiten dion indarra: F2=k2(x2-y2)

Hagatxoaren masa-zentroaren translazio-ekuazioa hau da:

Hagatxoaren errotazio-ekuazioa hau da, masa-zentrotik pasatzen den ardatzarekiko:

Ic da L luzeradun hagatxoaren inertzia momentua, bere masa-zentrotik pasatzen den eta perpendikularra den ardatzarekiko (mL2/12).

Erlazio bat aurkitu behar da zenbait aldagairen artean:  y1, y2 , y, eta θ : Batetik, y1, y2 malgukien bi lotura-puntuen posizioak dira, y, hagatxoaren masa-zentroaren posizioa, eta θ hagatxoaren posizio angeluarra:

y1=y -d1·θ
y2=y+d2·θ

Ekuazio diferentzial biak, translazioarena eta errotazioarena, berriz ere idatz daitezke  y eta θ-ren menpe.

Ekuazioak laburtzeko, bil ditzagun konstanteak. Horretarako, defini ditzagun parametro berri batzuk:

Orain, ekuazioak honela berridatz daitezke:

Bi ekuazioen artean θ angelua elimina dezakegu: horretarako lehenengo ekuazioa deriba dezagun denborarekiko bi aldiz:

Eta bigarrenean ordezkatuz, honako ekuazioa geratzen da: (laugarren ordenakoa):

Froga dezagun itxura honetako soluzioa:

y=Asin(ωt)+Bcos(ωt)  edota  y=Csin(ωt+φ)

Soluzio horren bigarren deribatua eta laugarrena kalkulatu eta ekuazio diferentzialean ordezkatu. ω-ren menpeko ekuazio birkoadratua ateratzen da:

Eta bere soluzio errealak:

y desplazamenduaren soluzio orokorra t denborarekiko, bibrazio-modu normal bi horien konbinazio lineala da:

y (t)=Asin(ω1t)+Bcos(ω1t)+Csin(ω2t)+Dcos(ω2t)

Eta masa-zentroaren abiadura:

Hagatxoaren posizio angeluarra denboraren menpe kalkulatzeko, θ(t) , hagatxoaren translazioa deskribatzen duen ekuazio diferentzialean, y(t) eta bere bigarren deribatua ordezka daitezke:

Eta hona hemen emaitza:

Hagatxoaren errotazioaren abiadura angeluarra:

Hasierako baldintzek A, B, C, D koefizienteak determinatzen dituzte. Esaterako, t=0 aldiunean, hagatxoaren masa-zentroaren hasierako posizioa y0 eta angelua θ0 . Pausagunean dagoelarik askatu egiten da: dy/dt=0, dθ/dt=0.

Lau ekuazioko sistema ebatzi behar da:

Eta hortik bakantzen dira A, B, C eta D

A=C=0

Hona hemen hagatxoaren posizioa (y eta θ) eta abiadura (dy/dt eta dθ/dt) denboraren menpe adierazita (translazioa eta errotazioa):

y(t)= Bcos(ω1t)+ Dcos (ω2t)

 

Bibrazio-modu normalak

 • Maiztasun angeluarraren lehen modua (ω1) lortzeko: D=0,

Horretarako, hagatxoaren m.z-ren hasierako y0 posizioa eta θ0 angeluak honako erlazioa behar dute:

B=y0

Orduan, hagatxoaren m.z-ren posizioa, y, eta angelua, θ, honela adierazten dira denboraren menpe:

y(t)= y0cos(ω1t)

 • Maiztasun angeluarraren bigarren modua (ω2) lortzeko: B=0,

Horretarako, hagatxoaren m.z-ren hasierako y0 posizioa eta θ0 angeluak honako erlazioa behar dute:

D=y0

Orduan, hagatxoaren m.z-ren posizioa, y, eta angelua, θ, honela adierazten dira denboraren menpe:

y(t)= y0cos(ω2t)

 

Oszilazio ez akoplatuak

β parametroa nulua bada, oszilazioak ez daude akoplatuta, baina horretarako honako erlazioa bete behar da:

k1·d1=k2·d2

Orduan hagatxoaren m-z-ren translazioa eta hagatxoaren errotazioa deskribatzen dituzten higidura-ekuazioak honela adierazten dira:

y=A1sin(ωyt)+B1cos(ωyt)
θ
=A2sin(ωθt)+B2cos(ωθt)

A1, B1, A2, B2 konstanteak hasierako baldintzetatik determinatzen dira: t=0 aldiunean, y=y0, dy/dt=0, θ=θ0, dθ/dt=0

y=y0cos(ωyt)
θ
=θ0cos(ωθt)

Emaitza hori bera lortzen da “Higidura-ekuazioak” atalaren amaieran emandako laukiko emaitza-bildumatik abiatuta eta aipatutako has-baldintzekin.

Baldin  β→0, ω1→ωy, eta ω2→ωθ, eta orduan koefizienteak D→0, B→y0

Hagatxoaren m.z-ren higidura HHS da, eta ωy maiztasun angeluarra dauka.

y=y0cos(ωyt)

Errotazioaren ekuazioa lortzea, θ(t), pixka bat konplikatuagoa da. cos(ω1t) eta cos(ω2t)-ren koefizienteak honakoak ateratzen dira:

Beraz, hagatxoaren errotazio-higidura ere H.H.S. da bere zentroaren inguruan, eta ωθ maiztasunarekin:

θ=θ0cos(ωθt)

 

Maiztasun berdinak

Maiztasun angeluarrak (translazioarena eta errotazioarena) berdinak izateko ωyθ= ω honako baldintza bete behar da:

Eta inertzia-momentua hau da: Ic=mL2/12. Beraz, baldintza hori betetzeko:

eta hemen L hagatxoaren luzera da.

Kasu horretan, hagatxoaren bibrazio-modu normalen maiztasunek, ω1 eta ω2, oso adierazpen sinplea dute:

Azter dezagun bereziki θ0=0 kasua. Hagatxoaren hasierako posizioa y0 beherantz, eta ondoren askatu egiten da.

Kalkulatzen dira koefizienteak: B=D=y0/2. Beraz, hagatxoaren m-z-ren translazioa eta errotazioa:

 • Lehen bibrazio-modu garbia lortzeko (ω1), hagatxoaren m.z-ren hasierako y0 posizioa eta θ0 angeluak honako erlazioa behar dute:

 • Bigarren bibrazio-modu garbia lortzeko (ω2), hagatxoaren m.z-ren hasierako y0 posizioa eta θ0 angeluak honako erlazioa behar dute:

Energiaren ikuspegia

Multzoaren energiak honako bost osagaiak ditu (ikus bedi orri honetako lehen irudia):

 • Hagatxoaren translazioari dagokion energia zinetikoa:

 • Hagatxoaren errotazioari dagokion energia zinetikoa, zentroaren inguruan:

 • Ezkerreko malgukiaren deformazioa: (x1-y1)=(x1-y+d1·θ). Eta berari dagokion energia potentziala:

 • Eskumako malgukiaren deformazioa: (x2-y2)=(x2-y-d2·θ). Eta berari dagokion energia potentziala: .
  x1
  eta x2 dira malgukiek dituzten deformazioak hagatxoa horizontal eta pausagunean dagoenean.

 • Hagatxoaren masa-zentroaren y altuera. Grabitateari dagokion energia potentziala:  mgy.

Multzo osoa kontserbakorra denez, energia-osagai guzti horien batura konstantea izan behar da.

 

Saiakuntza

Aukeran idatz daitezke:

 • Ezkerreko malgukiaren konstante elastikoa k1 , N/m-tan, dagokion kontrolean idatziz.

 • Eskumako malgukiaren konstante elastikoa k2 , N/m-tan, dagokion kontrolean idatziz.

 • Hagatxoaren masa finkotzat hartzen da, m=1 kg.

 • Hagatxoaren luzera ere finkotzat hartzen da: L=2 m

Berria botoia sakatu.

 • Saguarekin, malgukien lotura-puntuak koka daitezke, zirkulu gorri biak mugituz hagatxoan zehar. Horrekin finkatzen dira d1 eta d2 distantziak, malgukietatik hagatxoaren m.z-ra.

 • Hagatxoaren m.z-ren hasierako posizioa (cm) aukeratzen da, y0 , desplazamendu-barrari saguaz eragiten.

 • Hagatxoaren hasierako angelua (º) aukeratzen da, θ0 , desplazamendu-barrari saguaz eragiten.

Hasi botoia sakatu.

Sistemak nola oszilatzen duen ikusten da, edota adierazpen grafiko bat:

 • Translazioa laukia aktibatuz, eta Grafikoa botoia sakatuz, hagatxoaren m-z-ren x desplazamendua denboraren menpe.
 • Errotazioa laukia aktibatuz, eta Grafikoa botoia sakatuz, hagatxoaren q  posizio angeluarra denboraren menpe.

Esperimentuaren parametroak aldatzeko Berria botoia sakatu behar da.

Leihatilaren goiko eta eskumako erpinean, sistemaren E energia totalaren balioa idatziz erakusten da. Kalkuluek ondo jarduten badute, energia hori konstante mantendu behar da.

LibresApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Berria botoia sakatu ondoren, bi zirkulu gorriak koka itzazu bi malgukien posizioak finkatzeko.

 

Erreferentzia

Karioris F. G., Mendelson K. S., A novel coupled oscillation demostration. Am. J. Phys. 60 (6) June 1992, pp. 508-513