Inertzia-momentuak nola kalkulatzen diren

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Solido zurruna

Errotazioaren
Dinamika
Errotazioaren 
dinamikaren ekuazioa
marca.gif (847 bytes)Inertzia-momentuak
Errotazioaren dinamika
eta energiaren balantzea
Tortsio-pendulua
Pendulu konposatua
Zabua
Marruskadura,
errotazio-mugimenduan
Atwood-en osziladorea
Hagatxoa erortzen
mutur finko batekin
Hagatxoa erortzen,
marruskadurarik gabe
Hagatxoa erortzen,
marruskadura eta guzti
Eskailera irristatzen
abiadura konstanteaz
Eskailera: estatika
eta dinamika

Partikula-multzo baten inertzia-momentua

Masa-banaketa jarraitu baten inertzia-momentua 

 

Kapitulu honetan aztertuko da nola kalkulatzen diren solido zurrunen inertzia-momentuak.

 

Partikula-multzo baten inertzia-momentua

Partikula-multzo baten inertzia-momentua honela adieraz daiteke:

mi partikula, biraketa-ardatzetik xi distantziara dago.

Demagun hagatxo mehe bat, metro bateko luzera duena. Koka ditzagun hagatxo horretan bost partikula, bakoitza 1 kg-koa, honako posizioetan: 0.0, 0.25, 0.50, 0.75, eta 1.0 m. Hagatxoaren masa, partikulenen aldean arbuiagarria da.

Kalkula bedi multzo horren inertzia-momentua ardatz perpendikular batekiko, baina ardatza ondoko posizioetatik pasatzen bada:

  • Mutur batetik.

  • Bigarren masatik.

  • Masa-zentrotik.

Lehen partikulatik pasatzen den ardatz perpendikularrarekiko, inertzia-momentua hau da:

IA=1·02+1·0.252+1·0.52+1·0.752+1·12=1.875 kgm2

Bigarren partikulatik pasatzen den ardatz perpendikularrarekiko, inertzia-momentua hau da:

IB=1·0.252+1·02+1·0.252+1·0.52+1·0.752=0.9375 kgm2

Hirugarren partikulatik pasatzen den (masa-zentrotik) ardatz perpendikularrarekiko, inertzia-momentua hau da:

IC=1·0.52+1·0.252+1·02+1·0.252+1·0.52=0.625 kgm2 

 

Hemen, inertzia-momentuak zuzenki kalkulatu dira, baina zeharka ere kalkula daitezke Steiner-en teorema erabiliz: ezagutzen bada IC orduan kalkula daitezke IA eta IB, ardatz paraleloen distantziak kontutan hartuta: AC=0.5 m eta BC=0.25 m.

Hona hemen Steiner-en teorema: I=IC+Md2

  • IC , multzoaren inertzia-momentua, masa-zentrotik pasatzen den ardatz batekiko.

  • I , multzoaren inertzia-momentua, aurrekoaren paralelo den ardatz batekiko.

  • M , multzoaren masa totala.

  • d, ardatz paraleloen arteko distantzia.

Egiaztatzeko,

 IA=IC+5·0.52=0.625+1.25=1.875 kgm2.

IB=IC+5·0.252=0.625+0.3125=0.9375 kgm2.

 

Masa-banaketa jarraitu baten inertzia-momentua

Partikula-multzo batetik masa-banaketa jarraitu batera pasatzeko, inertzia-momentua honela berridatzi behar da:

hemen, dm solidoaren masa-elementu bat da eta biraketa-ardatzetik x distantziara dago.

Ondoren, zenbait adibide ebatziko ditugu, eta bi modu ezberdinetan planteatuko ditugu

  • Inertzia-momentuaren definizioa zuzenki aplikatuta.

  • Gorputz ezagun baten inertzia-momentutik abiatuta.

Hagatxo baten inertzia-momentua

 

Hagatxo batek M masa du eta L luzera. Kalkula dezagun bere inertzia-momentua masa-zentrotik pasatzen den ardatz perpendikular batekiko.

Hagatxoaren masa-elementu batek dm masa du, x posizioan dago eta dx luzera du. Hona hemen bere masa:

Hagatxoaren inertzia-momentua:

Ondoren, Steiner-en teorema aplikatzen badugu, kalkula dezakegu hagatxoaren inertzia-momentua baina mutur batetik pasatzen den ardatz perpendikularrarekiko:

 

Disko baten inertzia-momentua

Disko batek M masa du eta R erradioa. Kalkula dezagun diskoaren inertzia-momentua, berarekiko perpendikular den eta zentrotik pasatzen den ardatzarekiko:

Har dezagun masa-elementu bat biraketa-ardatzetik x distantziara dagoena: irudian eraztun gorria. Eraztun mehe horrek x erradioa du eta dx lodiera. Eraztuna eten egiten badugu eta luzetara jarri, laukizuzena izango da: bere luzera 2px eta altuera dx. Laukizuzen horren masa hau da:

Hortaz, diskoaren inertzia-momentua eraztunen inertzia momentuen batura da:

 

 

Zilindro baten inertzia-momentua

Zilindro batek M masa du, R erradioa eta L luzera. Kalkula dezagun zilindroaren inertzia-momentua bere simetria-ardatzarekiko:

Har dezagun masa-elementu bat errotazio-ardatzetik x distantziara. Elementu hori geruza zilindriko huts eta mehe bat da (irudian gorria). Geruzaren barne-erradioa x da, dx lodiera eta L luzera. Geruza hori  eten egiten badugu eta luzetara jarri, paralelepipedoa izango da: bere luzera L, altuera 2px eta lodiera dx. Paralelepipedo horren masa hau da:

Beraz, zilindro osoaren inertzia-momentua hau da:

Adierazpen hori diskoarena bezalakoa da.

 

Xafla laukizuzen baten inertzia-momentua

Xafla batek M masa du, a altuera eta b zabalera. Kalkula dezagun bere inertzia-momentua bere zentrotik pasatzen den, eta plano berean dagoen ardatzarekiko (ikusi irudia).

Har dezagun masa-elementu bat errotazio-ardatzetik x distantziara (irudian gorria). Elementu hori laukizuzen mehe bat da, a altuera duena eta dx lodiera. Elementu horren masa hau da:

 

Eta xafla osoaren inertzia-momentua:

Adierazpen hori, b luzeradun hagatxo batena bezalakoa da.

 

Disko baten inertzia-momentua

Lehen kalkulatu dugu disko baten inertzia-momentua zentrotik pasatzen den eta perpendikularra den ardatz batekiko. Oraingoan, kalkula dezagun diskoaren inertzia-momentua, zentrotik pasatzen den baina berarekiko paralelo den ardatzarekiko, alegia diametro batekiko, irudiak erakusten duena bezalakoa.

Har dezagun masa-elementu bat errotazio-ardatzetik x distantziara. Elementu hori laukizuzen mehe bat da (irudian gorria). Laukizuzen horren altuera 2y da eta lodiera dx.

Beraz, laukizuzen horren masa hau da:

Diskoaren inertzia-momentua hau da:

Baina integral horretan bi aldagai daude: x eta y. Honako aldagai-aldaketa egiten bada, aldagai bakarra geratuko da:

x=R·cosθ
y=R
·sinθ

Eta integrala berridazten da:

Diskoaren inertzia-momentua erdia da, ardatza diametrala bada, ardatza perpendikularra bada baino.

 

Esfera baten inertzia-momentua

Esfera batek M masa du eta R erradioa. Kalkula dezagun bere inertzia-momentua zentrotik pasatzen den ardatz batekiko, alegia, diametro batekiko.

Har ditzagun masa-elementuak disko formarekin (irudian gorria). Diskoaren erradioa x da eta lodiera dz. Aurretik ezaguna da, lehen kalkulatu dugulako, disko baten inertzia-momentua bere zentrotik pasatzen den ardatz perpendikular batekiko:

Eta disko horien masa hau da:

Esfera osoaren inertzia-momentua, disko guztien inertzia-momentuen batura izango da:

Baina integral horretan bi aldagai daude: x eta z. Honako aldagai-aldaketa egiten bada, aldagai bakarra geratuko da: x2+z2=R2

 

 

Zilindro baten inertzia-momentua

Lehen kalkulatu dugu zilindro baten inertzia-momentua bere simetria-ardatzarekiko. Oraingoan, kalkula dezagun zilindroaren inertzia-momentua zentrotik pasatzen den baina zilindroarekiko perpendikular den ardatz batekiko, irudiak erakusten duena bezalakoa:

Har ditzagun masa-elementuak disko itxurakoak (irudian gorria). Diskoaren erradioa R da eta lodiera dx. Disko horren inertzia-momentua bere diametro batekiko

Eta Steiner-en teorema aplikatuz, disko horren inertzia-momentua kalkula daiteke, bere diametro baten paraleloa den edozein ardatzekiko, eta x distantziara dagoena.

Orduan zilindro osoaren inertzia-momentua hau da:

Adierazpen horretan L=0 ordezkatzen badugu, disko baten inertzia-momentua ematen du.

 

Paralelepipedo baten inertzia-momentua

Paralelepipedo batek M masa du, a altuera, b zabalera eta c luzera. Kalkula dezagun bere inertzia-momentua bere alde baten perpendikularra den ardatz batekiko.

Har ditzagun masa-elementuak xafla itxurakoak (irudian gorria): a altuera, b luzera eta dx lodiera. Xafla horren inertzia-momentua bere zentrotik pasatzen den ardatz batekiko lehen kalkulatu dugu:

Eta Steiner-en teorema aplikatzen badugu, xafla horren inertzia-momentua kalkula dezakegu ardatz horren paraleloa den edozein ardatzekiko eta x distantziara dagoena:

hortaz, paralelepipedo osoaren inertzia-momentua: