Hagatxo inklinatu bat nola erortzen den, mutur finko batekin

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Solido zurruna

 

Errotazioaren
Dinamika
Errotazioaren
dinamikaren ekuazioa
Inertzia-momentuak
Errotazioaren dinamika
eta energiaren balantzea
Tortsio-pendulua
Pendulu konposatua
Zabua
Marruskadura,
errotazio mugimenduan
Atwood-en osziladorea
marca.gif (847 bytes)Hagatxoa erortzen,
mutur finko batekin
Hagatxoa erortzen,
marruskadurarik gabe
Hagatxoa erortzen,
marruskadura eta guzti
Eskailera irristatzen,
abiadura konstanteaz
Eskailera: estatika
eta dinamika
Partikula bat nola erortzen den

Hagatxoaren errotazio-higidura

Hagatxoa eta partikula konparatzea

Saiakuntza

Hagatxoak bere mutur finkoan jasaten dituen indarrak: Fx eta Fy

Erreferentzia

 

Orri honetan ikertuko da hagatxo bat nola erortzen den, beheko muturra finko eta artikulatuta duenean, beraz, mutur horren inguruan aske biratzen du. Hasieran θ angelua osatzen du norabide bertikalarekiko eta bere masa eta luzera m eta L dira hurrenez hurren.

Gainera, erorketa hori konparatuko da partikula baten erorketarekin, eta partikula kokatzen da hagatxoaren gainean honako posizio erlatiboan: γ(0<γ1). Beraz partikula erortzen da honako altueratik:  y0 = γL·cosθ. Ikusi alboko irudia.

Gainera ikertuko dugu zein posiziotan askatu behar den hagatxoa (zein angelutan, θ0) eta zein posiziotan kokatu behar den partikula bere gainean (γL distantzia), lurreraino lehenago iristeko hagatxoa edo partikula. Ikusiko dugunez, zenbait kasutan, hagatxoa partikula baino lehenago iristen da lurrera, alegia, itxuraz, hagatxoa grabitatea baino bizkorrago mugitzen da.

Partikula nola erortzen den

Partikula baten erorketa kasu sinplea da, eta aztertuta dago dagoeneko Zinematikaren gaian, gorputz baten erorketan. Partikula erortzen uzten da pausagunetik eta honako altueratik: y0=γLcos θ0. Hona hemen partikularen posizioa denboraren menpe:

y=y0 -gt2/2

Hortik kalkula daiteke partikulak lurrera iristeko (y=0) behar duen denbora (dei diezaiogun Pp, partikularen periodoari):

Partikularen energia potentziala (E=mg·y0) energia zinetiko bilakatzen doa lurrerantz hurbiltzen den heinean. Energiaren kontserbazio-printzipioa aplikatuz:

Hagatxoaren errotazio-higidura

Hagatxoa solido zurrun bat da eta O puntu finkoaren ingurua biratzen du ardatz perpendikular batekiko.

Hagatxoak jasaten dituen indarrak bi dira:

 • Pisua, mg, bere masa-zentroan aplikatzen da.
 • Mutur finkoko loturak eragiten dion indarra: F. Indar horren modulua eta norabidea ezezagunak dira, baina bi osagaietan deskonposa daiteke: Fx eta Fy.

Hagatxoaren errotazioaren dinamikaren ekuazioa ardatz finko baten inguruan:

Io · α=M

 •  M , hagatxoak jasaten dituen indarren momentu totala, O puntuarekiko, eta α azelerazio angeluarraren norabide bera du.

M=mg(L/2)·sin θ

 • Errotazioaren ekuaziotik azelerazio angeluarra kalkulatzen da (α), eta ateratzen da, ez dela konstantea, baizik eta hagatxoaren posizioarekin (θ-rekin) aldatuz doala:

Kalkulatu nahi bada, hagatxoak zein posizio osatzen duen denboraren menpe, θ(t), ekuazio diferentziala integratu behar da (bi aldiz denborarekiko):

Eta ekuazio horrek koefiziente aldakorrak dituenez, numerikoki ebatzi behar da. Hasierako baldintzak honakoak dira: t=0 aldiunean, hagatxoaren posizioa θ=θ0 eta pausagunean dago, ω=dθ/dt=0

Energiaren ikuspegia

Hagatxoaren energia potentziala da bere masa-zentroak duena, alegia, bere masa-zentroaren altueran dagoen partikula batek izango lukeena, hagatxo osoaren masa izango balu: E=mg(L/2)·cosθ0. Energia potentzial hori bilakatuz doa errotaziozko energia zinetiko. Energiaren kontserbazioaren printzipioa honela idatz daiteke:

Ekuazio horrekin hagatxoaren ω abiadura angeluarra kalkula daiteke bere θ posizioaren menpe, baina ez digu informaziorik ematen t denboraz. Horretarako, abiadura angeluarra honela berridatz daiteke:

Hagatxoak lurrera erortzen tardatzen duen denbora

Adierazpen hori integra daiteke θ0-tik π/2-raino, eta lortzen da hagatxoak zenbat tardatzen duen lurrera erortzen (dei diezaiogun Pv, gaztelerazko "periodo varilla").

Integral hori ebazteko, berridatz daiteke honako erlazioak erabiliz: "angelu bikoitzaren kosinua": cos2A=cos2A-sin2A, eta bestalde sin2A+cos2A=1. Honela geratzen da:

Eta aldagaia alda daiteke:

Azkenik, lortzen da Pv denbora, alegia, hagatxoak tardatzen duena lurrera iristeko, hasieran θ0 angelutik askatzen bada. Izan ere, integralaren adierazpen hori pendulu baten periodoaren antzekoa da, penduluaren anplitudea handia denean:

Integral hori numerikoki kalkula daiteke edo tauletan aurki daiteke. Horretarako, komeni da berridaztea bi integralen kenketa gisa: batetik, integral eliptiko osoa 0-tik π/2-raino, eta bestetik lehen espezieko integral eliptikoa 0-tik φ0-raino.

Ondorengo programa interaktiboak, hagatxoaren hasierako angelua ematen bazaio (θ0: norabide bertikalarekiko), integral eliptiko biak kalkulatzen ditu (Carlson-en metodo numerikoaz) eta ondoren, integral bien arteko kenketa (dei diezaiogun Ie integral eliptiko bien kenketari). Ikus bedi Numerical Recipes in C, Special functions, seigarren kapitulua.

Hagatxoaren hasierako angelua emanda (bertikalarekiko),

programa honek integral eliptiko bien arteko kenketa kalkulatzen du, Ie.

ForzadasApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Ondoren Pv kalkulatzeko, alegia, hagatxoak lurrera iristeko zenbat denbora tardatzen duen, bidertu behar da programan lortutako Ie bider √(2L/3g).

Hagatxoa eta partikula konparatzea

Azelerazioak konparatzea

Konpara ditzagun, alde batetik aske erortzen den partikularen azelerazioa P posizioan dagoenean, mutur finkotik  γL distantziara, eta bestetik hagatxoan dagoen P puntuaren hasierako azelerazioa. Irudiak bi azelerazioak erakusten ditu, partikularena urdinez eta hagatxoaren puntuarena gorriz.

Aske erortzen den partikularen azelerazioa, grabitatearena, konstantea da bidaia osoan, baina hagatxoan dagoen puntuak zirkunferentzia bat deskribatzen du, γL erradioduna, eta honako azelerazio tangentziala du:

Norabide horretan, grabitatearen azelerazioak honako osagaia du: sinθ

Lehen azelerazioa (hagatxoarena) bigarrena baino handiagoa bada, orduan hagatxoa partikula baino bizkorrago eroriko da lurrera.

Baldintza hori, beharrezkoa da hagatxoa partikula baino lehenago iristeko lurrera, baina ez da baldintza nahikoa, geroago ikusiko dugunez.

Erorketen iraupenak konparatzea

Konpara dezagun zenbat denbora tardatzen duten lurrera iristeko, alde batetik aske erortzen den partikulak eta bestetik hagatxoak.

Partikula honako altueratik abiatzen da: y0=γLcosθ0  eta lurrera iristeko tardatzen duen denbora, lehenago kalkulatu dugu (Pp):

Hagatxoa θ0 posizio angeluarretik abiatzen da, eta lurrera iristeko tardatzen duen denbora Pv da:

Hemen Ie da, aurreko atalean aipatu diren integral eliptiko bien arteko kenketa, izan ere, lehengo programatxoak kalkulatzen duena, hagatxoaren hasierako posizioa emanda.

Hagatxoa lurrera heltzen bada partikula baino lehen: Pp>Pv , edo bestela esanda:

Ie funtzioa ez da sinplea, eta gainera, hagatxoaren hasierako θ0 posizio angeluarrarekin erlazionatuta dago.

Idatz ditzagun taula batean parametro guztiak, hau da:

 • θ0: hagatxoaren hasierako posizio angeluarra, norabide bertikalarekiko.

 • Ie: integral eliptikoen kenketa, izan ere, aurreko ataleko programatxoak kalkulatzen duena.

 • Desberdintzaren eskumako terminoari, dei diezaiogun γc=Ie2/(3·cosθ0)

θ0

Ie

γc

30

1.8454

1.31

40

1.5467

1.04

50

1.3009

0.878

60

1.0783

0.775

70

0.8547

0.712

80

0.5941

0.6775

89.99

0.0187

0.667≈2/3

Taula horretako zenbakiek ematen dute, hagatxoaren hasierako posizio angeluar ezberdinetarako, zein iristen den lehenago lurrera, hagatxoa ala partikula, honela:

 • Baldin γ< γc partikula iristen da lurrera lehenago.

 • Baldin γ>γc hagatxoa iristen da lurrera lehenago.

γ beti da unitatea baino txikiagoa, definizioz (γ<1), partikularen posizioa γL delako, beraz, hasierako posizioa bada θ0=40º edo 30º, edo txikiagoa, orduan beti γc>1eta beraz, γ< γc: orduan partikula beti iritsiko da hagatxoa baino lehenago. Ondorengo programa interaktiboan hori egiazta daiteke.

Lehengo ataleko programatxoan kalkula daiteke θ0≈42º bada, orduan Ie=1.4944, eta γc=1. Horrek esan nahi du hori dela hasierako angeluaren balio minimoa hagatxoa partikula baino lehenago iristeko eta horretarako γ=1, partikula justu hagatxoaren muturrean kokatuta.

Aldiz, hagatxoaren hasierako posizioa bada θ0=42º baino handiagoa, orduan beti γc<1eta beraz lor daiteke γ> γc izatea. Hau da, posiblea da hagatxoa lurrera iristea partikula baino lehenago. Horretarako partikula hagatxoan kokatu beharko da O puntutik γcL distantzia baino urrutiago, alegia muturretik hurbilago. Eta partikula kokatzen bada O puntutik γcL distantzia baino hurbilago orduan bera iritsiko da lurrera hagatxoa baino lehenago.

Badago taula horretan, γc-rentzako beste balio mugatzaile bat: γc=0.666…=2/3. Alegia, γc ez dela inoiz 2/3 baino txikiagoa. Orduan, partikula kokatzen bada O puntutik 2L/3 distantzia baino hurbilago (γ< γc) orduan bera iritsiko da lurrera hagatxoa baino lehenago, beti, hagatxoaren hasierako θ0 angelua edozein izanda ere.

 

Saiakuntza

Aukeran idatz daitezke:

 • Hagatxoaren hasierako angelua, θ0, norabide bertikalarekiko osatzen duena (gradutan), desplazamendu-barrari saguaz eragiten.
 • Partikularen posizioa hagatxoaren gainean eta hagatxoaren luzerarekiko erlatiboa, hau da, γL baina γ≤1. Desplazamendu-barrari saguaz eragiten edo laukian zuzenean γ zenbakia idatziz.
 • Hagatxoaren luzera finkotzat hartu da:  L=2 m.
 • Hagatxoaren masa eta partikularena biak berdinak eta finkoak hartu dira: m=1 kg.

Hasi botoiari sakatu.

Hagatxoa erortzen ikusten da, beheko muturra finkoa du eta beraren inguruan biratzen ari da. Partikula ere erortzen ikusten da, baina aske, norabide zuzen eta bertikalean.

Leihatilaren ezkerreko eta goiko erpinean programak uneoro erakusten ditu idatziz, t denbora (segundotan), hagatxoaren q angelua (gradutan) eta mutur finkoak eragiten dion indarraren bi osagaiak: Fx eta Fy.

Aukera bitez konbinazio ezberdinak, hasierako angeluarekin (θ0) eta partikularen hagatxoaren gaineko posizio erlatiboarekin (g) eta konpara bedi ea zein iristen den lehenago lurrera: hagatxoa ala partikula.

stokesApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.
                                  
 

Hagatxoak bere mutur finkoan jasaten dituen indarrak: Fx eta Fy

Hagatxoak mutur finkoan lotura bat duenez ezin da aske mugitu, loturak indarra egiten diolako. Hagatxoaren masa-zentroak ibilbide zirkularra deskribatzen du, L/2 erradioduna. Beraz, masa-zentroaren azelerazioak bi osagai izango ditu:

Irudiaren ezkerraldean erakusten da masa-zentroaren higidura zirkularra dela, eta bere azelerazioaren bi osagaiak, bere posizio angeluarra edozein denean, θ . Aldiz, irudiaren eskumako aldean azelerazioaren osagai cartesiarrak erakusten dira, alegia bertikala eta horizontala.

Newton-en bigarren legea aplikatzen badiogu hagatxoari (masa-zentroari) osagai cartesiarretan:

m(at·cosθ-an·sinθ)=Fx
m
(an·cosθ+at·sinθ)=mg-Fy

Azelerazioaren osagai intrintsekoak (normala eta tangentziala) ezagunak dira lehendik:

Orduan, ekuazio cartesiarretatik kalkula daitezke Fx eta Fy , θ angeluaren menpe:

 Adibidea:

 • Demagun, esaterako, hagatxoaren masa, m=1 kg
 • eta hasierako angelua, θ0=45º

Kalkula bitez Fx eta Fy, esaterako, hagatxoaren posizio honetan: θ=60º.

Kalkula ditzagun lehenik azelerazioaren osagai intrintsekoak:

at=6.37 m/s2
an
=3.04 m/s2

Ondoren, kalkulatzen dira loturak hagatxoari eragiten dion F indarraren bi osagaiak:

Fx=0.546 N
Fy
=2.765 N

 

Erreferentzia

"Hagatxoak lurrera erortzen tardatzen duen denbora" artikulu honetan azaltzen da zehazki:

Theron W.  The "faster than gravity" demostration revisted. Am. J. Phys. 56 (8) August 1988, pp. 736-739