Gurpil bati indar horizontala aplikatu

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Solido zurruna

Solido zurrunaren
higidura orokorra
Bi higidura-mota
gainezarrita
Maxwell-en gurpila
Errotazioa eta
translazioa
egokituta (I)
marca.gif (847 bytes)Gurpil bati indar 
horizontala aplikatu
Gurpila malda
inklinatuan errodatzen
Errotazioa eta
translazioa
egokituta (II)
Deformazioak
gurpilean eta planoan
Gurpila errodatzen
eta azpiko planoa
desplazatzen
Bi esfera aurrez-
aurre talka egiten
Perkusio bat
billar-bola batean
Esfera bat mugitzen 
plano horizontal
batean
Billar-bola bi 
talka egiten
Gurpil bati indar horizontala aplikatu

Adibidea irristatu gabe

java.gif (886 bytes)Saiakuntza

 

Partikularen dinamikaren ikasgaian ikusi da, marruskadura-indarra beti dela partikularen higiduraren aurkakoa, alegia, marruskadura- indarrak beti duela partikularen abiaduraren aurkako noranzkoa. Marruskadura-indarrak beti lan negatiboa egiten duenez, partikularen energia zinetikoa gutxitzen da.

Gurpil batek irristatu gabe errodatzen duenean, marruskadura-indarrak ez du lanik egiten, kontaktu-puntua geldi dagoelako eta, ikusiko dugunez, marruskadura-indarra masa-zentroaren abiaduraren aurkakoa izan daiteke, baina aldekoa ere bai.

 

Gurpil bati indar horizontala  aplikatu

Demagun, F indar horizontal batek gurpil bat bultzatzen duela, esaterako, masa-zentroa baino goragotik, irudiak erakusten duen bezala (r<R). Zorua ukitzen ari den P puntuak irristatzeko "joera" izango du, eta horregatik Fr marruskadura-indarrak eutsi egingo dio. Marruskadura-indarraren gehienezko balioa me·N, da (me koefiziente estatikoa eta N zoruaren erreakzio normala).

 

Irristatu gabe errodatzea

rodar2.gif (2519 bytes) Gurpilak ez badu irristatzen, marruskadura-indarra ezezaguna da, baina balio mugatzaile maximo bat du: me·N. Marruskadura-indarra kalkula daiteke higiduraren ekuazioetatik:
  • Masa-zentroaren translazioaren dinamika:

Norabide bertikalean, N=mg , eta beraz oreka dago.

Norabide horizontalean, F -Fr=m·amz

  • Gurpilaren errotazioa, bere zentrotik pasatzen den ardatzarekiko:

F·r+Fr·R=Imz·a

Gainera, badakigu errodatzearen baldintza betetzen dela: amz=a ·R

Orokorrean, disko batek, edo zilindro batek, m masa eta R erradioa baditu, orduan bere inertzia-momentua zentrotik pasatzen den ardatzarekiko hau da: Imz=mR2/2,

Aurreko ekuazio guztiak ebatziz, lortzen dira Fr eta amz:

Marruskadura-indarraren adierazpenak kenketa bat du, beraz, kenketa horren arabera, positibo zein negatibo edo zero eman dezake. Ondoko irudiak erakusten du Fr honako hiru baldintzatan: r=0, r=R/2 eta r=R.

rodar4.gif (4860 bytes)

Gurpilak ez dezan irristatu, baldintza independente bat bete behar da: Fr marruskadura-indarra, meN baino txikiagoa edo berdina mantentzea, bestela irristatzen hasiko da:

|Fr meN

bestalde, N=mg. Eta orduan, µe marruskadura-koefizienteak honako balio mugatzailea izan behar du gutxienez:

Hala betetzen bada, alegia, marruskadura-koefizientea nahikoa handia bada, orduan zilindroak ez du irristatuko, errodatu bakarrik, baina marruskadura-koefizientea hori baino txikiagoa bada, orduan, errodatzeaz gain, irristatuko du.

 

Errodatzea baina irristatuz

Irristatzearen kasuan, marruskadura-indarra ezaguna da (dei diezaiogun f), eta bi baldintza ezberdin gerta daitezke:

  • Batetik, amz>a R bada, orduan vP>0. P puntuak eskumarantz irristatzen du, beraz, marruskadura-indarra ezkerrerantz doa eta: f=µk·mg (marruskadura-koefiziente zinetikoa).
rodar5.gif (2332 bytes) Hona hemen, higiduraren ekuazioak:

Eta amz>a R izateko, lehen aipatutako baldintza bera bete behar da:

  • Bestetik, amz<a R bada, orduan vP>0. P puntuak ezkerrerantz irristatzen du, beraz, marruskadura-indarra eskumarantz.
rodar6.gif (2622 bytes) Hona hemen, higiduraren ekuazioak:

Eta amz<a R izateko, lehen aipatutako baldintza bera bete behar da:

Kasu posibleak

Errodatu irristatu gabe

Errodatu eta irristatu

0<r<R/2 vP=0, Fr<0 vP>0, f<0
r=R/2 vP=0, Fr=0 vP=0, f=0
R/2<r<R vP=0, Fr>0 vP<0, f>0

 

Adibidea irristatu gabe

probema3.gif (2815 bytes) Demagun zilindro batek M masa eta R erradioa dituela, eta hari bat daukala harilkatuta koska baten inguruan (r<R) , irudiak erakusten duen bezala.

Haria polea batetik pasatzen da eta beste muturrean m masadun bloke bat eskegita dauka. Marruskadura-koefizientea behar bezain handia dela onartuko dugu eta ondorioz, zilindroak irristatu gabe errodatzen duela plano horizontalean. Kalkula  bedi blokearen azelerazioa eta, pausagunetik abiatzen bada, h altuera jaitsi duenean daukan abiadura.

 

Dinamika

Gorputz bi ditugu: zilindroa eta blokea. Beraz, bakoitzaren dinamika bere aldetik planteatu behar da.

probema1.gif (2999 bytes) Blokeak bi indar jasaten ditu. Hariaren tentsioa eta pisua. Hona hemen higiduraren ekuazioa:

mg -T=ma

Zilindroak bi ekuazio ditu: bat translaziorako eta  bestea errotaziorako.

T -Fr=m·amz
R·Fr+r·T=Imz·a

Zilindroaren inertzia-momentua Imz=MR2/2. Eta zilindroak irristatu gabe errodatzen badu planoaren gainean, orduan: amz=a R

probema2.gif (1980 bytes) Lau ekuazio lortu ditugu, baina oraingoz ezezagunak bost dira: T, a, Fr, amz eta a.

Ekuazio bat gehiago behar da, esaterako, zilindroaren amz eta blokearen a azelerazioak erlazionatzen dituen ekuazio bat. Har dezagun orain, haria ukitzen ari den zilindroaren P puntua (ikusi irudia). P puntuaren  azelerazioa bitan banatuta adieraz daiteke: translazio-azelerazioa (amz) eta errotazioaren azelerazioa (a r).

Jadanik ekuazio-multzoa nahikoa da ezezagun guztiak kalkulatzeko. Erabaki ditzagun datuak:

Ariketaren datuak

Blokearen masa, m         kg
Zilindroaren masa, M         kg
Erradioen erlazioa, r/R <1  

Ezezagunak

Blokearen azelerazioa, a            m/s2
Zilindroaren m.z-ren azelerazioa, ac            m/s2
Hariaren tentsioa, T            N
Marruskadura-indarra, Fr            N

Marruskadura-indarra berezia da: bere noranzkoa ez dago oraindik erabakita eta ez dauka adierazpen konkretu bat. Erradioen arteko zatidura (r/R) txikia denean marruskadura-indarrak emaitza positiboa ematen du (irudian adierazi den noranzko bera), baina erradioen arteko zatidura handia denean negatiboa ematen du (irudian adierazi den aurkako noranzkoa). Horretaz gain, badago r/R-ren balio konkretu bat, marruskadura-indar nulua ematen duena.

Hortaz, marruskadura-indarraren balioa higiduraren ekuazioetatik ondorioztatzen da.

 

Energiaren balantzea

Hasieran multzo osoa geldi dago, baina blokeak h altuera jaitsi duenean, bai blokea eta baita zilindroa ere mugitzen ari dira.

  • Blokearen energia potentziala gutxitu egin da: mgh
  • Blokearen energia zinetikoa handitu egin da: mv2/2
  • Zilindroaren energia zinetikoa ere handitu da: Mvmz2/2+Imz·w 2/2 (translazioan eta errotazioan)

Energiaren balantzea honela adierazten da:

Ekuazio horrek hiru ezezagun ditu: v, vmz eta w. Beraz, bi ekuazio gehiago behar dira, esaterako, hiru abiadura horien arteko erlazioak. Lehenik, zilindroaren masa-zentroaren abiadura bere abiadura angeluarrarekin:

vmz=w·R  . Hau bera da errodatzearen baldintza (irristatu gabe).

Eta ondoren, blokearen v abiadura: justu haria ukitzen ari den P puntuaren abiadura. Honela adierazten da:

Oraingoan zer dela-eta ez da kalkulatu behar marruskadura-indarrak egindako lana, energiaren balantzean?

Osa bitez oraingo honetan honako datuak:

Ariketaren datuak

Blokearen masa, m           kg
Zilindroaren masa, M           kg
Erradioen erlazioa, r/R  
Blokea jaitsi den altuera, h            m

Ezezagunak

Blokearen abiadura, v            m/s
Zilindroaren m.z-ren abiadura, vmz            m/s

 

Saiakuntza (irristatu gabe)

Aukeran idatz daitezke:

  • Blokearen masa, m, dagokion laukian idatziz.
  • Zilindroaren masa, M, dagokion laukian idatziz.
  • Erradioen erlazioa, r/R , dagokion laukian idatziz.

Hasi botoia sakatuz, multzo osoa mugitzen hasten da.

Beha bitez, zilindroak jasaten dituen bi indarrak (hariaren tentsioa eta marruskadura) eta blokeak jasaten dituenak (hariaren tentsioa eta pisua). Erradioen erlazioa 0.5 bada, orduan marruskadura-indarra nulua ateratzen da.

Neur bedi blokeak zenbat denbora behar duen h altuera jakin bat jaisteko, pausagunetik abiatuta, eta hortik kalkula bedi a.

Konpara bedi emaitza hori eta dinamikaren ekuazioek ematen dutena.

Neur bedi blokearen v abiadura, h altuera jakin hori jaitsi duenean:

v=at

Konpara bedi emaitza hori eta energiaren balantzeak ematen duena.

stokesApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.