Saskibaloiko jaurtiketak

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Zinematika

Higidura kurboa
Magnitude zinematikoak
Tiro parabolikoa
Higidura konposatuak
Kanioi bat apuntatzea
itu finko bati jotzeko
Hegazkin batetik itu
mugikorra bonbardatzea
marca.gif (847 bytes)Saskibaloiko 
jaurtiketak
Irismen maximoa
plano horizontalean
Irismen maximoa
plano inklinatuan
Bestelako maximo
batzuk
Jaurtigai batekin
itu mugikor bat jotzea
Gurpil batetik askatzen
den buztin-zatia
Tiro parabolikoa eta
higidura zirkularra
Torpedo bat itsasontzi
baten atzetik
Saskibaloiaren neurriak

Tiro parabolikoaren ekuazioak

Jaurtitzeko angelu minimoa

Hasierako abiadura minimoa

Saiakuntza

Errore-tartea

Erreferentziak

 

Orri honetan saskibaloiko jaurtiketak aztertuko dira, jolas eta kirol ezaguna, baina oinarrizko ezaugarri fisikoen ikuspegitik.

Aurrez aurreko tiroak baino ez ditugu aztertuko, ikuspegi fisikotik deskribatzeko errazenak, tiro parabolikoaren ekuazioak soilik erabili behar direlako, izan ere, airearen marruskadura eta baloiaren errotazioaren efektuak ere arbuiatuko dira.

 

Saskibaloiaren neurriak

Ondorengo irudian saskibaloi zelaiaren erdia erakusten da, eta dagozkion arauzko neurriak.

Neurri guzti horietatik, saskiratzeak lortzeko, honako hauek soilik dira interesgarriak:

 • Saskiaren uztaiak lurretik 3.05 m-ko altuera du.

 • Uztaiaren diametroa 45 cm-koa da.

 • Baloiaren diametroa 25 cm-koa da.

Tiro parabolikoaren ekuazioak

Irudiak erakusten duen bezala, koordenatu sistemaren jatorria baloiaren jaurtiketa-posizioan bertan kokatuko da. Uztaiaren zentroa h altueran dago eta baloiaren hasierako posiziotik L distantziara.

Lehenengo, baloia partikulatzat kontsideratuko dugu, koordenatuen jatorritik jaurtitzen dena hasierako v0 abiaduraz eta θ0 angeluaz horizontalarekiko.

Baloiaren mugimendua bi higiduren konposaketa da: bata, higidura uniformea X ardatz horizontalean eta bestea uniformeki azeleratua Y ardatz bertikalean. Dagokion ekuazio-multzoa honakoa da:

Posizioaren ekuazio parametrikoetatik, x(t) y(t) t denbora eliminatuz ibilbidearen ekuazio esplizitua lortzen da:

Jaurtiketaren abiadura eta angelua

Jaurtiketa uztaiaren zentrotik pasatzea nahi bada:  x=L,  y=h.

 • Jaurtiketaren θ0 angelua ezaguna bada abiadura kalkula daiteke:

 • Eta jaurtiketaren v0 abiadura ezaguna bada angelua kalkula daiteke, baina emaitza ezberdin bi ematen ditu, bigarren graduko ekuazio bat geratzen delako, tanθ0-ren menpekoa. Horretarako honako erlazio trigonometrikoa ordezkatu behar da: 1+tan2θ0=1/cos2θ0 . Eta honako ekuazioa gelditzen da:

edota bestela idatzita,

Abiadura-bektorearen angelua

Pilotaren abiadura-bektoreak uneoro horizontalarekiko osatzen duen angelua θ da, eta bere balioa honakoa:

Baina,

Orduan v abiadura-bektoreak osatzen duen θ angelua horizontalarekiko, t denboraren menpe adierazi beharrean pilotaren x eta y posizioen menpe berridatz daiteke:

Jaurtitzeko angelu minimoa

Alboko grafikoan hasierako v0 abiadura adierazten da jaurtiketaren θ0 angeluaren menpe, izan ere:

Funtzio horrek asintota bertikal bi ditu, hain zuzen ere infinitu ematen duenean edo, bestela esanda, izendatzailea zero bilakatzen denean:

tanθ0=h/L
cosθ0=0

Beraz, v20 halabeharrez positiboa denez, jaurtiketaren θ0 angeluak tarte honetan egon behar du:

alegia, ezin du edozein angeluk balio.

Bestalde, baloia uztaitik pasa dadin, ibilbidearen alde beherakorrean gertatu behar du, goitik behera, irudiak erakusten duen bezala:

Hau da, pilota uztaiaren zentrotik pasatzean, x=L, y=h , v abiadura-bektoreak horizontalarekiko θe angelua osatzen du:

Baina θe angelu negatiboa izan behar da (horizontala baino beherago) eta bere tangentea ere negatiboa da, hortaz:

Beraz, jaurtiketaren θ0 angeluak honako tartean egon behar du:

Kontsidera ditzagun orain, baloiaren eta uztaiaren tamainak. Alboko irudiak erakusten duen egoeran baloia uztaitik justu pasatzen da; angelu txikiagoekin ez da sartzen eta handiagoekin bai. Egoera horretan θe angelua eta B erpineko angelua berdinak dira (balio absolutuan) eta ABC hirukian arrazoituz:

sin|θe|=2R/Da

Hemen R pilotaren erradioa da eta Da uztaiaren diametroa.

Beraz, 2R=25 cm eta Da=45 cm direnez, pilota uztaian zehar pasa dadin, pilotaren v abiadura-bektoreak horizontalarekiko osatzen duen θe angelua gutxienez 33.7º-koa izan behar da, balio absolutuan. Horrek jaurtiketaren θ0 angelua gehiago murrizten du, eta angelu bien arteko erlazioa hau da:

Hemen θ0L da, jaurtitzaileak baloiari eman behar dion θ0 angelu minimoa, baloia gero uztaian zehar, eta uztaia ukitu gabe, pasatzeko. Beraz, jaurtitzaileak θ0L angelu horrekin edo handiagoarekin jaurti behar du baloia saskiratu ahal izateko.

Hasierako abiadura minimoa

Berriz ere aztertuko dugu hasierako v0  abiaduraren adierazpen grafikoa jaurtiketaren θ0 angeluaren menpe:

Kurba horrek minimo bat duela ikusten da. Minimo horretan, jaurtiketaren θ0m  angelu baterako v0m abiadura lortzen da.

Kalkula dezagun zein θ0m angelurako den minimoa jaurtiketaren v0 abiadura:

Eta hemen θ0 angelua bakan daiteke:

-2sin2θ0+2(h/L)sinθ0·cos θ0+1=0

θ0m angelua beste modu batean adieraz daiteke, honako erlazioak erabiliz:

Azken adierazpen horretan, tanα ezaguna bada bigarren graduko ekuazioa ebatz daiteke tan(α/2)-ren menpe eta emaitza positiboa aukeratu:

Hemendik tan(α/2) ezagutuz, lehenengo adierazpenean tan(45º+α/2) kalkula daiteke, eta zenbait sinplifikazio egin ondoren, honako emaitza hau lortzen da:

Orduan, θ0m ezagututa, hasierako abiaduraren balio minimoa kalkula daiteke, v0m , eta horretarako honako erlazioa ordezkatu behar da: 1+tan2θ=1/cos2θ

Beraz, jaurtiketaren angelua edozein izanik ere, baloia uztaitik sartzeko, hasierako v0 abiadura v0m balio minimoa baino handiagoa izan behar da.

Adibidea:

Baloia honako posiziotik jaurtitzen da: L=3 m uztaiaren zentrotik eta 2.05 m lurretik, edo h=3.05-2.05=1 m uztaiaren azpitik.

Lehenik, jaurtitzeko angelu minimoa kalkulatzen da:

 • Angelu minimo hori baino handiagoarekin jaurti behar da baloia saskiratzeko. Demagun θ0=70º>53.2º. Kalkula dezagun angelu horretarako jaurtiketaren abiadura:

Abiadura hori abiadura minimoa baino handiagoa da. Kalkula dezagun abiadura minimoari dagokion angelua:

Eta abiadura minimoa:

 • Jaurtiketaren v0 abiadura ezagututa, angelua kalkulatzea pixka bat konplikatuagoa da:

Jaurtiketaren v0 abiadura balio minimoa baino handiagoa izan behar da: v0>v0m=6.39 m/s

Esate baterako, v0=8.0 m/s, baldin bada, kalkula bedi θ0.

Bigarren graduko ekuazio hori tanθ0-ren menpekoa da, eta soluzioak hauek dira:

θ1=74.8º,  θ2=33.6º

Lehenengo angeluarekin lortutako ibilbidea beherakorra da uztaiaren zentrotik pasatzean, baina bigarrena uztaiaren azpialdetik gorantz sartzen da.

 

Saiakuntza

Baloiaren zentroaren hasierako posizioa  idatzi:

 • Baloitik uztaiaren zentroraino dagoen x0 distantzia horizontala, distantzia laukian idatziz edo desplazamendu-barran eragiten.

 • Baloiaren y0 altuera lurrarekiko, altuera laukian idatziz edo desplazamendu-barran eragiten.

Irudiko ardatz koordenatuak: Y ardatza uztaiaren zentrotik pasatzen eta X ardatza lurra da. Baloiaren zentroaren posizioa (x0, y0) ardatz horiekiko adierazten dira.

Baloiaren hasierako posizioa finkatuta, uztairainoko distantzia deduzitzen da: L=x0 da eta altuera h=3.05 - y0.  Applet-aren eskumako aldean grafikoki adierazten da hasierako v0 abiadura, jaurtiketaren θ0 angeluaren menpe. Marra gorriak adierazten du θ0 angelu posibleetarako zehazki zein v0 abiaduraz jaurti behar den baloia, uztaiaren zentrotik pasatzeko.

Grafikoaren gainean zirkulu txiki eta urdina dago; saguarekin mugiarazi behar da:

 • gora eta behera, hasierako abiadura aukeratzeko v0.

 • ezker-eskumara, jaurtiketaren angelua aukeratzeko θ0.

Gero hasi botoia sakatu.

Applet-aren ezkerraldean, baloiaren ibilbidea erakusten da gorriz eta uztaiaren sekzioa bi puntu beltzez.

Egiazta bedi baloia uztaiaren zentrotik pasatzen dela, baloiaren hasierako baldintzak (v0, θ0) kurba gorriaren gainean daudenean, eta bestela ez dela uztaian sartzen. 

CinemaApplet2 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Jaurtiketaren abiadura eta angelua aukeratzeko, saguarekin zirkulu txiki urdina mugitu behar da

                                      

 

Errore-tartea

Aurreko atalean suposatu da baloia jaurtitzen den tokitik uztaiaren zentrora L distantzia eta h altuera dagoela, eta ibilbide posiblea bakarra dela. Honakoan ikusiko da, baloia uztaiaren diametroa baino txikiagoa denez, jaurtitzerakoan v0 abiaduran eta θ0 angeluan tolerantzia dagoela, alegia badagoela θ0 angeluaren tarte bat edo v0 abiaduraren tarte bat, saskiratzea lortzen duena, baina tarte horiek baloiaren hasierako posizioaren menpe aldatzen dira.

Hasiera batean, pentsa liteke baloiaren posiziorako errore-tartea dela, hain zuzen, baloiaren diametroaren eta uztaiaren diametroaren arteko diferentzia, baina baloia ez da uztaian bertikalki sartzen θe angelua osatuz baizik.

Alboko irudian AB uztaia da eta baloiaren ibilbideak θe  angelua osatzen du horizontalarekin. Irudiko bi hirukiak hartuta, ABC eta EDF:

AC=Da·sin|θe|

EF=AC-2·R= Da·sin|θe|-2R

ED=2ΔL=EF/sin|θe|

ΔL (gorriz marraztuta) errore tartea da, baloia jaurtitzen den tokitik uztaiaren zentrora dagoen L distantzia horizontalean. Errore tartea nulua da ΔL=0 denean, hau da,

Lehen azaldu den bezala, baloiaren v abiadurak horizontalarekin osatzen duen θe angelua 33.7º baino handiagoa izan behar da, bestela baloiak uztaian joko du nahitaez.

 • Jaurtiketaren angelua finkatzen bada, θ0> θ0L ,  baloiaren hasierako v0 abiadura ere ez da bakarra, izan ere, tarte baten barruan egongo da: v0v+ eta v0-Δv-.  Tarte hori kalkulatzeko, har dezagun abiaduraren adierazpena angeluaren menpe:

h eta L datuak ezagututa eta jaurtiketaren θ0 angelua finkatzen bada, v0 kalkula daiteke angelu horretarako.

 1. Ordezkatu L-ren ordez, LL eta jaurtiketaren abiadura kalkulatu: v+= v0v+

 2. Ordezkatu L-ren ordez, LL eta jaurtiketaren abiadura kalkulatu: v-= v0v-

Irudiak hiru ibilbideak erakusten ditu.

 • Gorriz, justu uztaiaren zentrotik pasatzen dena.

 • Urdinez, irismen maximoa eta minimoa lortzen dutenak: LL eta LL

 • Angelua finkatu beharrean v0 abiadura finkatzen bada, angelu posiblea ere ez da bakarra, izan ere, tarte baten barruan egongo da: θ0 θ + y θ 0-Δ θ -.  Tarte hori kalkulatzeko, har dezagun tanθ0-ren menpeko bigarren graduko ekuazioa:

h eta L datuak ezagututa eta jaurtiketaren v0 abiadura finkoa bada, bigarren graduko ekuazio horretatik θ0 kalkula daiteke abiadura horretarako.

 1. Ordezkatu L-ren ordez, LL eta jaurtiketaren angelua kalkulatu: θ += θ0θ+

 2. Ordezkatu L-ren ordez, LL eta jaurtiketaren angelua kalkulatu: θ -= θ0θ -

Irudiak hiru ibilbideak erakusten ditu.

 • Gorriz, justu uztaiaren zentrotik pasatzen dena.

 • Urdinez, irismen maximoa eta minimoa lortzen dutenak: LL eta LL 

Errore-tarte bi horiek ibilbide egokiena aukeratzeko lagungarriak dira: jaurtiketa konkretu batean, baloia zentrotik pasarazten duten θ0 angelua eta v0 abiadura zehatzekin jaurti beharrean, errore-tartea handia bada, jaurtitzaileak askatasun-tarte handia izango du, eta  angelu eta abiadura zehatzekin jaurti ez arren, horien antzekoekin jaurtita ere saskiratzea lor dezake.

Adibidea:

Demagun aurreko ataleko adibidean bezala: h=1 m eta L=3 m.

 • Lehenik, jaurtiketaren angelua finkatuko dugu: θ0=70º,  kalkuluek ematen dute hasierako abiadura: v0=7.21 m/s.

Baloia uztaira iristean honako angeluaz sartzen da:

Eta hortik L distantzia horizontaleko errore-tartea, ΔL , kalkulatzen da:

Goazen abiaduraren formulara,

 1. L-ren ordez ordezkatuz LL=3.086 eta hasierako abiadura kalkulatzen da: v+=7.30 m/s, eta tolerantzia Δv+=0.09 m/s

 2. L-ren ordez ordezkatuz LL=2.914 eta hasierako abiadura kalkulatzen da v-= 7.12 m/s, eta tolerantzia Δv-=0.09 m/s

 • Bigarrenik, jaurtiketaren abiadura finkatzen dugu: v0=8.0 m/s, eta angelua kalkulatzen da θ0=74.83º

tanθ0-ren menpeko bigarren graduko ekuazioaz:

 • Ekuazio horretan bertan L-ren ordez  ipintzen bada LL=3.086, angelua kalkulatzen da: θ-=74.34º, eta tolerantzia Δθ -=0.49º

 • L-ren ordez ipintzen bada LL=2.914, eta angelua kalkulatzen da: θ+ =75.32º, eta tolerantzia Δθ+=0.49º

 

Saiakuntza

Baloiaren hasierako posizioa aukeratzen da:

 • Baloitik uztaiaren zentroraino dagoen x0 distantzia horizontala, distantzia laukian idatziz edo desplazamendu-barran eragiten.

 • Baloiaren y0 altuera lurrarekiko, altuera laukian idatziz edo desplazamendu-barran eragiten.

Irudiko ardatz koordenatuak: Y ardatza uztaiaren zentrotik pasatzen eta X ardatza lurra da. Baloiaren zentroaren posizioa (x0, y0) ardatz horiekiko adierazten dira.

Baloiaren hasierako posizioa finkatuta, uztairainoko distantzia deduzitzen da: L=x0 da eta altuera h=3.05 - y0.  Applet-aren eskumako aldean grafikoki adierazten da marra gorri batez hasierako v0 abiadura, jaurtiketaren θ0 angeluaren menpe, baloia uztaiaren zentrotik pasatzeko, eta alboan urdin argiz v+(θ0) eta v-(θ0) errore-tartearen eskualdea.

Grafikoaren gainean, saguarekin zirkulu txiki eta urdina mugiarazten da:

 • gora eta behera, hasierako abiadura aukeratzeko v0.

 • ezker-eskumara, jaurtiketaren angelua aukeratzeko θ0.

Gero hasi botoia sakatu.

Applet-aren ezkerraldean, baloiaren ibilbidea erakusten da gorriz eta uztaiaren sekzioa bi puntu beltzez.

Hasierako baldintzen arabera (v0, θ0), alegia zirkulu urdinaren posizioaren arabera, egiazta bedi baloia uztaiaren zentrotik pasatzen dela, zirkulu urdina justu kurba gorriaren gainean dagoenean, uztaia ukitu gabe saskiratzen dela eskualde urdin argian dagoenean eta bestela uztaian jotzen duela edo ez dela sartzen.

CinemaApplet2 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Jaurtiketaren abiadura eta angelua aukeratzeko, saguarekin zirkulu txiki urdina mugitu behar da

Erreferentziak

Brancazio P. J. Physics of basketball. Am. J. Phys. 49 (4) April 1981. pp. 356-365

Savirón J. M. Problemas de Física General en un año olímpico. Editorial Reverté (1984), págs. 113-157.