Gurpil batetik askatzen den buztin zatia

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Zinematika

Higidura kurboa
Magnitude zinematikoak
Tiro parabolikoa
Higidura konposatuak
Kanioi bat apuntatzea
itu finko bati jotzeko
Hegazkin batetik itu
mugikorra bonbardatzea
Saskibaloiko
jaurtiketak
Irismen maximoa
plano horizontalean
Irismen maximoa
plano inklinatuan
Bestelako maximo
batzuk
Jaurtigai batekin
itu mugikor bat jotzea
marca.gif (847 bytes)Gurpil batetik askatzen
den buztin-zatia
Tiro parabolikoa eta
higidura zirkularra
Torpedo bat itsasontzi
baten atzetik
Buztinaren hasierako abiadura

Buztinaren posizioa eta abiadura askatu ondorengo t aldiunean

Erreferentziak

 

Gurpil batek R erradioa du eta vo abiadura konstanteaz mugitzen ari da plano horizontal batean zehar. Gurpilaren ertzean buztin zati bat dago itsatsita eta bat batean askatu egiten da. Kalkula bedi buztin zatiak atzemango duen altuera maximoa.

Irudian adibide bat erakusten da: buztin zatia askatu eta lurrera erori arte segitzen duen ibilbidea.

Arazo hau oso interesgarria da buztinak atzematen duen altuera maximoa angeluaren araberakoa delako, baina soilik gurpilaren  abiadurak muga kritiko bat gainditzen duenean.

 

Buztinaren hasierako abiadura

Solido zurrunaren ikasgaian higidura mota hau zehazki aztertzen da: gurpilak irristatu gabe errodatzen badu, bi higidura sinple ezberdinen gainezarketa da:

 • Translazioa, masa-zentroak duena vo abiaduraz.

 • Errotazioa, ω abiadura angeluarraz: errotazio-ardatza gurpilaren perpendikularra da eta masa-zentrotik pasatzen da.

Gurpilak irristatzen ez badu, zorua ukitzen duen kontaktu-puntua pausagunean dago, alegia, bere abiadura nulua da. Beraz translazioa eta errotazioa erlazionatuta daude:  v0=ω·R

Bestalde, buztin-zatiaren mugimendua deskribatzeko, erreferentzia-sistema bat aukeratuko dugu, irudiak adierazten duena. Erreferentzia-sistema horretan buztin zatiaren hasierako posizioa honakoa da: x=0, y=0.

Buztin zatiaren posizioa eta abiadura askatzen den unean, t0 aldiunean

Gurpila mugitzean, t=t0 aldiunean distantzia bat desplazatu da: v0·t0 . Eta errotazioaz biratu duen angelua honako hau da: φ=ω·t0. Hortaz, buztin-zatiaren posizioa aldiune horretan:

x0=v0·t0 -R·sinφ
y0=R -R·
cosφ

Eta buztinaren abiadura:

v0x=v0 - v0·cosφ
v0y= v0
·sinφ

Abiadura-bektore horren modulua eta norabidea (horizontalarekin osatzen duen q angelua) honakoak dira:

Une horretantxe askatu egiten da, eta ondoren ibilbide parabolikoa jarraitzen du.

Adibidez:

 • φ=0 denean, v=0.

 • φ=π/2 denean, eta θ=π/4.

 • φ=π denean, v=2v eta θ=0.

Saiakuntza

Ondorengo programa interaktiboak jaurtiketaren v abiadura eta θ norabidea kalkulatzen ditu, gurpilaren φ posizio angeluarra emanda.

Datuak:

 • Gurpilaren erradioa finkotzat hartu da: R=1 m.

 • Gurpilaren masa-zentroaren abiadura ere finkotzat hartu da: v0=1 m/s.

 • Aukeratu gurpilaren φ posizio angeluarra gradutan, Angelua laukian idatziz edo desplazamendu-barrari eragiten. Angeluok erlojuaren orratzen alde neurtzen dira, alegia gurpila, mugitzen den noranzko berean.

Kalkulatu botoia sakatu.

Ezkerreko irudian:

 • Bektore urdinak masa-zentroaren translazio-abiadura adierazten du: v0.

 • Bektore gorriak errotazio-abiadura adierazten du: v0=ωR. Errotazio-ardatza zentrotik pasatzen da eta gurpilaren perpendikularra da.

Eskumako irudian: bektore beltzak abiadura erresultantea adierazten du, hau da, aurreko bi bektoreen batura bektoriala.

Leihatilaren goiko aldean datuak idatziz erakusten dira: abiadura erresultantearen v modulua (v0-ren proportzionala) eta norabidea, horizontalarekin osatzen duen θ angelua (ez nahastu gurpilaren φ angelua eta buztinaren abiadura erresultantearen θ angelua).

 

CinemaApplet2 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.
                                    

 

Buztinaren posizioa eta abiadura askatu ondorengo t aldiunean

Ibilbide parabolikoan erortzen ari dela, buztinaren abiadura honela idazten da t denboraren menpe:

vx=v0 -v0·cosφ
vy=v0
·sinφ -g(t-t0)

Beraz, bere posizioa t aldiunean

x=x0+v0x·(t-t0)=v0·t0-sinφ+ v0(1-cosφ) ·(t-t0)
y=y0+v0y·
(t-t0)-g(t-t0)2/2=R-R·cosφ+v0·sinφ·(t-t0)-g(t-t0)2/2

Irismena eta altuera maximoa

Buztina lurrera iristean y=0.

Lehenik (t-t0) kalkulatzen bada, gero irismen horizontala kalkula daiteke: xm

xm= v0·t0-sinφ+ v0(1-cosφ) ·(t-t0)

Eta altuera maximoa atzematen duenean: vy=0

Zatidura horrek emaitza positiboa eman dezan, φ angelua 0<φ<π tartean egon behar da, horrek esan nahi du buztin-zatia gorantz abiatu dela (beherantz abiatzen bada ez du altuera gehiagorik atzemango), eta altuera maximoak honako hau balio du:

Altuera maximo hori, ym , beste modu batez ere kalkula daiteke: energiaren kontserbazioaren printzipioa aplikatuz, eta erakutsiko dugu.

Askatze-posizioan altuera hau da: y0=R -Rcosφ eta bere abiaduraren osagaiak:

v0x=v0-v0·cosφ
v0y= v0
·sinφ

Beraz, bere energia osoa hau da:

Altuera maximoko posizioan altuera ym da eta abiaduraren osagai bertikala nulua da, vy=0, baina abiaduraren vx osagaia ez da nulua, izan ere, hasierako balio bera du. Hortaz, amaierako energia osoa, Ef , hau da:

Energiaren kontserbazio printzipioa aplikatzen Ei=Ef  eta hortik lortzen da ym , lehengo emaitza bera.

Altuera maximoaren balio maximoa

Irudiak erakusten du buztin zatiak atzematen duen ym altuera maximoa gurpilaren φ posizioaren menpe. Irudi hori egiteko gurpilaren translazio-abiadura v0= 2 m/s hartu da eta gurpilaren erradioa R=1 m. Buztinaren altuera maximorik handiena atzematen da,  φ=π=180º denean eta ym=2, hau da, gurpilaren goreneko puntua.

Baina gurpilaren translazio-abiadura v0= 5 m/s bada, irudia ezberdina ateratzen da eta altuera maximorik handiena angelu txikiago batez atzematen da,alegia φ<π.

Kalkula dezagun ym altuera maximoaren maximoa lortzen duen φ angelua:

Ekuazio honek soluzio bi ditu:

 • Lehena da, sinφ=0, φ=π, eta beraz ym=2R

 • Eta bigarren soluzioa:

Baina emaitza horrek zentzun fisikoa izateko, kosinua bat baino txikiagoa izan behar da, balio absolutuan, eta beraz honako baldintza bete behar da:

Kosinua negatiboa izateko eta gainera buztina gorantz abiatzeko φ angelua honako tartean egon behar da: π/2<φ<π.

Eta horrelako posizio batean askatzen bada buztina, atzemango duen ym altuera maximoa honakoa da:

Adibidea:

 • Gurpilaren erradioa finkotzat hartzen da R =1 m

 • Gurpilaren abiadura: v0=2 m/s

 • Buztina askatzen bada φ=π/2 angeluan, askatzen den t0 aldiunea hau da: t0=φ·R/v0=π/4=0.79 s

Kalkula dezagun altuera maximoa, ym

Eta v0=5 m/s bada, kosinuaren baldintza betetzen da: 52>1·9.8

Orduan altuera maximoa lortzen duen φ askatze-angelua hau da: (ikusi goiko irudian 110° eta 115° artean dagoela)

Ym altuera maximoa 2R baino altuagoa da, eta askatze-posizioa atzematen den aldiunea hau da: t0=φ·R/v0=1.97/5=0.39 s

 

Saiakuntza

Datuak

 • Gurpilaren erradioa finkotzat hartu da R=1 m.

 • Aukera bedi gurpilaren zentroaren v0 translazio-abiadura, laukian idazten edo desplazamendu-barrari eragiten.

Hasi botoia sakatu.

Buztin-zatia askatzea nahi denean, φ posizio angeluar batean edo t0 aldiune konkretu batean, Gelditu botoia sakatu eta gero Pausoka lor daiteke helburu den aldiunea; t denbora leihatilaren goiko aldean idatzita adierazten da.

Askatu botoia sakatu.

Jarraitu botoia sakatuz mugimendua berriro abiatzen da, edota Pausoka botoia zenbait aldiz sakatuz, altuera maximoa lortzen den aldiunea zehazkiago behatzeko (buztinaren abiaduraren y osagaia nulua den aldiunea, vy=0). Altuera maximoa apuntatu, ym, eta eskuz egindako kalkuluekin egiazta daiteke.

CinemaApplet2 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

 

Erreferentziak

Newby N. D., Mud thrown from a wheel: a critical speed. Am. J. Phys. 45 (11) November 1977, pp. 1116-1117

Goodman F. O. Mud thrown from a wheel again. Am. J. Phys. 63 (1) January 1995, pp. 82-83