Kondentsadore-bikotearen problema

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Autoindukzioa 
eta elkar-indukzioa
Autoindukzioa.
R-L zirkuitua
Zirkuitu akoplatuak (I)
Zirkuitu akoplatuak (II)
Oszilazio elektrikoak
marca.gif (847 bytes)Kondentsadore-
bikotearen problema
K. alternoko zirkuitu
baten elementuak
Sistema elektro-
mekaniko oszilatzailea
Eraztun baten auto-
indukzioa neurtzea
LCR zirkuitua seriean
Erresonantzia
Argiaren abiadura 
hutsean neurtzea
Faraday-ren legearen
efektu mekanikoak
Thomson-en eraztuna (I)
Thomson-en eraztuna (II)
Kondentsadore bi, erresistentzia bat eta autoindukzio batez osatutako zirkuitua

Ekuazio diferentzialaren soluzioak

Kondentsadoreen kargak amaieran

Energiaren analisia

Zirkuitu erreal baten portaera

Saiakuntza

Erreferentzia

 

Kondentsadoreen elkarketak orrian adibide bat aztertzen da: kondentsadore bi paraleloan konektatuta, biak C kapazitate berekoak. Hasierako egoeran bietako batek Q karga du eta bestea deskargatuta dago, eta amaierako egoeran biek dute karga bera: Q/2 alegia. Kondentsadoreetan metatutako energia kalkulatzen bada frogatzen da, amaierako egoeran, energia justu hasierakoaren erdia dela.

Energia-galera hori justifikatzeko, zirkuituan kondentsadore bi eta erresistentzia bat dagoela suposatzen da. Energia-galera guztia erresistentzian gertatu da bero gisa, Joule efektuaz. Azalpen honek sinesgarria dirudi, kondentsadore bien arteko edozein kablek R erresistentzia duelako baina, hala ere, zirkuituaren autoindukzioak badu zerikusia.

Korrontea hasieran,  t<0 denean, i=0 balio du. Eta bat-batean, konexioa burutzean,  t=0 aldiunean alegia, i0=Q/(RC) balio du. Hortaz, intentsitateak jarraitasun-eza dauka, eta horren arrazoia da, edozein zirkuituk ere L autoindukzioa baduela eta ez dugula kontutan hartu. Azter dezagun bada efektu guztiekin.

 

Kondentsadore bi, erresistentzia bat eta autoindukzio batez osatutako zirkuitua

Kontsidera dezagun ondoko irudian erakusten den zirkuitua: C1 eta C2 kondentsadoreak, R erresistentzia eta L autoindukzioa.

Hasierako egoeran 1 kondentsadoreak Q karga osoa du eta 2 kondentsadorea deskargatuta dago, eta zirkuitua etenda dago. Halako batean, t=0 aldiunean, zirkuitua ixten da, 1 kondentsadorea deskargatzen hasten da eta 2 kondentsadorea ordea, kargatzen.

Bitarteko t aldiune batean honakoa betetzen da:

 • C1 kondentsadoreak  q1 karga du.
 • C2 kondentsadoreak  q2 karga du.
 • R erresistentzian zehar i intentsitatea zirkulatzen ari da.
 • L autoindukzioan zehar i intentsitatea zirkulatzen ari da.

Neur ditzagun potentzial-diferentziak ondoko puntu guztien artean: a-b, b-c, c-d, eta d-a.

Zirkuitua itxita dagoenean honakoa betetzen da:

Vab+Vbc+Vcd+ Vda =0

 • C1 kondentsadorean a puntuko potentziala (xafla negatiboa) b puntukoa baino baxuagoa da (xafla positiboa), beraz, Vab= -q1/C1
 • R erresistentzian korronteak zirkulatzen du b-tik c-rantz, beraz Vbc= iR
 • C2 kondentsadorean c puntuko potentziala (xafla positiboa) a puntukoa baino altuagoa da (xafla negatiboa), beraz, Vcd=q2/C2
 • Autoindukzioan intentsitatea handitzen ari bada indar elektroeragilea handitzearen aurka doa:  Vda=Ldi/dt.

Zirkuitu osoaren ekuazioa hau da:

Eta edozein aldiunetan q1+q2=Q.  Gainera, hasierako egoeran 2 kondentsadorea bada deskargatuta dagoena eta 1 kondentsadorea kargatuta dagoena, q1 gutxitzen joango da eta q2 handitzen, beraz intentsitatea (karga-garraioa denbora unitateko):

 

Ekuazio osoa berridatz daiteke  q2-ren menpe:

edo bestela,

Ekuazio diferentzial horren soluzioa honelakoa da:

y1 konstantea soluzio partikularra da eta gainerakoa soluzio orokorra, hain zuzen oszilazio indargetuetan agertzen dena.

y1 soluzio partikularra ekuazio diferentzialean ordezkatuz honakoa lortzen da:  y1=QC2/(C1+C2)

Hasierako baldintzen arabera A eta B kalkula daitezke: q2=0, eta dq2/dt=0.

Egiaztatzen da, hasieran, t=0 unean, q2=0 eta  i=0. Eta denbora luzea iragan ondoren, t→∞,  i→0 eta

Beste dedukzio osagarri bat

Zirkuitu osoaren ekuazioa denborarekiko deribatzen bada

Geratzen den ekuazioa oszilazio indargetuena da:

Ekuazio diferentzial hori integratzeko hasierako baldintzak ezagutu behar dira: t=0 aldiunean, i intentsitatea eta bere lehen deribatua di/dt.

Gure kasuan hasierako baldintzak honakoak dira: t=0 unean intentsitatea i=0, C1 kondentsadorearen karga q1=Q, eta C2 kondentsadorearen karga nulua q2=0. Zirkuitu osoaren ekuazioa hasierako aldiunean:

Ekuazio diferentzialaren soluzioak

Ekuazio diferentzialaren soluzioa, bi parametroen araberakoa da: g eta wo .

Oszilazio indargetuak (g<w0)

Hasierako baldintzen arabera A anplitudea eta φ hasierako fasea kalkulatzen dira:

Oszilazio indargetuen ekuazioa hau da:

 

Oszilazio kritikoa (g=w0)

Kasu honetan ekuazio diferentzialaren soluzioa honelakoa da:

Hasierako baldintzen arabera A eta B konstanteak kalkulatzen dira:

Eta i intentsitatearen adierazpena denboraren menpe honela geratzen da:

Oszilazio gain-indargetua (g>w0)

Kasu honetan ekuazio diferentzialaren soluzioa honelakoa da:

Hasierako baldintzen arabera A eta B konstanteak kalkulatzen dira:

Eta i intentsitatearen adierazpena denboraren menpe honela geratzen da:

 

Kondentsadoreen kargak amaieran

Hasierako baldintzak ezagunak dira, (t=0, C1 kondentsadorearen karga q1=Q, eta C2 kondentsadorearena q2=0) eta kondentsadore bakoitzaren karga denboraren menpe kalkula daiteke:

Denbora nahikoa iragan ondoren (teorikoki infinitu) oreka-egoera atzemango da, baina kondentsadoreen karga kalkulatzeko ez da beharrezkoa kasu bakoitzeko integrazio-prozesu osoa burutzea. Horren ordez, oreka-egoerako baldintza ordezka daiteke: i zerorantz doa eta bere deribatua ere bai di/dt . Hona zirkuitu osoaren ekuazioa, oreka-egoeran:

-q1/C1+q2/C2=0.

Eta karga osoa kontserbatu behar denez:

q1+q2=Q

Orduan:

 

Energiaren analisia

Hasieran energia osoa C1 kapazitateko kondentsadorean baino ez dago:

Eta amaieran, oreka egoeran (teorikoki denbora infinituan),  energia kondentsadore bietan banatuta dago:

Energia-galera, Uf-Ui, da, R erresistentzian bero gisa barreiatu dena:

Emaitza hau berau, alegia R erresistentzian barreiatutako energia, egiazta daiteke ere integralen kalkulu osoa burutzen:

 • Oszilazio indargetuak:

Zatika integratzen. Azken adierazpenera iristeko ordezkatu behar da:

 • Oszilazio gain-indargetuak:

Sinu hiperbolikoaren terminoa ordezkatuz, sinh(βt)=(exp(βt)-exp(-βt))/2 , karratura berretuz, gero bider exp(-2γt) bidertuz, integrala berehalakoa geratzen da. Baina azken adierazpeneraino iristeko, kontuan izan behar da: 

 • Oszilazio kritikoak

Aldagai aldaketa egin behar da: x=2γt, eta geratzen den integrala funtzio ezaguna da, gamma funtzioa alegia, eta integralen tauletan azaltzen da:

Azken emaitzaraino iristeko kontuan izan behar da:  γ=ω0

 

Zirkuitu erreal baten portaera

Intentsitatearen portaera hiru parametroen menpekoa da:  R, L eta C.

Demagun esate baterako zirkuitu bat 5 cm-ko erradioduna, kobrezko kableez konektatua, eta kableek 0.5mm-ko erradioa dutela.

Kableen erresistentzia hau da:

Autoindukzioa ondoko formulaz kalkula daiteke:

D zirkuituaren diametroa da eta d kablearen diametroa.

Kondentsadore biak berdinak badira eta euren kapazitatea adibidez C1=C2=100μF, orduan frekuentzia angeluar propioa edo naturala honakoa izango da:

Eta indargetze-koefizientea

Kasu honetan  γ/ω0<<1. Beraz oszilazio indargetuen kasuan gaude eta ontzi komunikatuen kasuan suposatzen den antzera jokatuko dugu:

Kondentsadore biak berdinak badira C1=C2=C, eta indargetze txikiaren baldintza betetzen da, alegia γ<<ω0,  orduan oszilazio indargetuaren frekuentzia ia oszilazio askeen frekuentzia naturalaren berdina da ω≈ω0

Honelako emaitza lortzeko oszilazio indargetuen applet-ean honako baldintzak idatzi behar dira:

 • Indargetze-koefizientea, 7.0

 • Posizioa, 0.0

 • Abiadura, 500

Zirkuituaren autoindukzioa kontutan hartu gabe bestelako emaitza hau lortzen da:

Emaitza horretan intentsitatea denborarekin gutxituz doa eta esponentzialki.

 

Saiakuntza

Idatzi:

 • Kapazitatea 1 laukian, lehen kondentsadorearen C1 kapazitatea, hasieran kargatuta dagoena, μF-tan.

 • Kapazitatea 2 laukian, bigarren kondentsadorearen C2 kapazitatea, hasieran deskargatuta dagoena, μF-tan.

 • Zirkuituaren R erresistentzia miliohmetan (mΩ).

 • Zirkuituaren L autoindukzioa mikroHenrytan (μH).

 • Adierazpen grafikoaren denbora-eskala ere alda daiteke Eskala laukian ematen diren aukerak erabilita.

Hasi botoia sakatu.

Kondentsadore batetik bestera karga pasatuz zirkuituak oszilatzen du, likido batek ontzi komunikatuetan egiten duen bezalaxe. Karga-fluxua (korrontearen intentsitatea) puntu gorriez adierazten da.

Kondentsadore bakoitzaren karga-kopuruak oszilatzen du baina, denbora pasa ahala, balio limite konstante baterantz jotzen du, R erresistentzia nulua ez bada behintzat.

Grafikoaren ardatz bertikalean kondentsadore bien karga adierazten da, q1/Q eta q2/Q  eta ardatz horizontalean t denbora mikrosegundotan, μs.

Adibidea:

Idatz bedi

 • Kapazitateak: C1=3·10-6 F, C2=2·10-6 F

 • Erresistentzia R=50·10-3 Ω

 • Autoindukzioa L=2·10-6 H

Kalkulatzen da

 • Indargetze-koefizientea  γ=12500 s-1

 • Maiztasun angeluar naturala, ω0=645497 rad/s

 • Maiztasun angeluar indargetua ω=645377 rad/s

Maiztasun biak ia berdinak dira.

Kalkula ditzagun kargak, t=100·10-6 s unean:

 • C2 kondentsadorean karga,  q2/Q = 0.41

 • eta C1 kondentsadorean,  q1/Q = 1-q2/Q = 0.59

Hemen Q , hasierako kargari deitu zaio, t=0 unekoa alegia.

Denbora 'infinitua' iragan ondoren kondentsadore bietako kargak konstante mantentzen dira:

 • q2/Q=0.4

 • q1/Q=0.6

LineasApplet aparecerá en un explorador compatible JDK 1.1

Erreferentzia

Powell R. A. Two-capacitor problem: A more realistic view. Am. J. Phys. 47 (5) May 1979, pp. 460-462