Argiaren abiadura neurtzea zirkuitu erresonante batez

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Autoindukzioa 
eta elkar-indukzioa
Autoindukzioa.
R-L zirkuitua
Zirkuitu akoplatuak (I)
Zirkuitu akoplatuak (II)
Oszilazio elektrikoak
Kondentsadore-
bikotearen problema
K. alternoko zirkuitu
baten elementuak
Sistema elektro-
mekaniko oszilatzailea
Eraztun baten auto-
indukzioa neurtzea
LCR zirkuitua seriean
Erresonantzia
marca.gif (847 bytes)Argiaren abiadura
hutsean neurtzea
Faraday-ren legearen
efektu mekanikoak
Thomson-en eraztuna (I)
Thomson-en eraztuna (II)
Oinarri fisikoak

H.H.S bi norabide perpendikularretan gainezartzea

java.gif (886 bytes) Erresonantzia-maiztasuna aurkitzea

Datu "esperimentalak" grafikoki adieraztea

Erreferentziak

 

Orri honetan laborategiko praktika bat simulatzen da. Laborategiko praktika horretan LCR-serie zirkuitu bat erabilita argiaren abiadura neurtu daiteke, higidura ondulatorioaren gaian soinuaren abiadura neurtzen den antzera. Simulazioa nahiko erreala da: bobina baten autoindukzioa finko mantentzen da eta kondentsadore baten kapazitatea aldatzen da, bere xaflen arteko distantzia saguarekin kontrolatuz.

 

Oinarri fisikoak

Uhin elektromagnetikoen abiadura (argia ere horietakoa da) propagazio-medioaren ezaugarri elektriko eta magnetikoen araberakoa da. Hutsean, propagazio abiadura honakoa da:

hemen e0 eta m0  hutsaren permitibitate dielektrikoa eta iragazkortasun magnetikoa dira hurrenez hurren.

veloc_luz.gif (1578 bytes) LCR-serie zirkuitu baten erresonantzia-frekuentzia hau da:

L, solenoidearen autoindukzioa da: gure kasuan N=4280 espira, luzera l=20 cm , eta sekzioa S’=4.6·10-4 m2,

Kondentsadoreak bi xafla plano-paralelo ditu, S sekzioa dute eta d distantzia. Xaflok zirkularrak dira, 0.129 m-ko erradiodunak, eta d distantzia nonius batekin aldatzen da.

LCR-serie zirkuitu baten erresonantzia-maiztasuna w0, adierazteko e0 ·m0 biderketa erabili ohi da, edo baita argiaren abiadura hutsean, c. Gure kasuan:

Esperimentua, LCR zirkuituaren erresonantzia-maiztasuna w0 lortzean datza. Behin eta berriz errepikatzen da, baina kondentsadorearen C kapazitatea aldatzen, d separazioa kontrolatuz. Ondoren, lortutako emaitzok grafikoki adierazten dira: ardatz bertikalean erresonantzia-maiztasunen karratuen alderantzizkoa, eta ardatz horizontalean xaflen arteko separazioaren alderantzizkoa.

Datu esperimentaletara gehien hurbiltzen den zuzena kalkulatzen da eta, bere malda ezagututa, argiaren abiadura hutsean kalkula daiteke, c alegia.

 

H.H.S bi norabide perpendikularretan gainezartzea

LCR-serie zirkuitua korronte alternoko iturri batekin konektatzen da. Hasteko, iturriak zirkuitua elikatzen du frekuentzia jakin batez, baina frekuentzia horrek ez du zertan zirkuituaren w0 frekuentzia naturalaz kointziditu. Hortaz, orokorrean, i.e.e-aren eta intentsitatearen artean desfase bat egongo da. Seinale biak osziloskopio batean konektatzen badira, hain zuzen norabide perpendikularretan (esate baterako i.e.e ardatz bertikalean eta intentsitatea ardatz horizontalean) pantailan gainezarrita ikusiko dira. Seinale biek frekuentzia bera dute baina desfasatuta daude, beraz orokorrean elipse bat osatuko dute.

 

Esperimentu hau egin aurretik komenigarria izan daiteke honako orri hau begiztatzea: H.H.S bi norabide perpendikularretan gainezarrita. Kasu honetan higidura biak maiztasun berekoak direnez froga bitez esate baterako ondoko taulan agertzen diren parametroak:

Lehen HHS-ren frekuentzia (X ardatza)

Bigarren HHS-ren frekuentzia (Y ardatza) Desfasea (gradutan)
1 1 0
1 1 20
1 1 -20
  • Desfasea nulua denean, j =0 , HHS bien gainezartzea justu lerro zuzen bat da (45º-ko inklinazioduna anplitude biak berdinak badira).
  • Desfasea nulua ez denean, j 0 , orduan elipse bat lortzen da, (zirkulua, anplitude biak berdinak badira) baina desfasea positiboa denean elipsea erlojuaren orratzen alde jarraitzen da eta alderantziz, desfasea negatiboa bada elipsea erlojuaren orratzen aurka jarraitzen da.

Erresonantzia-maiztasuna aurkitzea

"LCR zirkuituaren erresonantzia" izeneko orrian erakusten den bezala, iturri alternoaren maiztasuna eta erresonantzia-maiztasunaren artean, lehena bigarrena baino handiagoa bada desfasea positiboa da, baina alderantziz bada desfasea negatiboa da.

Bestalde, iturri alternoaren maiztasuna eta erresonantzia-maiztasuna oso ezberdinak badira, Z inpedantzia ere oso handia da, eta beraz, intentsitatea txikia. Orduan elipsea izan beharrean zuzen bertikala izango da.

Osziloskopioaren pantailan agertzen den puntuak (x,y) ibilbide bat jarraitzen du: Hasiera baten w  eta w maiztasunak oso ezberdinak badira, ibilbidea zuzen bertikala izango da. Hala ere, w <w bada, puntuaren ibilbidea zuzenaren azpialdetik abiatzen da (desfase negatiboa duelako) eta w >w bada, puntuaren ibilbidea zuzenaren goialdetik abiatzen da (desfase positiboa duelako). Iturriaren frekuentzia aldatuz, bila bedi abiatze-puntua zein frekuentziatan aldatzen den. Horretarako frekuentzien-ekorketa edo "barridoa" egin, lehenik eskala larria mugitzen, abiatze-aldaketa akotatzeko, eta geroago eskala xehea mugitzen elipsearen noranzko-aldaketa aurkitzeko.

Erresonantzia-frekuentzia zehazki atzematen denean Z inpedantziak balio minimoa du, Z=R, alegia zirkuituaren erresistentzia. Programa interaktiboak  R=1 W  finkatuta du, eta horrela erresonantzia-frekuentzia atzeman denean indar elektroeragilearen eta intentsitatearen anplitudeak biak berdinak dira. Kasu horretan osziloskopioan ikusten den irudia 45° inklinatutako zuzena da. Zehaztasuna nahikoa ez bada elipsea ikusiko da, zuzen horretatik hurbil, eta desfasearen zeinua aldatzean elipsearen noranzkoa aldatzen da.

Adibidea:

Koka daitezen saguarekin kondentsadorearen xafla biak elkarrengandik 2 mm-ra. Ondoren, iturriaren frekuentzia aldatuz, lehenik eskala larria mugitzen, egiazta bedi erresonantzia-frekuentzia ondoko tartearen barruan dagoela: 45 kHz eta 46 kHz (zuzen bertikalaren abiatze-puntua aldatzen delako). Ondoren, eskala xehea mugitzen egiazta bedi zuzen bertikala elipsea bilakatzen hasten  dela 45520 Hz-tan. Azkenik, idatzi kontrolean frekuentziaren azken zifra eta sakatu ENTER. Egiazta bedi 45517 Hz-rekin elipsea 45°-ko zuzenetik ahalik eta hurbilen dagoela eta erlojuaren orratzen alde jarraitzen dela, eta 45516 Hz-rekin ordea erlojuaren orratzen aurka. Horrek esan nahi du erresonantzia maiztasuna tarte horretan dagoela.

Sakatu Datuak botoia, eta ezkerreko aldean datu-bikotea gordeko da: kondentsadoreko xaflen distantzia / erresonantzia-maiztasuna.

Frekuentzia-tarte osoa izugarri  handia da: 90 Hz, eta 170.000 Hz artekoa. Horregatik erresonantzia-maiztasuna aurkitzea, kondentsadoreko xaflen distantzia finkatu ondoren, oso nekeza gerta daiteke metodoren bat jarraitu ezean.

Ekorketa edo barridoa egiteko has bedi eskala larriarekin, gero jarrai bedi eskala xehearekin eta bukatzeko azken zifra idatzi kontrolean eta sakatu ENTER.

 

Datu esperimentalak grafikoki adieraztea

Applet-aren ezkerraldeko testu-zutabean datu-bikoteak biltzen dira.

  • kondentsadorearen xaflen arteko separazioa, d
  • erresonantzia-maiztasuna, w0

Datu-bikote nahikoa (hiru edo gehiago) bildu denean Grafika botoia sakatu.

Eta adierazten da:

  • Y ardatzean, erresonantzia-maiztasunaren karratuaren alderantzizkoa,
  • X ardatzean, xaflen arteko separazioaren alderantzizkoa.

Datu esperimentalak irudikatzen dira eta datuotara gehien hurbiltzen den zuzena ere irudikatzen da. Zuzen horren malda eta zirkuituaren gainontzeko datuak kontuan hartuta, argiaren abiadura kalkula daiteke.

Demagun kalkulatutako zuzenaren malda m dela. Argiaren c abiadura kalkulatzeko ondoko erlazioa behar da soilik: m=k/c2. Eta zirkuituko gainontzeko datuetatik lehen kalkulatu da: k=2202.65. Azkenik, c kalkulatu, eta gutxi gora behera 3·108 m/s eman behar du.

FemApplet aparecerá en un explorador compatible JDK 1.1

Kondentsadorearen eskumako xafla saguarekin koka bedi nahi den posizioan.

Frekuentzia zehazki hautatzeko bere kontrolean tekleatu eta ENTER sakatu.

Erresonantzia-maiztasuna aurkitzeko, irakur bitez arretaz dagozkien instrukzioak: Erresonantzia-maiztasuna aurkitzea

 

Erreferentzia

Gimeno B., Martín I, Sanchís M. A, Vergara M. Determinación Indirecta de la Velocidad de la Luz en el Vacío mediante un Circuito Resonante. Revista Española de Física 14 (4) 2000 , págs. 41-44.