Aurrez-aurreko talkak (dimentsio bakarrean)

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Dinamika

Talkak
Tanke higikor batek
tiro egiten du
Erorketa askea eta
ondorengo erreboteak
Pendulu biren
arteko talkak
marca.gif (847 bytes)Aurrez-aurreko talkak
(dimentsio bakarrean)
Aurrez-aurreko
talka elastiko bi
Etengabeko talka
elastikoak 
karril batean
Aurrez-aurreko
talka bertikalak
Iraupen luzeko 
talka inelastikoa
Pendulu balistikoa
Momentu lineala
kontserbatzen ez den
pendulu balistikoa
Talka inelastikoa
malguki baten
gainean
Bala baten
abiadura neurtzea 
Bi dimentsiotako
talkak
Penduluen segida
java.gif (886 bytes)Aurrez-aurreko talkak

Talka elastikoak

java.gif (886 bytes)Leherketak: momentu linealaren kontserbazioa

 

Orri honetan partikula biren arteko talkak aztertuko dira, aurrez-aurre gertatzen direnean, alegia dimentsio bakarrean. Talka-mota hori aztertzeko erreferentzia-sistema edo ikuspegi ezberdin bi erabiliko dira: laborategiko erreferentzia-sistema (L sistema) eta masa zentroaren erreferentzia-sistema (MZ sistema).

Kasu berezi gisa, momentu linealaren kontserbazioa aztertuko da gorputz bat lehertzen denean eta zati bitan apurtzen denean, eta horren ondorioz zati bakoitza alde batera irteten denean.

Aurrez aurreko talkak

Laborategiko erreferentzia-sistemaren ikuspegia

Demagun aurrez aurreko talka batean, lehen partikula u1 abiaduraz mugitzen ari dela eta bigarrena u2 abiaduraz, irudiak erakusten duen bezala. Talkaren ondoren, bi partikulek v1 eta v2 abiadurak dituzte.

choques3.gif (907 bytes)

Momentu linealaren kontserbazioaren arabera:

m1u1+m2u2=m1v1+m2v2

Eta itzultze-koefizientearen definizioa (e) :

-e(u1-u2)=v1-v2

Talkaren ondorengo abiadura biak bakan daitezke: v1 eta v2

Eta masa zentroaren abiadura ezaguna denez:

Talkaren ondorengo abiadura biak, v1 eta v2, beste moduan berridatz daitezke, eta gainera gogoratzeko errazagoak:

v1=(1+e)Vmz -eu1
v2
=(1+e)Vmz -eu2

Bigarren partikula hasieran geldi bazegoen (u2=0), orduan talkaren ondorengo abiadurak, v1 eta v2 :

Image99.gif (1406 bytes)

Masa zentroaren erreferentzia-sistemaren ikuspegia

 • Partikulen abiadurak talka baino lehen eta masa-zentroarekiko:

 • Partikulen abiadurak talkaren ondoren eta masa-zentroarekiko:

 

v1mz= -e·u1mz
v2mz= -e·u2mz

Ikusten denez, masa-zentroaren ikuspegitik, partikula bien abiadurak talkaren eraginez  e bider txikiagoak dira eta noranzkoa aldatu dute.

Egiazta daiteke, MZ sisteman ere momentu lineal totala kontserbatzen dela:

m1·u1mz+m2·u2mz=0
m1·v1mz+m2·v2mz=
0

Talkan galdutako energia

Talkan galtzen den energia, hain zuzen, energia zinetikoen aldakuntza da L sisteman, alegia amaierako energia zinetikoa ken hasierakoa:

Baina askoz errazagoa da kenketa hori kalkulatzea MZ sisteman:

Adibidea:

 • Lehen partikula: m1=1, u1=2

 • Bigarren partikula: m2=2, u2=0

 • Itzultze koefizientea: e=0.9

 1. Momentu linealaren kontserbazioa

1·2+2·0=1·v1+2·v2

 1. Itzultze-koefizientearen definizioa

-0.9(2-0)=v1-v2

Bi ekuazio eta bi ezezaguneko sistema ebatziz, hona emaitzak:

v1= -0.53, v2=1.27 m/s

Talkan galdutako energia (L Sistema)

Eta MZ sisteman:

Talka elastikoak

Talka elastikoa bada, energia zinetikoa ere kontserbatzen da, eta orduan talkaren ondorengo abiadurak, v1 eta v2, kalkulatzeko:

 1. Momentu linealaren kontserbazioaren printzipioa

m1u1+m2u2=m1v1+m2v2

 1. Energia zinetikoaren kontserbazioa, talka elastikoa delako: Q=0.

Partikula bien masak ezagututa, m1 eta m2, eta talka baino lehenagoko abiadurak, u1 eta u2, orduan partikulen abiadurak kalkula daitezke talkaren ondoren: v1 eta v2, bi ekuazio eta bi ezezaguneko sistema ebatziz, baina bigarren graduko ekuazioak direnez,

Ekuaziook honela berridatz daitezke:

Eta zenbaki biren karratuen kenketa da, zenbaki bien batura bider kendura:

Geratzen den ekuazio-sistema sinpleagoa da:

Eta hona hemen emaitzak: v1 eta v2

Emaitza orokorretan itzultze-koefizientea e=1 hartuta ere, emaitza horiexek lortzen dira.

Eta masa-zentroaren abiadura gogoratuz:

Talkaren ondorengo abiadura biak, v1 eta v2, modu sinpleagoan berridatz daitezke, eta gainera gogoratzeko errazagoak:

v1=2Vcm-u1
v2
=2Vcm-u2

 

Saiakuntza

Aukeran idatz daitezke:

 • Talkaren itzultze-koefizientea, e, desplazamendu-barra mugituz 0 eta 1 bitartean. Talka elastikoa aukeratzeko e=1 finkatu.
 • Masen erlazioa, m2/m1, dagokion laukian idatziz. Ezkerreko partikula m1 da, hasieran mugitzen ari dena, eta eskumakoa, hasieran geldi dagoena, m2.
 • Lehen partikularen abiadura, talka baino lehen,  u1.

Hasi botoia sakatu.

Talka behatzen da bi ikuspegietatik: gaineko irudia Laborategiko erreferentzia-sistemaren ikuspegitik eta azpikoa Masa zentroaren erreferentzia-sistemarenetik. Gurutze urdin batek bikotearen masa zentroa adierazten du. Tarta-diagrama batek ere energia adierazten du: urdin ilunez lehen partikularen energia zinetikoa eta talkaren ondoren, urdin argiz lehenarena eta gorri argiz bigarrenarena. Talka elastikoa denean hasierako energia eta amaierakoa berdinak dira. Talka inelastikoa denean (e<1) hasierako energia amaierakoa baino handiagoa da.

Ikuspegi bietatik (MZ eta L) idatziz erakusten dira partikula bien abiadurak talka baino lehen eta talkaren ondoren. Momentu linealak bektoreez erakusten dira, talka baino lehen eta ondoren, horrela ikusi egin daiteke momentu lineal totala kontserbatu egiten dela.

Oso interesgarria da ikasleak berak idatziz ebatz ditzala talkak, eta gero programarekin egiazta ditzala emaitzak. Esaterako, masa biak berdinak direnean masen erlazioak bat balio du (m2/m1=1) eta talka elastikoa denean (e=1). Frogatu ere talka erabat inelastikoa (e=0).

stokesApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.
                                  
 

Leherketak: momentu linealaren kontserbazioa

Demagun gorputz bi karril batean geldi daudela. Bien masak m1 eta m2 dira. Bat-batean mekanismoren batek gorputz biak jaurti egiten ditu elkarrengandik urrutiratzen (t=0 aldiunea): bata ezkerrerantz eta bestea eskumarantz. Demagun m1 masaren abiadura v1 dela eta m2-rena v2.

Bikoteak multzo isolatua osatzen du, eta bien arteko aldaratze indarra barne-indarra da. "Leherketa" baino lehenago abiadura biak nuluak dira: u1 = u2 = 0

m1·(-v1)+m2·v2=0

Neur ditzagun bi gorputzen abiadurak leherketaren ondoren (v1 eta v2) irudiak erakusten duen bezala:

Denbora-tarte batean (t denboran) lehen gorputzak ezkerrerantz x1 distantzia burutzen du eta bigarrenak x2 eskumarantz.

Gorputz biak karrilean kokatzen baditugu aurreko baldintza hori betetzen duten posizioan, orduan aldiune berean iritsiko dira lehena ezkerreko A muturrera eta bigarrena eskumako B muturrera.

  

Saiakuntza

Programa interaktiboak zenbaki aleatorio bat sortzen du leherketan sortutako Q energia-kantitatea adierazteko, alegia zati bien energia zinetikoa.

Berria botoia sakatu.

Aukeran idatz daitezke:

 • Lehen zatiaren masa, m1, 1 masa laukian.

 • Bigarren zatiaren masa, m2, 2 masa laukian.

 • Saguarekin gezi gorria mugitu, ezker-eskumara, leherketaren posizioa finkatzeko.

Hasi botoia sakatu.

"Leherketa" gertatzen da eta zati biak aldaratuta irteten dira, bata ezkerrerantz v1 abiaduraz eta bestea eskumarantz v2 abiaduraz.

 • Leihatilaren goiko aldean, t denbora idatziz erakusten da, leherketaren unean hasita.

 • Eskumako aldean, zirkulu batek leherketan askatutako Q energia erakusten du, eta koloretan gorputz bakoitzari dagokion energia zinetikoa: gorriz ezkerrekoa eta urdinez eskumakoa.

 1. Gorputz bien abiadurak neur daitezke leherketaren ondoren: v1 eta v2.

 2. Leherketan askatutako Q energia kalkula daiteke eta gorputz bakoitzari dagokion energia.

Adibidea:

m1=1, m2=3

 • Momentu linealaren kontserbazioa:

v1=3·v2

 • Energiaren balantzea

Leherketaren energia hori honela banatzen da:

 • 4.5/6=0.75, edo, %75 ezkerrekoak.

 • 1.5/6=0.25, edo, 25% eskumakoak

Gorputzek ibilitako distantziak, x1 eta x2, honakoak izango dira (karrilaren luzera osoa 1 metro da):

x2/x1=1/3
x2+x1
=1.0

Beraz, x1=0.75 eta x2=0.25 (gogoan izan gorputzak partikulatzat hartu ditugula).

stokesApplet aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Berria botoia sakatu, eta ondoren, gezi gorria saguarekin mugitu ezker-eskumara.