Bala baten abiadura neurtzea malguki baten deformazioaren bitartez

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Dinamika

Talkak
Tanke higikor batek
tiro egiten du
Erorketa askea eta
ondorengo erreboteak
Pendulu biren
arteko talkak
Aurrez-aurreko talkak
(dimentsio bakarrean)
Aurrez-aurreko
talka elastiko bi
Etengabeko talka
elastikoak
karril batean
Aurrez-aurreko
talka bertikalak
Iraupen luzeko
talka inelastikoa
Pendulu balistikoa
Momentu lineala
kontserbatzen ez den
pendulu balistikoa
Talka inelastikoa
malguki baten
gainean
marca.gif (847 bytes)Bala baten
abiadura neurtzea
Bi dimentsiotako
talkak
Penduluen segida
Bala eta blokearen arteko talka

Talkaren ondoren multzoaren energia nolakoa den

Higiduraren ekuazioak

Saiakuntza

 

Bala baten abiadura neurtzeko ikusi dugu pendulu balistikoa erabil daitekeela. Orri honetan antzeko esperimentu bat planteatzen da. Bala batek bloke baten kontra talka egin eta itsatsita geratzen da. Blokeak malguki bat ukitzen du, baina ez dago lotuta, eta talkaren ondoren malgukiak jasaten duen deformazio maximoa neurtzen, balaren abiadura kalkula daiteke. Gainera, blokeak eta balak osatutako multzoaren higidura aztertuko dugu, talkaren ondoren malgukiak berriro ezkerrerantz jaurtitzen duenean.

Oszilazioen kapituluan aztertzen da, blokea malgukian lotuta dagoen kasua, eta oszilazio indargetuak deskribatzen ditu marruskadura-indar konstante batek eraginda.

 

Bala eta blokearen arteko talka

Talkaren unean, balak eta blokeak osatutako multzoa isolatua da, kanpo indarren erresultantea nulua delako. Hortaz, momentu linealaren kontserbazioa aplika daiteke multzoaren abiadura kalkulatzeko justu talkaren ondoren (v0).

Balaren masa m bada, abiadura u eta blokearen masa M bada, momentu linealaren kontserbazioa honela idazten da:

mu=(m+M)v0

Talkan galdutako energia hau da:

 

Talkaren ondoren, multzoaren energia nolakoa den

Blokearen eta azpiko gainazalaren artean marruskadura dagoela kontutan hartuko dugu. Marruskadura koefiziente estatikoa μs eta zinetikoa μk.

Balak eta blokeak osatutako multzoak justu talkaren ondoren energia zinetikoa dute soilik, eta ondoren bilakatu egiten da, malgukiaren energia potentziala eta marruskadura indarrak egindako lana.

Multzo horrek jasaten dituen indarrak lau dira:

 • Pisua, (m+M)g

 • Planoaren erreakzioa, N=(m+M)g

 • Malguki deformatuak egiten duen indarra, k·x

 • Gainazalak egiten duen marruskadura-indarra, blokearen abiaduraren noranzkoaren kontra:  fr=μk·N= μk·(m+M)g

Multzoa eskuinerantz mugitzen

Multzoak hasieran energia gehiago du eta amaieran gutxiago; energia bi horien arteko diferentzia, marruskadurak egindako lana da.

Malgukiaren deformazioa maximoa denean (xm) multzoa gelditzen da, v=0.

Esperimentalki neurtzen bada xm balaren abiadura kalkula daiteke (u) talka baino lehen.

Aldiz, balaren abiadura talka baino lehen ezagutzen bada, bigarren graduko ekuazioa geratzen da xm-ren menpe eta soluzio positiboa aukeratzen da.

Defini dezagun parametro bat: ω2=k/(m+M). Orduan xm kalkulatzeko bigarren graduko ekuazio hau ebatzi behar da:

Malgukiak deformazio maximoa atzeman ondoren, xm posizioan, abiadura nuluaz geratzen da, eta berriro mugitzen hasiko da soilik malgukiak marruskadura-indarra gainditzen badu: kxm μs(m+M)g, bestela xm posizio horretan geldi geratuko da. Demagun mugitzen hasten dela:

Gorputza ezkerrerantz mugitzen

Bigarren atal honetan ere, multzoak hasieran energia gehiago du eta amaieran gutxiago; energia bi horien arteko diferentzia, marruskadurak egindako lana da:

Kasu ezberdin bi gerta daitezke:

 1. Gorputza gelditzea jatorriraino iritsi aurretik: (x=0).

Orduan amaierako posizioa kalkulatzen da (xf) baldintza hau inposatuz: v=0.

 1. Gorputza jatorrira iristea gelditu baino lehen:

Jatorrian duen vf  abiadura kalkula daiteke, baldintza hau inposatuz: x=0

Multzoa malgukitik askatzen da

Multzoa eta malgukia ez daude lotuta, ukitzen soilik, beraz, askatu ondoren ezkerrerantz mugitzen jarraituko du harik eta marruskadura indarrak energia zinetiko osoa barreiatzen duen arte:

1 adibidea:

 • Marruskadura koefizientea, μs=μk=0.3

 • Blokearen masa, M=1 kg

 • Balaren masa, m=0.2 kg

 • Balaren abiadura, u= 10 m/s

 • Malgukiaren konstante elastikoa, k=20 N/m

Balaren eta blokearen arteko talka

Bala eta blokea itsatsita geratzen dira talkaren ondoren, honako abiaduraz:

0.2·10=(0.2+1)·v0v0=5/3 m/s

Multzoa eskumarantz mugitzen da

Multzoak hasieran energia zinetikoa du, eta ondoren malgukiak energia potentziala du eta marruskadurak lana egin du:

Bigarren graduko ekuazio horretatik xm ateratzen da: xm=0.268 m=26.8 cm

Malgukiaren zapaldura maximoko xm posizio horretan, multzoa ezkerrerantz mugitzen segituko duen jakiteko, ala geldi geratuko den:

 • Malgukia egiten ari den indarra, k·xm=5.37 N

 • Marruskadura indarra: μs·(M+m)g=0.3·1.2·9.8=3.53 N

Multzoa ezkerrerantz mugitzen

Lehenik, egiazta dezagun multzoaren energia potentzial elastikoa, ea jatorriraino iritsi ahal izateko nahikoa den:

Jatorriraino iristeko, marruskaduraren lana handiagoa da malgukiaren energia potentzial elastikoa baino, beraz iritsi baino lehenago geldituko da. Bigarren graduko ekuaziotik xf  posizioa kalkula daiteke:

xf=0.084=8.4 cm

2 adibidea:

 • Marruskadura koefizientea, μs=μk=0.1

 • Blokearen masa, M=1 kg

 • Balaren masa, m=0.2 kg

 • Balaren abiadura, u= 10 m/s

 • Malgukiaren konstante elastikoa, k=20 N/m

Balaren eta blokearen arteko talka

Bala eta blokea itsatsita geratzen dira talkaren ondoren, honako abiaduraz:

0.2·10=(0.2+1)·v0v0=5/3 m/s

Multzoa eskumarantz mugitzen da

Multzoak hasieran energia zinetikoa du, eta ondoren malgukiak energia potentziala du eta marruskadurak lana egin du:

Bigarren graduko ekuazio horretatik xm ateratzen da: xm=0.354 m=34.5 cm

Malgukiaren zapaldura maximoko xm posizio horretan, multzoa ezkerrerantz mugitzen segituko duen jakiteko, ala geldi geratuko den:

 • Malgukia egiten ari den indarra, k·xm==7.07 N

 • Marruskadura indarra: μs·(M+m)g=0.1·1.2·9.8=1.18 N

Multzoa ezkerrerantz mugitzen

Lehenik, egiazta dezagun multzoaren energia potentzial elastikoa, ea jatorriraino iritsi ahal izateko nahikoa den:

Honako bigarren adibide honetan, jatorriraino iristeko, marruskaduraren lana txikiagoa da malgukiaren energia potentzial elastikoa baino, beraz multzoa jatorriraino iritsiko da eta oraindik energia zinetikoa izango du:

Hortik vf =1.18 m/s (ezkerrerantz)

Multzoa malgukitik askatzen da

Multzoa malgukitik askatzen denean oraindik abiadura dauka, eta ezkerrerantz mugitzen segituko du guztiz gelditzen den arte. Une horretan bere energia zinetiko osoa marruskaduraren lanak agortu du:

|x|=0.710 m, x= -7.10 cm

 

Higiduraren ekuazioak

Talkaren ondoren, bala eta blokea itsatsita geratzen dira, eta multzoa eskuinerantz mugitzen da v0 abiaduraz. Multzo horrek lau indar jasaten ditu:

 • Pisua, (m+M)g

 • Planoaren erreakzioa, N=(m+M)g

 • Malguki deformatuak egiten duen indarra, k·x

 • Gainazalak egiten duen marruskadura-indarra, blokearen abiaduraren noranzkoaren kontra:  fr=μk·N= μk·(m+M)g

Multzoa eskumarantz mugitzen ari denean (v>0), marruskadura-indarra ezkerrerantz doa, eta higiduraren ekuazioa honela idazten da:

(m+M)a= -kx - μk(m+M)g,

Aldiz, multzoa ezkerrerantz mugitzen ari denean (v<0), marruskadura indarra eskumarantz aldatzen da eta higiduraren ekuazioa honela idazten da:

(m+M)a= -kx +μk(m+M)g

Idatz ditzagun higiduraren ekuazioak ekuazio diferentzial gisara:

hemen ω2=k/(m+M)

Higiduraren ekuazioek higidura harmoniko sinplearen itxura dute, baina termino gehigarri bat dute:  ±μkg

Ekuazio diferentzial horren soluzioa, bi soluzioen batura da, ekuazio homogeneoaren soluzioa (Higidura harmoniko Sinplea) eta konstante bat: C. Konstante hori ekuazio diferentzialean ordezkatuz:

ω2Cμkg,     Cμkg/ω2

Orduan ekuazio diferentzialaren soluzio osoa hau da:

Bai eskumarantz mugitzen denean (v>0) zein ezkerrerantz (v<0) multzoaren abiadurak adierazpen bera dauka:

A eta B koefizienteak hasierako baldintzetatik kalkulatzen dira.

 • Multzoa eskumarantz mugitzen, v>0.

Justu talkaren ondoren (t=0) bala-bloke multzoak v0 abiadura du eta jatorrian dago: x=0.

0=B-μkg/ω2
v0=Aω

Orduan multzoaren x posizioa eta v abiadura eskumarantz mugitzen ari denean honela adierazten dira:

Desplazamendu maximoa (xm) gertatzen da abiadura nulua denean (v=0), alegia ondoko baldintza betetzen denean:

Eta trigonometriako erlazio hauek kontutan izanda:

Zenbait buruketa eta sinplifikazio eginda adierazpen hau lortzen da, xm desplazamendu maximorako:

Malgukiaren zapaldura maximoko xm posizio horretan, multzoa geldi dago baina ezkerrerantz mugitzen segituko duen jakiteko, ala geldi geratuko den, malgukiaren indarra eta marruskadura konparatu behar dira. Mugitzen segitzeko: kxm μs(m+M)g, bestela guztiz geldi geratuko da.

 • Multzoa ezkerrerantz mugitzen, v<0

Multzoa pausagunetik abiatzen da, xm posiziotik. Jar dezagun denboraren jatorria berriro une horretan, t=0. Higiduraren ekuazioko A eta B konstanteak, ezkerrerantz mugitzen denean:

xm=B+μkg/ω2
0=

Hortaz, multzoaren x posizioa eta v abiadura honela adierazten dira denboraren menpe ezkerrerantz mugitzen ari denean:

Multzoak jatorriraino iristea lor dezan (x=0), honako baldintza bete behar da:

Baina |cos(ωt)|<1 beti da, eta beraz bete behar den baldintza hau da: ω2xm>2μkg. Baldintza horrek adierazten du multzoa jatorriraino iristea lortzeko, malgukiaren energia potentziala xm posizioan handiagoa izan behar dela marruskaduraren lana baino.

Orduan multzoa jatorritik pasatzen da (x=0) honako aldiunean:

Eta jatorritik pasatzean vf abiadura du:

Errokizuna ez dadin negatiboa izan honako baldintza bete behar da: ω2xm≥2μkg

 • Errokizuna negatiboa balitz, ω2xm<2μkg , horrek esan nahiko luke multzoa jatorrira iritsi aurretik gelditu egiten dela, honako aldiunean: v=0 edo sin(ωt)=0, ωt=π. Gelditzen da  honako posizioan:

Ikusten denez ω2xm<2μkg baldin bada, xf>0.

 • Multzoa malgukitik askatzen da

Multzoa malgukitik askatzen denean, jasaten duen indar bakarra marruskadura da. Higidura zuzen eta uniformeki dezeleratua da. Har dezagun berriro denboraren jatorria (t=0).

v=vf+μkgt
x=vf·t+μkgt
2/2

 

Eta multzoa gelditu egiten da v=0 denean,

1 adibidea:

 • Marruskadura koefizientea, μs=μk=0.3

 • Blokearen masa, M=1 kg

 • Balaren masa, m=0.2 kg

 • Balaren abiadura, u= 10 m/s

 • Malgukiaren konstante elastikoa, k=20 N/m

Balaren eta blokearen arteko talka

Bala eta blokea itsatsita geratzen dira talkaren ondoren, honako abiaduraz:

0.2·10=(0.2+1)·v0v0=5/3 m/s

Multzoa eskumarantz mugitzen

Maiztasun angeluarra:

Multzoaren posizioa eta abiadura t denboraren menpe adierazita:

Desplazamendu maximoa, xm, gertatzen da abiadura nulua denean: v=0, eta une horretan:

Malgukiaren zapaldura maximoko xm posizio horretan, multzoa geldi dago baina ezkerrerantz mugitzen segituko duen jakiteko, ala geldi geratuko den, malgukiaren indarra eta marruskadura konparatu behar dira:

 • Malgukia egiten ari den indarra, k·xm=5.37 N

 • Marruskadura indarra: μs·(M+m)g=0.3·1.2·9.8=3.53 N

Multzoa ezkerrerantz mugitzen

Ezkerrerantz mugitzen, jatorriraino iritsiko den jakiteko malgukiaren energia potentziala eta marruskaduraren lana konparatzen dira. Kasu honetan, ω2xm<2μkg  (zenbakiak ordezkatuz, 4.082·0.268<2·0.3·9.8) beraz, multzoa jatorrira iritsi aurretik geldituko da. Aldiune honetan: ωt=π, tf=0.77 s, eta posizio honetan (xf):

2 adibidea:

 • Marruskadura koefizientea, μs=μk=0.1

 • Blokearen masa, M=1 kg

 • Balaren masa, m=0.2 kg

 • Balaren abiadura, u= 10 m/s

 • Malgukiaren konstante elastikoa, k=20 N/m

Balaren eta blokearen arteko talka

Bala eta blokea itsatsita geratzen dira talkaren ondoren, honako abiaduraz:

0.2·10=(0.2+1)·v0v0=5/3 m/s

Multzoa eskumarantz mugitzen

Maiztasun angeluarra:

Multzoaren posizioa eta abiadura t denboraren menpe adierazita:

Desplazamendu maximoa, xm , gertatzen da abiadura nulua denean: v=0, eta une horretan:

Malgukiaren zapaldura maximoko xm posizio horretan, multzoa geldi dago baina ezkerrerantz mugitzen segituko duen jakiteko, ala geldi geratuko den, malgukiaren indarra eta marruskadura konparatu behar dira:

 • Malgukia egiten ari den indarra, k·xm==7.07 N

 • Marruskadura indarra: μs·(M+m)g=0.1·1.2·9.8=1.18 N

Multzoa ezkerrerantz mugitzen

Ezkerrerantz mugitzen, jatorriraino iritsiko den jakiteko malgukiaren energia potentziala eta marruskaduraren lana konparatzen dira; oraingoan ω2xm>2μkg (zenbakiak ordezkatuz,  4.082·0.354 >2·0.1·9.8) beraz, multzoa jatorrira iritsiko da eta oraindik abiadura izango du. Jatorrira iritsiko da une honetan:

 

Eta jatorritik pasatzen da honako abiaduraz:

Multzoa malgukitik askatzen da

Multzoa malgukitik askatzen denean oraindik abiadura dauka, eta ezkerrerantz mugitzen segituko du guztiz gelditzen den arte. Higidura uniformeki dezeleratua duenez:

v=vf+μkgt=-1.18+0.1·9.8·t
x=vf·t+
μkgt2/2
==-1.18·t+0.1·9.8·t2/2

Eta t=1.20 s aldiunean multzoa guztiz gelditzen da: x= -0.710 m= -7.10 cm

 

Saiakuntza

Aukeran idatz daitezke:

 • Blokearen eta bere azpiko gainazalaren arteko Marruskadura koefizientea, μs=μk, saguaz desplazamendu-barrari eragiten.

 • Balaren masa, m , kg-tan, dagokion laukian idatziz.

 • Balaren abiadura, u , m/s-tan, justu blokea jo baino lehen.

 • Blokearen masa finkotzat hartu da, M=1 kg.

 • Malgukiaren konstantea, k, N/m-tan, dagokion laukian idatziz.

Hasi botoia sakatu.

Bala jaurtitzen ikusten da, ondoren balak blokea jotzen du eta itsatsita geratzen da.

Leihatilaren goiko aldean idatziz erakusten dira, denbora partziala, t, denbora totala, tt, (talkaren aldiunean zenbatzen hasita) eta multzoaren x posizioa, v abiadura eta aldiuneko energia totala (bala, blokea eta malgukia kontuan hartuta).

Multzoak jasaten dituen indarrak bektoreez erakusten dira: malgukiak egindakoa gorriz eta marruskadura urdinez.

RestitucionApplet1aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.