Karga puntual batek sortutako 

Eremu eta Potentzial elektrikoa

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Eremu elektrikoa
Coulomb-en legea
Franklin-en motorea
marca.gif (847 bytes)Karga puntual baten
 eremu eta potentziala
Karga-bikote baten
eremu eta potentziala
Dipolo elektrikoa
Zuzenki kargatua.
Gauss-en legea.
Kelvin-Thomson-en
eredu atomikoa
Faraday-ren kubeta.
Eroaleak
Van de Graaff-en
generadorea
Eroaleak (II)
Eroale batean
induzitutako karga
Esfera eroalea
eremu uniforme batean
Pendulu batez
kondentsadore bat
deskargatzen
Irudien metodoa
Eremuaren kontzeptua

Energia potentziala

Potentzialaren kontzeptua

Indarraren eta Eremuaren arteko erlazioa

Eremuaren eta potentzial-diferentziaren arteko erlazioak

Eremu elektrikoak egindako lana

 

Coulomb-en legeak partikula kargatu biren arteko indar elektrikoa deskribatzen du. Partikulen kargak Q eta q badira eta euren arteko distantzia r bada:

F indarra erakarlea da karga biek kontrako zeinua badute eta aldaratzailea zeinu bera badute.

fuerzas.gif (2530 bytes)

 

Eremuaren kontzeptua

Sarritan erosoagoa izaten da imajinatzea karga batek bere inguruko espazioan propietate bat aldatzen duela. Demagun adibidez, Q karga bera bakarrik dagoela, eta beraz q karga P puntutik kendu egin dugula. Egoera horretan esan ohi da Q kargak bere inguruan (beraz P puntuan ere bai) "eremu elektrikoa" sortzen duela. Gero P puntuan berriro q karga kokatzen bada, imajina daiteke eremu horrek, Q kargak sortutakoak alegia, indarra egiten diola q kargari.

campo.gif (1923 bytes) Q kargaren inguruko P puntu guztietan propietate berri bat dago: Eremu elektrikoa, E, bektore batekin deskribatuko duguna, eta karga unitate positibo batek jasango lukeen indarraren berdina dena karga unitate hori P puntuan kokatuko balitz.

Eremuaren unitateak sistema internazionalean N/C dira.

Irudian erakusten da P puntuan Q kargak sortutako eremu elektrikoa Q positiboa edo negatiboa den kasu bietan.

 

Energia potentziala

Masa biren arteko erakarpen-indarra kontserbakorra da, eta modu berean froga daiteke karga biren arteko interakzioa ere kontserbakorra dela.

Indar kontserbakor batek egindako lana funtzio baten amaierako eta hasierako balioen menpekoa da soilik. Funtzio hau posizioaren menpekoa da soilik, eskalarra da eta energia potentzial deritzo.

Q karga finko mantendu eta q desplazatuko dugu. Lan infinitesimala F indar-bektorearen eta dl desplazamendu-bektorearen arteko biderketa eskalarra da (dl q kargaren ibilbidearen tangentea da).

dW=F·dl=F·dl·cosθ=F·dr.

hemengo dr partikula kargatuaren, q-ren, desplazamendu infinitesimala da baina norabide erradialean soilik.

Lan totala kalkulatzeko, hasierako A posiziotik amaierako B posiziora desplazatzean, integrala egin behar da rA eta rB distantzien artean, norabide erradialean soilik.

W lan totalak berdin ematen du bide ezberdinak aukeratu arren A-tik B-ra desplazatzeko. Beraz, Q karga finkoak q kargari egindako F indarra kontserbakorra da. Eta hona energia potentzialaren adierazpena:

Energia potentzialaren "zero" maila distantzia infinituan ezarri da:  r=∞, Ep=0

Karga bien arteko indarra kontserbakorra izatean, eta beste indarrik ez badago, q partikularen energia totala (zinetikoa gehi potentziala) konstantea izango da bere ibilbidearen edozein puntutan.

Potentzialaren kontzeptua

Eremu elektrikoa definitu dugun bezalaxe, potentziala ere Q kargaren inguruko espazioko P puntuak duen beste propietate bat da. Potentziala, V, karga unitate positibo batek izango duen energia potentziala da, P puntuan kokatzen bada:  V=Ep/q.  Potentziala ere magnitude eskalarra da. 

Potentzialaren unitatea sistema internazionalean volta da (V).

 

Indarraren eta eremuaren arteko erlazioa

campo1.gif (1388 bytes) Karga batek E eremu elektriko baten eraginpean indar bat jasaten du. Indarra eremuaren proportzionala da, F=qE, norabide berbera du, eta noranzkoa ere berbera dauka karga positiboa bada, baina aurkakoa negatiboa bada.

 

Eremuaren eta potentzial-diferentziaren arteko erlazioak

Azter dezagun eremuaren eta potentzialaren arteko erlazioa:

potencial.gif (2754 bytes)

Irudian aurreko erlazioaren adierazpen geometrikoa erakusten da. Potentzial-diferentzia A eta B posizioen artean, eremuaren kurbaren azpian mugatutako azalera da. Eremua konstantea denean:

VA-VB=E·d , hain zuzen, eskumako irudiko lauki ilunaren azalera.

Eremu elektrikoa kontserbakorra da eta beraz bide itxi batean:

V potentziala ezaguna bada, E eremua kalkulatzeko gradiente operadorea erabil daiteke:

 

Eremu elektrikoak egindako lana

Eremu elektrikoak egiten duen lana q karga puntual bat desplazatzen denean, VA potentzialeko posiziotik VB potentzialeko beste posiziora:

Irudian adierazten den bezala A posizioko potentziala altuagoa bada eta B posizioko potentziala baxuagoa bada:

  • Eremu elektrikoak W lan positibo bat egiten du q karga positibo bat A posiziotik B posiziora desplazatzen denean. W>0 (baldin q>0 eta VA>VB).
  • Era berean, eremu elektrikoak W lan positiboa egiten du (W>0) q karga negatibo bat alderantzizko bidean, B posiziotik A posiziora, desplazatzen denean. W>0 (baldin q<0 eta VA>VB).
  • Kanpoko indar batek lana egin beharko du q karga positibo bat B posiziotik A posiziora desplazatzeko eremuaren kontra.
  • Kanpoko indar batek lana egin beharko du q karga negatibo bat  A posiziotik B posiziora desplazatzeko eremuaren kontra.