Irudien metodoa

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Eremu elektrikoa
Coulomb-en legea
Franklin-en motorea
Karga puntual baten
eremu eta potentziala
Karga-bikote baten
eremu eta potentziala
Dipolo elektrikoa
Zuzenki kargatua.
Gauss-en legea.
Kelvin-Thomson-en
eredu atomikoa
Faraday-ren kubeta.
Eroaleak
Van de Graaff-en
generadorea
Eroaleak (II)
Eroale batean
induzitutako karga
Esfera eroalea
eremu uniforme batean
Pendulu batez
kondentsadore bat
deskargatzen
marca.gif (847 bytes) Irudien metodoa
Esfera kargatu bat plano eroale baten ondoan, planoak potentzial nulua ezarrita duenean

Esfera eroale bi elkarren ondoan, bietako batek potentzial nulua ezarrita duenean

 

Irudien metodoan eremu elektriko bat ordezkatzen da beste eremu baliokide eta errazago batez, bigarrena kalkulatzeko errazagoa delako. Kasu batzuetan posiblea izaten da eroale bat ordezkatzea karga puntual batez edo karga multzo batez, eta eroalearen gainazala gainazal ekipotentzialtzat har daiteke.

Kasurik errazena da, q karga puntual bat plano eroale batetik d distantziara eta planoa Lurrera konektatuta. Plano osoa ordezkatu daiteke -q irudi-karga batez, simetrikoki kokatuta, marrazki honek erakusten duen bezala:

Karga bien arteko lerroa perpendikularki eta erditik mozten duen planoa, karga bietatik distantzia berdinera dago eta potentzial nulua dauka. Marrazki horren eskumako aldea beste applet batean egin da, alegia, "Karga-bikote batek sortutako eremu elektrikoa"

Beste kasu ezberdin batean ere irudien metodoa erabili dugu eremu eta potentzial elektrikoak kalkulatzeko: Q karga puntual bat esfera baten ondoan, esferaren potentziala nulutzat ezarrita. Orri honetan, sistema zailagoak ere aztertuko ditugu.

Esfera kargatu bat plano eroale baten ondoan, planoak potentzial nulua ezarrita duenean

Sistema honek sortzen duen eremu elektrikoa lortuko dugu, irudien metodoa eta hurbilketa-segida bat erabiliz: esfera kargatu bat plano eroale baten ondoan eta planoak potentzial nulua ezarrita.

Esfera eta planoa ordezkatuko ditugu kontrako zeinuko karga puntualen segida batez. Segida horrek zerora jotzen du eta gainazal biak (bai esfera eta baita planoa ere) ekipotentzial bilakatzen ditu.

Demagun esferak r erradioa duela, V potentziala eta bere zentroa planotik d>r distantziara dagoela. Planoan potentziala nulua da.

Irudien metodoa aplikatzeko eman beharreko urratsak honakoak dira:

 1. Esferaren zentroa dagoen tokian karga puntual bat kokatzen dugu: q0 . Honela, r erradiodun esferak V potentziala dauka.

 1. Koka dezagun beste karga bat, –q0, esferaren zentrotik 2d distantziara. Honela, planoa gainazal ekipotentziala da, baina jada esfera ez da ekipotentziala.

 

 1. Beste karga bat kokatuko dugu esferaren barnean: q1. Kalkula dezagun karga horren posizioa,  x1, esfera berriro gainazal ekipotentziala bihur dadin. Horrela planoa berriro ez da izango ekipotentziala.

 

A puntuko potentzialari (-r, 0) posizioan,  –q0 eta q1 kargen eraginez, zero balioa ezarriko diogu:

Eta B puntuko potentzialari ere (r, 0) posizioan –q0 eta q1 kargen eraginez, zero balioa ezarriko diogu:

Bakandu ditzagun q1 eta x1 aldagai biak ekuazio biko sistema honetan:

 1. Koka dezagun –q1 karga bat q1-en simetrikoki, planoa ekipotentzial bihur dadin. Baina berriro esfera ez da izango ekipotentziala.

 

 1. Koka dezagun esferaren barnean q2 karga bat, esfera berriro ekipotentziala izan dadin. Planoa jada ez da izango.

A puntuko potentzialari (-r, 0) posizioan,  –q1 eta q2 kargen eraginez, zero balioa ezarriko diogu:

Eta B puntuko potentzialari ere (r, 0) posizioan –q1 eta q2 kargen eraginez, zero balioa ezarriko diogu:

Bakandu ditzagun q2 eta x2 aldagai biak, ekuazio biko sistema honetan:

Prozesua segida batez, behin eta berriz jarrai daiteke guk nahi dugun prezisioa lortu arte:

Erlazio errekurtsiboak

Kargen (qi) eta posizioen (xi) segida kalkula daiteke ondoko erlazio errekurtsiboak erabiliz:

Adibidea:

Har dezagun d=3r, q0=1, eta r=1

i urratsa

Posizioa xi

Karga qi

0

0

1

1

0.166667

0.16667

2

0.171429

0.02857

3

0.171569

0.00490

4

0.171573

0.00084

5

0.171573

0.00014

Kasu honetan beraz, alegia, esfera kargatu bat plano eroale baten ondoan baina planoan potentzial nulua ezarrita, esfera eta planoa, biak ordezka daitezke karga puntualen segida batez, karga positiboak esferan kokatuta eta dagozkien karga negatiboak simetrikoki planoarekiko. Segida honek zerora jotzen du laster.

Horrela qi karga xi posizioan kokatu behar da eta bere simetrikoa, –qi beste posizio honetan: 2d-xi

Esferaren karga osoa:

Esferaren potentzialari q1 kargak baino ez dio eragiten, gainerako karga bikoteek -q1, q2  eta abar, esferaren potentziala anulatzen dutelako. Beraz, esferaren potentziala hau da: V=q1/(4πє0)

Karga puntualen multzoak sortutako eremu eta potentziala

Kalkula dezagun P(x, y) puntu batean eremu eta potentzial elektrikoa karga-bikote bakar baten eraginez:  qi karga xi posizioan eta bere simetrikoa –qi karga 2d-xposizioan.

Karga-bikote honek P puntuan sortutako eremua eta potentziala kalkulatuko ditugu:

qi kargak P puntuan sortzen duen eremua E1 izendatuko dugu, eta bere modulua hau da:

Bere karga simetrikoak -qi  puntu berean E2 eremua sortzen du eta bere modulua hau da:

Karga-bikote horrek sortutako eremu totala Ei da eta bere osagaiak hauek dira:

Eix=E1·cosθ1+E2·cosθ2
Eiy
=E1·sinθ1-E2·sinθ2

Karga-bikote berak sortutako potentziala P puntuan, Vi  hau da:

Eta eremu totala (eta potentzial totala) simetrikoki kokatutako karga-bikote guztien eremuen (eta potentzialen) batura izango da,

Saiakuntza

Idatzi:

 • Esfera kargatuaren zentrotik planoraino dagoen d distantzia, desplazamendu-barra mugituz eta esferaren erradioa erreferentziazko unitatetzat erabilita.

Berria botoia sakatu.

Programak marrazten ditu eremu-lerroak (zuriz) eta gainazal ekipotentzialak (urdinez).

Gainazal ekipotentzialak marrazteko, esferaren potentziala unitatetzat hartu da eta planoarena zero. Hogei lerro marrazten dira, beraz lerro kontsekutibo biren artean 0.05 unitateko tartea dago (1/20).

Erreferentziak

Lorrain P. Corson D. Campos y ondas electromagnéticas. Selecciones Científicas (1972), págs. 159-161

 

LineasApplet aparecerá en un explorador compatible JDK 1.1
                                   

 

Esfera eroale kargatu bi elkarren ondoan, bietako batek potentzial nulua ezarrita duenean

Kontsidera ditzagun esfera bi, r eta R erradiodunak, eta euren zentroen arteko distantzia  d>r+R. Lehenengo esferak V potentziala dauka eta bigarrena Lurrera konektatuta dago, V=0.

Esfera bi horiek ordezkatzeko, karga puntualen segida bi kontsideratuko ditugu: segida horiek zerora jotzen dute laster eta gainazal esferiko biak ekipotentzialak izatea eragiten dute.

Irudien metodoa aplikatzeko ondoko urratsak beteko ditugu:

 1. Lehengo esferaren zentroan, r erradiodunean, karga puntual bat kokatuko dugu: q0 eta horrela, esfera horren potentziala V izango da.

 1. Lehen urratsaren ondoren bigarren esfera ez da ekipotentziala (R erradioduna), baina bere barnean Q1 karga kokatuko dugu, bere zentrotik  X1 distantziara.

 

Kalkula dezagun Q1-en balioa eta bere posizioa, X1 , bigarren esfera (R erradioduna) ekipotentziala izan dadin, nahiz eta horrela lehenengoa (r erradioduna) ez den jada ekipotentziala izango:

C puntuko potentziala (d-R, 0) q0 eta Q1 kargen eraginez, nulua izan behar da:

Eta D puntuko potentziala ere (d+R, 0) q0 eta Q1 kargen eraginez, nulua izan behar da:

Ekuazio biko sistema honetatik Q1 eta X1 ezezagunak bakandu daitezke:

 1. Lehenengo esfera (r erradioduna) jada ez da ekipotentziala, baina bere barnean q1 karga kokatuko dugu, bere zentrotik x1 distantziara:

 

Kalkula dezagun q1 kargaren balioa eta bere posizioa, x1, lehenengo esfera (r erradioduna) ekipotentziala izan dadin,  nahiz eta horrela bigarrena (R erradioduna) ez den jada ekipotentziala izango:

A puntuko potentziala (-r, 0) q1 eta Q1 kargen eraginez nulua izan behar da:

Eta B puntuan ere (r, 0) q1 eta Q1 kargen eraginez nulua izan behar da:

Ekuazio biko sistema honetatik q1 eta x1 ezezagunak bakandu daitezke:

 1. Orain jada bigarren esfera (R erradioduna) ez da ekipotentziala, baina bere barnean Qkarga kokatuko dugu bere zentrotik X2 distantziara:

 

Kalkula ditzagun Q2 eta X2 aldagaiak bigarren esfera (R erradioduna) gainazal ekipotentziala izan dadin, nahiz eta horrela lehenengoa (r erradioduna) ez den jada ekipotentziala izango:

C puntuan (d-R, 0) potentziala nulua izan behar da Q2 eta q1 kargen eraginez ,

Eta D puntuan ere (d+R, 0) potentziala nulua izan behar da Q2 eta q1 kargen eraginez

Ekuazio biko sistema honetatik Q2 eta X2 ezezagunak bakandu daitezke:

 1. Azken urratsaren ondoren lehenengo esfera (r erradioduna) ez da ekipotentziala, eta horretarako bere barruan q2 karga kokatuko dugu bere zentrotik x2 distantziara.

Kalkula ditzagun q2 eta x2 aldagaiak lehenengo esfera (r erradioduna) gainazal ekipotentziala izan dadin, nahiz eta horrela bigarrena (R erradioduna) ez den jada ekipotentziala izango:

A puntuan (-r, 0) potentziala nulua izan behar da q2 eta Q2 kargen eraginez

Eta B puntuan ere (r, 0) potentziala nulua izan behar da q2 eta Q2 kargen eraginez

Ekuazio biko sistema honetatik q2 eta x2 ezezagunak bakandu daitezke:

eta horrela behin eta berriz etengabe

Erlazio errekurtsiboak

qi eta Qi karga-segida hauen balioak eta beraien posizioak, xi eta Xi kalkula daitezke ondoko erlazio errekurtsiboen bitartez:

Adibidea:

Demagun d=5, r=1, R=0.5, V1=1, V2=0.

Ipin dezagun karga bat lehenengo esferaren zentroan: q0

V1=q0/r, q0=1

i urratsa

xi posizioa

qi karga

Xi posizioa

Qi karga

0

0

1

0

0

1

0.20202

0.020202

0.05

-0.1

2

0.20211

0.000425

0.05211

-0.002105

3

0.20211

0.000009

0.05211

-0.000044

 

Karga-segidak sortutako eremua eta potentziala

Kalkula dezagun P(x, y) puntu batean eremu eta potentzial elektrikoa karga-bikote bakar baten eraginez: qi karga xi posizioan, eta Qi karga d-Xi  posizioan.

 

qi kargak sortutako eremua E1 izendatuko dugu, eta bere modulua hau da:

Qi kargak sortutako eremua ordea, E2 izendatuko dugu, eta bere modulua hau da:

Karga-bikote horrek sortutako eremu totala Ei da eta bere osagaiak hauek dira:

Eix=E1·cosθ1-E2·cosθ2
Eiy
=E1·sinθ1+E2·sinθ2

P puntuan bertan karga-bikoteak eragindako potentziala, Vi , hau da:

Eremu totala (eta potentzial totala) bikote guztiek sortutako eremuen (eta potentzial) guztien batura baino ez da.

Saiakuntza

Ezkerreko esferaren erradioa, r=1 hartu da, erreferentziazko unitatetzat.

Eskumako esferaren potentziala V2=0 hartu da, Lurrera konektatua.

Idatzi beharrekoa:

 • Esfera bien zentroen arteko d  Distantzia, desplazamendu-barra mugituz eta r erreferentziatzat hartuta.

 • Bigarren esferaren erradioa, R, Erradioa 2 laukitxoan, hau ere, r erreferentziazko unitatetzat erabilita.

 • Lehenengo esferaren potentziala, V1, Potentziala 1 laukitxoan.

Berria botoia sakatu.

Esferen zentroen arteko d distantzia, posiblea dena baino txikiagoa bada, alegia, r+R+0.5 baino txikiagoa, programak ez du kalkulurik egiten, distantzia handiago bat idatzi arte.

Programak marrazten ditu eremu-lerroak (zuriz) eta gainazal ekipotentzialak (urdinez).

LineasApplet aparecerá en un explorador compatible JDK 1.1