Desintegrazio-kate baten analogia, fluidoekin

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Fluidoak

Fluidoen dinamika
Depositu bat hustu (I)
Depositu bat hustu (II)
Urak bultzatutako
kohetea
Oszilazioak, U
itxurako hodi batean
Oszilazioak, ontzi
komunikatuetan

Fluido errealak.
Poiseuille-ren legea
Gas baten
biskositatea
Likido baten 
biskositatea
Fluido bat bi zilindro
ardazkideren tartean
Ontzi bat kapilar
batetik deskargatzen
Kapilardun ontzi baten
karga eta deskarga
marca.gif (847 bytes)Desintegrazio-kate
 baten analogia
Erregimen laminarra
eta zurrunbilotsua
Magnus efektua
Oinarri fisikoak

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

Erreferentziak

 

Desintegrazio erradiaktibo baten kate-erreakzio bat simula daiteke, esaterako hiru terminoduna (A® B® C), non A sustantzia erradiaktibo bat den eta, desintegratzean, B sustantzia sortzen duen eta halaber, B desintegratzean, C sustantzia egonkorra sortzen duen. Simulazioa egiteko, hiru ontzi ipin daitezke elkarren segidan, lehen biak kapilardunak eta hirugarrena itxia: A kapilardun ontzia B ontziaren gainean likidoa hornitzen, eta B ontzia C ontziaren gainean likidoa hornitzen.

Oinarri fisikoak

Kapilardun ontzi bateko fluido-zutabearen altuera denboraren menpe deskribatzen da, aurreko bi kapituluetan bezalaxe: lehena, ontzi bat kapilar batetik deskargatzen eta bigarrena kapilardun ontzi baten karga eta deskarga.

Oraingo honetan, hiru ontzi dira, eta hiruek dituzte fluido-zutabeak, igotzen eta jaisten honako abiadurekin:

 • A ontzia (kapilarduna): bere konstantea a bada eta fluido-zutabearen altuera x, orduan, fluido-zutabearen gutxitze-abiadura, ax izango da
 • B ontzia (kapilarduna): bere konstantea b bada eta fluido-zutabearen altuera, y, orduan, fluido-zutabearen gutxitze-abiadura, by izango da, baina A ontziaren azpian dagoenez, handitze-abiadura ax.
 • C ontzia (kapilarrik gabea): bere fluido-zutabearen altuera z da, baina handitze-abiadura b·y izango da, B ontziaren azpian dagoelako.

x, y eta z dira, fluido-zutabeen altuerak hurrenez hurren A, B eta C ontzietan.

a eta b, berriz, A eta B kapilardun ontzien konstanteak.

Hiru ekuazio diferentzial horiek lehen ordenakoak dira, eta soluzio analitikoa onartzen dute hasierako baldintzak ezarrita: t=0, x=x0, y=0, z=0. Hona hemen soluzioak:

Emaitzetan ikus daitekeenez, A ontziaren x altuera esponentzialki gutxitzen da, eta C ontziarena, ordea (itxia denez), z altuera beti hazi egiten da. Ikusgarriena, bitarteko B ontziaren portaera da: lehenengo hazi egiten da y fluido-zutabea, baina maximo batera iritsitakoan gutxituz doa, eta nulu izatera iristen da (teorikoki denbora infinituan). Beraz, hiru fase ezberdin dauzka bitarteko B ontziak:

 1. Kapilarretik galtzen duena baino fluido gehiago irabazten du A ontzitik (dy/dt>0).
 2. Maximoaren inguruan, oreka dinamikoa gertatzen da, alegia, denbora unitatean sartzen den fluidoa eta irteten dena berdinak dira (dy/dt=0).
 3. Denbora unitatean, fluido gehiago galtzen du irabazten duena baino (dy/dt<0).

Hiru ontzien fluido-zutabeen altuerak (x, y eta z) grafikoki adierazten baditugu denboraren menpe, hobeto ulertzen dira sustantzia erradiaktiboen zenbait ezaugarri:

 1. Oso biziraupen laburreko materialak existi daitezkeela, esaterako, Radioa 1600 urte (Lurraren adina 2500 milioi urtekoa da).
 2. Sustantzia erradiaktiboen kantitateak konstanteak dira gutxi gora behera.
 3. Lurreko berun-kantitatea hazten doa etengabe.

Batetik, Lurra sortu zenean, Radio kantitatea oso handia izan zitekeen arren, desintegratzen hasi zenean, hain biziraupen laburra izanda Lurraren adinaren aldean, gaur egun Lurrean dagoen Radio kantitatea oso txikia izan beharko luke (arbuiagarria). Hala ere, ez da hain txikia, zeren serie erradiaktibo baten bitarteko sustantzietako bat baita:

Uranioa(238)® Torioa(234) ® Protaktinioa(234) ® Uranioa(234) ® Torioa(230) ® Radioa(226) ® ..... Beruna(206)

Izan ere, Uranioa Lurrean oso ugaria da eta oso biziraupen luzea dauka (4.56 109 urte), horri esker existitzen da Radioa, Uranioaren desintegrazioaren hondakin gisara. Bitarteko sustantziek berriz, biziraupen labur samarrak dauzkate, eta horregatik sustantzia horien proportzioak gutxi gora behera konstanteak dira.

Gure seriean A® B® C, eta egoera egonkorrean, dy/dt=0, beraz, ax=by. Sustantzia erradiaktibo baten x kantitatea kalkula daiteke, ezagutzen badira, beste sustantzia erradiaktibo baten y kantitatea eta bi sustantzia erradiaktiboen biziraupenak (a eta b). Esaterako, a txikia bada (biziraupen luzea), x astiro gutxitzen da, eta oreka-egoerak luze irauten du.

Edozein kasutan, sustantzia egonkorra, C, etengabe handituz doa.

Kasu berezia

A kapilardun ontziaren konstantea eta B ontziarena berdinak badira, a=b, orduan, adierazpen grafikoan ikusten da, x urdinez eta y gorriz fluido-zutabeen altuerak honakoak direla:

x=x0·exp(-a·t)
y=x0·a·t
·exp(-a·t)

Bi kurbak mozten diren puntuan, justu bigarren kurbaren maximoa da:

 • Mozketa

x=y, t=1/a

 • Maximoa: lehen deribatua nulua dela inposatu:

 • Inflexio puntua

Bigarren kurbaren inflexio-puntua kalkulatzen da, y(t)-ren bigarren deribatua nulua dela inposatuz:

Inflexio puntuaren abzisa (aldiunea) justu maximoaren bikoitza da.

Saiakuntza

Aukeran idatz daitezke:

 • A ontziaren kapilarrak duen luzera, desplazamendu-barrari saguaz eragiten.
 • B ontziaren kapilarrak duen luzera, desplazamendu-barrari saguaz eragiten.

Berria botoian klik egin.

Saguarekin, lehen ontziko gezi gorria (A) gora eta behera desplaza daiteke, fluido-zutabearen altuera finkatzeko.

Hasi botoian klika ezazu.

Esate baterako, A ontziaren kapilarra oso luzea aukeratu ezazu (adibidez 10cm), eta txikia B ontziarena (adib. 2cm), eta ikus bedi nolako eboluzioak dituzten hiru ontzietako fluido-zutabeek.

Ondoren, alderantziz, A ontziaren kapilarra oso laburra (2cm), eta luzea B ontziarena (10cm). Ikus ezazu nola eboluzionatzen duten fluido zutabeek.

Amaitzeko, har itzazu bi kapilarren luzerak berdinak (5cm).

FluidoApplet1 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Saguarekin, A ontziaren gezi gorria gora eta behera desplaza ezazu.

Erreferentziak

Franco A. Analogías Físicas (Mecánica, Electricidad, Fluidos) . Documentación E.I. (Enseñanzas Integradas). Vol 6 (3),1982, págs. 63-69

Seobie J. Scott R. D., Steward J. F., Use of point of inflection on a radiactive decay curve. Am. J. Phys. 43 (11) November 1975, pp. 1012-1013