Oszilazioak, ontzi komunikatuetan

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Fluidoak

Fluidoen dinamika
Depositu bat hustu (I)
Depositu bat hustu (II)
Urak bultzatutako
kohetea
Oszilazioak, U
itxurako hodi batean
marca.gif (847 bytes)Oszilazioak, ontzi
komunikatuetan

Fluido errealak
Poiseuille-ren legea
Gas baten
biskositatea
Likido baten
biskositatea
Fluido bat bi zilindro
ardazkideren tartean
Ontzi bat kapilar
batetik deskargatzen
Kapilardun ontzi baten
karga eta deskarga
Desintegrazio-kate
baten analogia
Erregimen laminarra
eta zurrunbilotsua
Magnus efektua
Oszilazioak, ontzi komunikatuetan

Oszilazio harmonikoak, bi ontzi berdinetan

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

Erreferentzia

 

Har ditzagun bi ontzi komunikatu, likidoz erdi beteta. Orekan, likidoaren maila bera izango dute biek, baina likidoaren maila nolabait desorekatzen bada, likidoak oszilatu egingo du ontzi batetik bestera.

Oszilazioak, ontzi komunikatuetan

Dei diezaiegun h01 eta h02 bi ontzi komunikatuek hasieran duten altuerei, eta S1 eta S2 sekzioei. Orekako altuerak, h, honako baldintza bete behar du (likidoaren bolumen totala konstantea da):

S1h01+S2h02=(S1+S2)h

Lehen ontziko likidoa x1 desplazatzen bada oreka-posiziotik behera, bigarren ontziko likidoa x2 desplazatuko da oreka-posiziotik gora. Gainera, likidoaren bolumen totala konstantea denez:

S1x1=S2x2                        (1)

Jarraitutasunaren ekuazioa

Likidoak lehen ontzian v1 abiadura badu, bigarren ontzian v2 , eta biak komunikatzen dituen hoditxoan u, orduan jarraitutasunaren ekuazioaren arabera:

S1v1=S2v2=Su                  (2)

Energiaren balantzea

Une batean, hauek dira fluidoak izango dituen masak, bi ontzietan eta bitarteko hoditxoan:

 • Lehen ontziko masa: m1=r S1(hx1)
 • bigarren ontziko masa: m2=r S2(h+x2)
 • Komunikazio-hoditxoko masa: m=r Sd

Komunikazio-hoditxoaren sekzioa eta luzera S eta d dira hurrenez hurren.

Kalkula dezagun energia zinetikoaren aldakuntza bi aldiuneren artean, t eta t+dt.

Energía potentzialaren aldakuntza denbora tarte horretan: dm masa pasatzen da h+x2 posiziotik hx1 posiziora.

eta  dm=r S1dx1, zeren x1 gutxituz doa.

Energiaren kontserbazio printzipioaren arabera DEk=DEp

Ekuazio horretatik eta lehenagoko (1) eta (2) erlazioetatik, v1 idatz daiteke x1-en menpe:

Bi atalak dt-gatik zatituz, eta sinplifikatuz, honako ekuazio diferentziala lortzen da:

Ekuazio hori ez da HHS-arena, koefiziente aldakorra duelako, eta numerikoki integra daiteke Runge-Kutta metodoaz, eta abiatze-baldintzak ezarrita:  v1=0 denean x1=hh10.  Orekako altuera h da eta h10 lehen ontziko altuera hasieran.

 

Oszilazio harmonikoak, bi ontzi berdinetan

Goiko kalkuluetan azaldu den b terminoa nulua da, S1 eta S2 berdinak direnean, eta ekuazio diferentziala honela berridazten da:

Ekuazio hori bada Higidura Harmoniko Sinplearena eta maiztasun angeluarra ω2=g/a , beraz periodoa

Sekzio konstantedun hodi baterako, S=S1=S2, oszilazio harmonikoen P periodoaren adierazpena sinpleagoa geratzen da, zeren a parametroa a=(2h+d)/2.

Eta hodiko likidoaren luzera totala, L=2h+d , beraz:

aurreko kapituluan lortutako periodo bera hodiaren bi muturrak irekita.

Energia zinetikoa eta potentziala

Berriz ere kasu orokorra aztertuz, kalkula ditzagun energia zinetikoa eta potentziala, eta egiazta dezagun bien batura konstantea dela.

Bi ontzietako fluidoaren energia potentziala hau da (komunikazio-hodiko fluidoarena ez da aldatzen) :

m1 lehen ontziko fluidoaren masa da eta m2 bigarrenarena. Masa-zentroak altueren erdian daude.

(1) erlaziotik abiatuta eta masa berridazten bada (r dentsitatea bider bolumena), Ep energia potentziala adieraz daiteke x1 eta h-ren menpe:

Energia zinetikoa, berriz, hiru zatien batura da, bi ontzietakoa eta komunikazio hoditxoarena:

(1) eta (2) ekuazioetatik abiatuta eta masa berridazten bada (r dentsitatea bider bolumena), Ek energia zinetikoa adieraz daiteke x1, v1 eta h-ren menpe:

Justu S1 eta S2 berdinak direnean, x1 biderkatzen duen terminoa desagertzen da.

HHS-ren ekuazioa honelakoa bada, x1=A·sin(w t), v1=Aw cos(w t), energia zinetikoa eta energia potentziala gehituz balio konstante bat lortu behar da, denborarekin menpekotasunik ez duena. Beraz, sin2 eta cos2 -ren koefizienteek berdinak izan behar dute. Hortik kalkula daiteke w maiztasun angeluarraren karratua:

eta izan ere, S1=S2 berdinak direnean, ω2=g/a .

Bi ontziek sekzio bera daukatenean, oszilazioa HHS da, eta bi ikuspegirekin kalkulatu ditugu (dinamikarena eta energiarena) maiztasun angeluarra eta periodoa.

Adibidea

Saguarekin desplazatu behar dira, gora eta behera, bi hodietako gezi gorria eta gezi urdina hasierako altuerak finkatzeko, h01 eta h02.

Zenbakizko balioak aukeratu:

 • Ezkerreko ontziaren erradioa, r1=5 cm.
 • Eskumako ontziaren erradioa, r2=5 cm.
 • Komunikazio-hoditxoaren erradioa, r=0.2 cm.
 • Komunikazio-hoditxoaren luzera, d=10 cm.
 • eta hasierako altuerak, h01=20 cm eta h02=30 cm

Ontzien eta hodiaren sekzioak honela kalkulatzen dira:

Orekako h altuera kalkulatzeko:

S1h01+S2h02=(S1+S2)h

Kasu honetan sekzioak berdinak direnez, orekako altuera hasierako bi altueren batez  bestekoa da: h=(20+30)/2=25 cm=0.25 m.

Eta oszilazioen periodoa:

Laburpena

Orokorrean, bi ontzi komunikatuetan dagoen fluido ideal bat oreka posiziotik desorekatzen bada, oszilatu egiten du, baina ez dira oszilazio harmoniko sinpleak. Bakarrik bi ontzien sekzioak berdinak direnean (edo b terminoa arbuiagarria denean a-ren aldean) fluidoak burutzen dituen oszilazioak harmoniko sinpleak dira, eta kasu horretan, oszilazioen periodoa kalkulatu dugu aurreko atalean.

Saiakuntza

Aukeran idatz daitezke:

 • Ezkerreko ontziaren erradioa, r1, Erradioa ezker(cm), desplazamendu-barrari saguaz eragiten.
 • Eskumako ontziaren erradioa, r2, Erradioa eskuin(cm), desplazamendu-barrari saguaz eragiten.
 • Komunikazio-hoditxoaren erradioa, r, Erradioa bitarte laukitxoan idatziz (r<1cm)
 • Komunikazio-hoditxoaren luzera finkotzat hartu da, d=10 cm.

Berria botoian klik egin.

Saguarekin desplazatu behar dira gora eta behera bi ontzi komunikatuetako hasierako altuerak finkatzeko:

 • h01 ezkerreko ontzian gezi gorria.
 • h02 eskumako ontzian gezi urdina.

Hasi botoian klik egin. Likidoa oszilatzen hasten da, ontzi komunikatu batetik bestera, joan etorrian. Programak idatziz erakusten ditu, uneoro, t denbora eta bi ontzietan likidoak daukan altuera.

Sistemaren parametroren bat aldatzen bada (ontzien erradioak edo komunikazio hodiarena) Berria botoian klikatu behar da, programak irudi berria egiten du, ontzien neurri berriekin, eta ondoren finkatu behar dira hasierako altuerak bi ontzi komunikatuetan gezi gorria eta urdina desplazatuz.

Likidoa oszilatzen hasteko Hasi botoian klikatu behar da.

FluidoApplet1 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Saguarekin, gezi gorria eta urdina desplazatu, gora eta behera, hasierako altuerak finkatzeko

Erreferentzia

Wittenbauer F..Problemas de Mecánica General y Aplicada. Tomo III  Editorial Labor (1963). Kapitulu hau liburu horretako 203 ariketaren enuntziatutik eta soluziotik abiatuta garatu da.