Depositu bat hustu (I)

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Fluidoak

Fluidoen dinamika
marca.gif (847 bytes)Depositu bat hustu (I)
Depositu bat hustu (II)
Urak bultzatutako
kohetea
Oszilazioak, U
itxurako hodi batean 
Oszilazioak, ontzi
komunikatuetan

Fluido errealak
Poiseuille-ren legea
Gas baten
biskositatea
Likido baten
biskositatea
Fluido bat bi zilindro
ardazkideren tartean
Ontzi bat kapilar
batetik deskargatzen
Kapilardun ontzi baten
karga eta deskarga
Desintegrazio-kate
baten analogia
Erregimen laminarra
eta zurrunbilotsua
Magnus efektua
Torricelli-ren teorema

Mariotte-ren flaskoa

Depositu bat husteko denbora

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

Erreferentzia

 

Torricelli-ren teorema

Depositu zilindriko batek S1 sekzioa dauka, eta hondoan zulo txiki bat, S2 sekzioduna (S1 baino askoz txikiagoa). Aplika dezagun Bernoulli-ren teorema irudiko (1) eta (2) puntuetan, bata justu deposituaren gainean, gainazal librean, eta bestea justu zulotxoaren erdian.

Zulotxoaren S2 sekzioa oso txikia bada deposituaren S1 sekzioaren aldean, orduan, fluidoaren abiadura oso txikia izango da gainazal librean (v1@ 0) zulotxoan duen v2 abiaduraren aldean.

Bestalde, fluidoaren bi gainazal mugatzaileek, S1 eta S2, presio atmosferikoa daukate, airearekin kontaktuan daudelako, beraz, p1=p2=p0.

Bi puntuen arteko altuera-diferentzia hau da: y1y2=h. Likido-zutabearen altuera. Datu horiek Bernoulli-ren ekuazioan ordezkatuz:

 

Mariotte-ren flaskoa

Torricelli-ren teoremaren arabera, likido batek duen abiadura, zulotxotik irteten ari denean, zulotxoaren gaineko fluido-zutabearen h altueraren menpekoa da soilik:

Abiadura horixe da, baita ere, gorputz batek duen abiadura, aske erortzen ari denean, h altueratik abiatuta.

Ontzi batean ordea, fluidoa irteten ari den bitartean, fluidoaren h maila jaisten ari da, eta beraz, abiadura ere jaitsi egingo da. Zulotik irteten den fluido-kantitatea edo emaria Sv da, eta ontzi batean ez da konstantea izango, beherakorra baizik. Emari konstantea ekoitzi nahi bada, Mariotte-ren flaskoa erabil daiteke.

bernoulli_6.gif (3213 bytes) Irudiak Mariotte-ren flaskoa adierazten du: flaskoa fluido batez beteta dago h0 altueraraino, eta itxita dago estalki batez, baina estalkian zehar hodi bat pasatzen da eta muturra likidoan murgilduta dauka.

Flaskoak zulotxo bat dauka azpialdean eta bertatik likidoa irteten da. Hodiaren beheko muturrean (B) presio atmosferikoa dago airea sartzen ari delako, likidoa zulotxotik irten ahala.

Fluidoak zulotxotik irtetean duen v abiadura ez da izango h0 altuerari dagokiona, baizik eta h altuerari dagokiona (zulotxotik hodiaren B muturreraino dagoen fluido zutabea).

Beraz, h konstante mantentzen bada, fluidoak zulotxotik irtetean daukan v abiadura ere konstantea izango da, harik eta fluidoaren maila hodiaren B muturra baino beherago egon arte. Ordutik aurrera, h<h0 , eta fluidoaren v abiadura ez da konstantea izango.

Irteerako v abiadura alda daiteke, AB hodiaren posizioa flaskoan gorago edo beherako kokatuz.

Depositu bat husteko denbora

Torricelli-ren teorema frogatzeko, fluidoaren goiko gainazalaren abiadura nulutzat hartu dugu (v1@ 0) betiere zulotxoan daukan v2 abiadura baino askoz txikiagoa delako.

Demagun orain ez dela horren txikia, eta ez dezagun arbuiatu.

Jarraitutasunaren ekuazioaren arabera:

v1S1=v2S2

eta Bernoulli-ren ekuazioa

Bi ekuazioen artean kalkula daitezke bi abiadurak: v1 eta v2

Baldin S1>>S2 orduan, Torricelli-ren teorema lortzen da.

Depositutik irteten den fluido bolumena denbora unitateko S2v2 da, eta beraz, dt denbora tartean irteten den bolumena: S2v2dt. Hortaz, deposituko h altuera jaitsi egingo da:

-S1dh= S2v2dt

Ekuazio diferentzial hori integragarria da, eta deposituko fluidoaren h altuera kalkula daiteke denboraren menpe; hasierako baldintzak honakoak: deposituaren hasierako altuera, t=0 aldiunean, H bada:

Guztiz hustu denean, h=0, eta hortik bakan daiteke t denbora, alegia depositua guztiz hustu arte behar izan den denbora:

Baldin S1>>S2, orduan parentesi barruko "1"-ekoa arbuia daiteke.

Adibidea

  • Deposituaren erradioa, 10 cm, beraz, S1=p (0.1)2 m2
  • Zulotxoaren erradioa 0.8 cm, beraz, S2=p (0.008)2 m2
  • Hasierako altuera, 45 cm, H=0.45 m

Datuok formula zehatzean ordezkatuz, hau ematen du: t=47.34 s, horixe da deposituak behar duen denbora guztiz husteko. Aldiz, azken formula hurbilduan ordezkatuz (S1>>S2) honakoa ematen du: t=47.35 s. (%0.02 gehiago).

 

Saiakuntza

Aukeran idatz daitezke:

  • Deposituaren erradioa, R1, desplazamendu-barrari saguaz eragiten.
  • Zuloaren erradioa, R2, desplazamendu-barrari saguaz eragiten.
  • Deposituan hasieran dagoen fluidoaren altuera, H, saguarekin gezi gorria desplazatuz, gora eta behera.

Hasi botoiari sakatu.

Fluidoa zulotik irteten hasten da eta depositua husten. Programak idatziz ematen du fluidoaren altuera uneoro, fluidoaren gainazalean, eta aldi berean eskuin aldean, grafiko batean adierazten du fluidoaren altuera denboraren menpe.

FluidoApplet1 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Hasi aurretik, saguarekin desplaza ezazu gezi gorria gora eta behera.

Erreferentzia

Njock J, Mechanics of the slow draining of a large tank under gravity. Am. J. Phys. 71 (11) November 2003, pp. 1204-1207