Ontzi bat kapilar batean zehar deskargatzen

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Fluidoak

Fluidoen dinamika
Depositu bat hustu (I)
Depositu bat hustu (II)
Urak bultzatutako
kohetea
Oszilazioak, U
itxurako hodi batean
Oszilazioak, ontzi
komunikatuetan

Fluido errealak.
Poiseuille-ren legea
Gas baten
biskositatea
Likido baten 
biskositatea
Fluido bat bi zilindro
ardazkideren tartean
marca.gif (847 bytes)Ontzi bat kapilar
batetik deskargatzen
Kapilardun ontzi baten
karga eta deskarga
Desintegrazio-kate
baten analogia
Erregimen laminarra
eta zurrunbilotsua
Magnus efektua
Oinarri fisikoak

Antzeko fenomeno fisikoak

java.gif (886 bytes) Saiakuntza

Bestelako kapilardun ontziak

Erreferentziak

 

Ontzi garden bat likidoz beteta dago, azpiko aldean zulotxo bat dauka eta zulotxo horretan tutu kapilar bat dago kokatuta. Tutu kapilarra oso estua da eta likidoak ontzitik ihes egiteko kapilar horretatik pasatu behar du. Erregela batez, ontziko likidoaren h altuera neurtzen da.

Oinarri fisikoak

Kapilar batean zeharreko emaria (edo kaudala) Poiseuille-ren legearen arabera:

p1p2 kapilarraren bi muturren arteko presio-diferentzia da. Kasu honetan, ontzian dagoen likidoaren h altuerak sortutakoa da, eta r dentsitatea duenez, p1p2=r gh

G baldin bada kapilarretik irteten den fluido-bolumena denbora unitatean, orduan, likidoaren h altuera jaisten joango da erritmo berean:

Ontziaren sekzioa S da.

Aurreko ekuazioan konstanteak bilduz, honela berridatz daiteke:

eta l-ri deitzen zaio "kapilardun ontziaren konstantea".

Lortutako ekuazio diferentziala integra daiteke hasierako aldiunetik, t=0, altuera h=h0. amaiera arte t, h.

Fluido zutabearen h altuera gutxituz doa t denboran zehar, eta erritmo esponentzialaz.

Logaritmo nepertarrak hartuz,

lnh=lnh0λt

Grafikoki adierazten badugu, ardatz bertikalean, lnh (logaritmo nepertarra), eta ardatz horizontalean t, denbora, zuzen bat aterako da, eta zuzen horren malda –λ izango da.

Eibarko IITUE-ko laborategian (ikusi erreferentzietako lehen artikulua) esperimentu hau egin dugu, fluido gisa auto-olioa erabiliz, eta honako emaitzak lortu ditugu:

h(cm)

t (s)

47.5

0

42.5

29

37.5

62

32.5

101

27.5

145

22.5

197

17.5

265

12.5

355

7.5

500

Datuok, t, ln(h), erregresio linealeko kapituluan datorren programa interaktiboan sartuz, zuzenaren malda kalkulatzen da, eta hona hemen maldaren emaitza: -0.00371, beraz kapilardun ontziaren konstantea: λ=0.00371 s-1.

Gainontzeko datuak ere behar dira:

  • Kapilarraren luzera eta erradioa, L eta R.

  • Ontziaren sekzioa, S

  • Fluidoaren dentsitatea, ρ

Kapitulu honen hasieran aipatu dugun formulak λ konstantea eta gainontzeko konstante guztiak erlazionatzen ditu. Hortik, fluidoaren η biskositatea kalkula daiteke.

Batezbesteko biziraupena

Sustantzia erradiaktiboek daukaten biziraupena honela definitu ohi da, nukleo aktiboen kopurua erdira jaisteko behar den t denbora, irudiak erakusten duen bezala.

Kapilardun ontziaren biziraupena ere horrela defini dezakegu, baina likidoaren altuerarekin, alegia, h=h0/2. Eta hauxe ateratzen da:

 

Antzeko fenomeno fisikoak

Kapilardun ontzi baten deskarga deskribatzen duen ekuazioa eta honako beste biak oso antzekoak dira:

Ondoko koadroak antzekotasunak biltzen ditu:

Fluidoak Elektrizitatea Erradiaktibitatea
h, fluido-zutabearen altuera q, kondentsadorearen karga N, desintegratu gabe dauden nukleo kopurua
dh/dt, beheratze-abiadura i=dq/dt, korronte elektrikoaren intentsitatea dN/dt, aktibitate erradiaktiboa, balio absolutuan
l , kapilardun ontziaren konstantea 1/RC, zirkuituaren konstantea l , desintegrazio konstantea

Saiakuntza

Aukeran idatz daiteke:

  • Kapilarraren luzera, zentimetrotan, desplazamendu-barrari saguaz eragiten.

Berria botoian klik egin.

Saguarekin, ontziko gezi gorria desplazatu, gora eta behera, likido-zutabearen hasierako altuera finkatzeko: h0.

Hasi botoian klikatu.

Likidoa ontzitik irteten hasten da kapilarrean zehar. Aldi berean, eskuman, grafikoki erakusten da fluidoaren altuera denboraren menpe. Ikus daitekeenez, esponentzial beherakorra da. Likidoak hasierako altueraren erdia atzematen duenean, denbora hori markatu egiten da, "batez besteko biziraupena" erakusteko.

FluidoApplet1 aparecerá en un explorador compatible con JDK 1.1.

Desplaza ezazu gezi gorria gora eta  behera, saguarekin, likidoaren altuera finkatzeko.

                                             

Bestelako kapilardun ontziak

Auto-olioak biskositate handia dauka, eta kapilarraren luzera txikia izan daiteke (15 cm baino laburragoa), baina olioa erabili beharrean (esaterako, ikasleak ez zikintzeko) beste likido bat erabili nahi badugu, orduan, kapilar luzeagoak behar dira.

Sekzio konstantedun ur-depositua

Urak biskositate baxua dauka, eta ur-korronteak erregimen laminarra daukala ziurtatzeko, kapilarrak oso luzea izan behar du. Erreferentzietan aipaturiko bigarren artikuluan, esperimentua urarekin egin ahal izateko, kapilardun ontziaren neurriak ematen dituzte:
  • Ontziaren luzera, 122 cm (4 ft)
  • Ontziaren diametroa, 1.67 cm (21/32 in)
  • Kapilarraren luzera, 122 cm (4 ft)
  • Kapilarraren barne-diametroa, 1.25mm-tik 1.75 mm-ra.

Sekzio aldakorreko ur-depositua

Kapilar luzea erabiltzea saihets daiteke sekzio aldakorreko depositu batekin, alegia, altuerarekin estutzen doan depositua, irudiak erakusten duena bezalakoa, ezkerreko horma bertikala eta eskumakoa kurboa (aurreko eta atzeko bi hormak ere bertikalak dira, irudian agertzen ez diren arren).

Frogatuko dugu, deposituaren horma kurboak forma jakin bat daukanean, orduan, ur-deposituko likidoaren h altuera denborarekin erritmo esponentzialaz gutxituko dela. Hormaren forma berezia hau da:  y=c/x2

non c konstante bat den.

Har ditzagun fluidoaren bi puntu, depositu arrunt bat husteko hartzen den bezala: bata justu gainazalean, presio atmosferikoa duena, deposituaren sekzioa S1 den tokian, eta v1 abiadura. Eta bestea justu kapilarraren irteeran, S2 sekzio finkoa duen tokian eta v2 abiadura.

Jarraitasunaren ekuazioa honela idazten da:

v1S1=v2S2

eta Bernoulli-ren ekuazioa:

Bestalde, irteeran dagoen puntuak ere presio atmosferikoa dauka, beraz,  p1=p2=p0.

Bi puntuen altueren arteko diferentzia hau da: y1y2=h, izan ere, ur-zutabearen h altuera.

Bi ekuazioetatik, v1 eta v2 kalkula daitezke, eta honako emaitza lortzen da:

Baldin S1>>S2 orduan emaitza ezaguna lortzen da:

Depositutik irteten den fluido-bolumena, denbora unitate batean, S2v2 da, eta dt denbora-tartean S2v2dt. Beraz, likidoaren h altuera honela jaitsiko da:

S1dh= S2v2dt

1 puntuaren sekzioa, S1, laukizuzena da, a zabalera konstanteduna eta luzera aldakorrekoa:

non c konstantea den. Orduan, fluidoaren h altueraren aldakuntza denboraren menpe, honela idatz daiteke:

eta konstante guztiak bakar batean bildu dira: l , kapilardun ontziaren konstantea.

Ekuazio diferentzial hori integratzea berehalakoa da. Hasierako baldintzak: t=0, denean h=h0. Eta hona hemen emaitza:

h=h0·exp(λt)

Erreferentzietan aipatzen den hirugarren artikuluan, deposituaren neurriak ematen dituzte: alde zuzenen luzerak, 25.4 cm (10 in). Alde kurboak honelako forma dauka: y=819.1/x2  cm, eta orduan x=25.4 cm denean (10 in), alegia, ontziaren goiko muturrean,  y=1.27 cm (0.5 in). Jakina, ontzia hortxe amaitzen da, ez da infinituki altua. Hortaz, fluidoaren h altuera denboraren menpe jaisten da, erritmo esponentziala jarraituz, baina altuera txikia denean, 1.27 cm edo txikiagoa ez du oso emaitza zehatza ematen.

Erreferentziak

Franco A. Analogías Físicas (Mecánica, Electricidad, Fluidos) . Documentación E.I. (Enseñanzas Integradas). Vol 6 (3),1982, pp 63-69.

Smithson J. R., Pinkston E. R., Half-life of a water column as a laboratory exercise in exponential decay.  Am. J. Phys. 28 (1960) pp. 740-742

Bohn J. L., Nadig F. H., Hydrodynamic model for demostrations in radioactivity. Am. J. Phys. 22 (1954), pp. 320-323