Atwood-en makina erraldoia

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Zeruko gorputzen dinamika

Eguzki-Sistema
Argiaren abiadura
nola neurtu
Ilargia
Atwood-en makina
Penduluaren periodoa
Marea-indarrak
eragindako pendulua
Mareen fenomenoa
Grabitatearen
azelerazioa
Bidaia bat
Lurraren barrutik
Lurraren barrualdea
ez da homogeneoa
Erortzen ari den
gorputz bat ekialdera
desbideratzen da (I)
Erortzen ari den
gorputz bat ekialdera
desbideratzen da (II)
Meteorito batek
Lurra jotzen du
Nola neurtu G
Lurraren forma
Atwood-en makina klasikoa

Atwood-en makina erraldoia

Adibidea

Saiakuntza

Erreferentzia

 

Atwood-en makina ohiko adibide klasiko eta sinplea da Newton-en bigarren legea aplikatzeko. Polea finko bat da eta soka zurrun bat, masa gabekoa, eta sokaren muturretan masa bi eskegitzen dira.

Lehenik, partikularen dinamikan, polearen masa arbuiagarritzat jotzen da, baina  ondoren, errotazioaren dinamikan polearen masak ere eragina du bere inertzia-momentuaren arabera.

 

Honako orri honetan ere Atwood-en makina bat  aztertuko dugu baina erraldoia. Polearen masa arbuiagarritzat hartuko dugu baina Lurraren gainazaletik oso altuera handian kokatuko dugu. Polean soka zurrun bat kokatuko da eta sokaren muturretan masa bana, baina masa biak berdinak. Grabitatearen azelerazioa altuerarekin gutxitzen doanez, zehazki aztertuko dugu blokeak nola mugitzen diren.

 

Atwood-en makina klasikoa

Ondoko irudiak erakusten ditu bloke biek jasaten dituzten indarrak. Demagun m1>m2 dela, eta har dezagun grabitatearen azelerazioa, g, konstantetzat.

Aplika diezaiogun Newton-en bigarren legea gorputz bakoitzari.

m1g-T=m1a
T-m2g=m2a

Azelerazioa bakan daiteke:

Ondoren kalkula daiteke gorputzen abiadura h altuera mugitu direnean, bata gora eta bestea behera, eta pausagunetik abiatuta:

Emaitza bera lor daiteke energiaren kontserbazioa aplikatuz. Hasierako egoeran gorputz biak altuera berean badaude, amaierako egoeran m1 egongo da h altuera beherago eta m2 blokea h altuera gorago. Ezar dezagun energia potentzialaren jatorria (zero maila) bloke bien hasierako posizioan, eta idatz ditzagun hasierako eta amaierako energia totalak. Kontserbazio printzipioa honela idazten da:

Eta hemen v bakantzen bada, lehengo emaitza bera lortzen da.

 

Atwood-en makina erraldoia

Bloke biek masa bera badute baina altuera ezberdinetan badaude, Lurretik hurbilen dagoen blokeak pisu gehiago izango du, grabitatea altuerarekin gutxitzen delako, aldiz altuera berean badaude, Atwood-en makina orekan egongo da, baina oreka ez-egonkorrean.

Har dezagun altueren jatorria (zero maila) gorputz bien oreka posizioan, Lurraren gainazaletik H altueran. Ondoren, demagun gorputzak x distantzia desplazatzen ditugula, bata gora eta bestea behera. Beherantz desplazatu dugun gorputzak honako pisua izango du:

eta goikoak:

Hemen, R=6.37·106 m Lurraren erradioa da, M=5.98·1024 kg bere masa, G=6.67·10-11 Nm2/kg2, eta m da gorputz bakoitzaren masa.

Aplika diezaiogun Newton-en bigarren legea gorputz bakoitzari:

F1-T=ma
T-F2=ma

Eta azelerazioa bakan daiteke:

a=(F1-F2)/(2m)

Izan ere, H eta x oso txikiak dira Lurraren R erradioaren aldean, eta hurbilketa bat eginez a azelerazioaren adierazpen sinpleagoa lortzen da x desplazamenduaren menpe:

Indarraren adierazpen horrekin higiduraren ekuazioa idatz daiteke ekuazio diferentzial gisa:

Eta ekuazio diferentzial horren soluzioa honelakoa da:

Hortaz, blokeen abiadura honela idatz daiteke:

A eta B koefizienteak hasierako baldintzetatik kalkulatu behar dira: t=0 aldiunean x=x0, eta pausagunetik abiatuta, v=0.

Bloke  batek lurrera iristeko tardatzen duen denbora

Beherantz mugitzen den blokea x=x0 posiziotik abiatzen da t=0 aldiunean, eta x=H posiziora iristen da t aldiunean.

Orduan t denbora bakan daiteke posizioaren ekuazioan: H=x0·cosh(kt)

Aldagaia aldatzen badugu, z=ekt, lortuko dugu z-ren menpeko bigarren graduko ekuazio bat. Soluzio bietatik t positiboa ematen duena hau da:

Emaitzan ikus daitekeenez, t denbora hori aldatu egiten da H/x0 zatiduraren menpe, eta denbora bera ateratzen da H=100 eta x0=10 edo H=10 eta x0=1. Bete behar den baldintza bakarra hau da: H<<R.

Energiaren balantzea

Aplika dezagun energiaren kontserbazio-printzipioa, Atwood-en makina klasikoan bezala eta konpara ditzagun hasierako egoera eta amaierako egoera:

Desplazamendua ezagututa (x) blokeen v abiadura bakan daiteke.

 

Adibidea

Demagun blokeen oreka-posizioa H=100 m dela. Oreka-posizio horretatik desplaza ditzagun bi blokeak: x0=10 m. Kalkula bedi zenbat denbora tardatuko duen beheko blokeak lurrera iritsi arte eta zein abiadura izango duten blokeek une horretan.

Datuak:

  • Lurraren erradioa: R=6.37·106 m,

  • Lurraren masa: M=5.98·1024 kg,

  • Konstantea: G=6.67·10-11 Nm2/kg2,

  • Grabitatearen azelerazioa Lurraren gainazalean: g=GM/R2=9.83 m/s2

Energiaren kontserbazio-printzipioa aplikatuz:

v=0.174795 m/s

Energien bidez lortutako emaitza horrek ez du hurbilketarik eta, konparatzen bada hurbilketaz lortutako abiadurarekin, berdinak direla ikusten da (izatez bien arteko diferentzia laugarren zifra hamartarrean hasten da). Hurbilketan hartu da H eta x0 txikiak direla Lurraren erradioaren aldean. Gainera, hurbilketari esker, denboraren informazioa ere lor daiteke.

 

Saiakuntza

Aukeran idatz daiteke

  • Hasierako desplazamendua, x0, desplazamendu-barrari saguaz eragiten.

  • Oreka-posizioaren altuera finkotzat hartu da: H=100 m

Hasi botoia sakatu.

 

 

Erreferentzia

West J. O., The Atwood machine: two special cases. The Physics Teacher Vol. 37, February 1999, pp. 83-85