Hagatxo bat bertikalki erortzen

eremu magnetiko konstante batean

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Elektromagnetismoa

Faraday-ren legea
Espirak, eremu 
magnetiko aldakor 
batean (I)
Espirak, eremu
magnetiko aldakor
batean (II)
Faraday-ren legearen
frogapena (I)
Faraday-ren legearen 
frogapena (II)
Betatroia: partikula-
azeleragailua
Hagatxoa mugitzen
eremu magnetiko
batean zehar (I)
marca.gif (847 bytes)Hagatxoa erortzen
eremu magnetiko
batean zehar
Espira bat mugitzen
eremu magnetiko
batean zehar
Eremu magnetikoa
nola neurtu
Korronte alternoko
sorgailua
Galbanometro
balistikoa
Foucault-en
korronteak (I)
Foucault-en
korronteak (II)
Indukzio homopolarra
Disko bat, motore
eta sorgailua
Hagatxoa mugitzen
eremu magnetiko
batean zehar (II)
E eta B-ren momentu
angeluarra (I)
E eta B-ren momentu
angeluarra (II)
Indar elektroeragilea kalkulatzea

Hagatxoaren higidura

java.gif (886 bytes)Saiakuntza

 

Aurreko orrian aztertu dugu hagatxo bat, karril paralelo eta horizontal biren gainean mugitzen, dena eremu magnetiko konstante batean murgilduta. Hagatxoaren abiadura konstante mantentzeko indarra aplikatu behar zaio eta, egoera egonkorrean, indar horrek egiten duen lana potentzia elektriko bilakatzen da, eta bero gisa disipatu egiten da.

Demagun karril eroale paralelo biak plano bertikalean kokatzen direla, eta hagatxoak marruskadurarik gabe irristatzen duela h altueratik erortzen utzita.

 

Indar elektroeragilea kalkulatzea

Kasu honetan, eremu magnetikoa, B, konstantea da eta horizontala, hau da, hagatxoak eta karrilek osatzen duten planoaren perpendikularra. Eremu magnetikoaren fluxua irudian adierazten den ABCD zirkuituan zehar:

ABCD laukizuzenaren azalera a·x da.

CD hagatxoa beherantz mugitzean, laukizuzenaren azalera gutxitzen da, eta Faraday-ren legearen arabera indar elektroeragilea induzitzen da:

x gutxitzen denean bere deribatua negatiboa da: x = x0 -v·t

Korronte induzituaren noranzkoa

Eremu magnetikoa kanporantz bada (eskumako irudian bezala) S azalera gutxitzean, F fluxua gutxitzen ari da, beraz korronte induzitua erlojuaren orratzen kontrakoa da.

Zirkuituaren erresistentzia elektrikoa R bada, korronte induzituaren intentsitatea, i=VE/R=vBa/R.

Hagatxoaren erresistentzia

Esperientzia honetan karrilek erresistentzia nulua dutela suposatuko dugu, edo arbuiagarria hagatxoarenarekin konparatuz. Hagatxoaren lodiera finkotzat hartuko dugu (1 mm2 ), baina bere luzera alda daiteke, neurri batzuen artean.

Hagatxoa zein materialez eginda dagoen aukera daiteke taula honetan:

Eroalea Dentsitatea (kg/m3) Erresistibitatea r (W ·m)
Aluminioa 2700 2.8·10-8
Kobrea 8930 1.75·10-8
Burdina 7880 9.8·10-8
Beruna 11350 22.1·10-8
Wolframioa 19340 5.5·10-8

Hagatxoaren masa lortzeko, bidertu behar da bere dentsitatea bider hagatxoaren bolumena, alegia zilindroaren S sekzioa bider a luzera: m=dSa. Bestalde, R erresistentzia kalkulatzeko bidertu behar da r erresistibitatea bider L=a luzera zati S sekzioa.

 

Hagatxoaren higidura

Irudian erakusten denez, hagatxoak bi indar jasaten ditu: pisua (mg) eta eremu magnetikoak egindako Fm indarra i korronte induzituari. Indar magnetikoa beti da hagatxoaren higiduraren aurkakoa, geroago ikusiko dugun bezala.

fem9_2.gif (2048 bytes) CD hagatxotik i intentsitateko korrontea zirkulatzen ari denean, B eremu magnetikoak indarra egiten dio:

ut bektore unitarioak korrontearen noranzkoa du eta B eremu magnetikoarekiko perpendikularra da. Hagatxoaren luzera a da.

Indar magnetikoaren modulua hau da:

Fm=iBa=vB2a2/R

Norabide eta noranzkoa irudian adierazten dira (gorantz, pisuaren kontra)

Hagatxoaren higidura-ekuazioa hau da:

Indar magnetikoa korronte induzituaren proportzionala da, eta beraz hagatxoaren abiadurarekiko ere bai:

Ekuazio honen itxura eta beste sistema fisiko ezagun batena oso antzekoak dira: alegia esfera bat, fluido biskoso batean bertikalki erortzen,  (Arkimedes-en bultzada arbuiatzen bada).

Denborarekiko integratuz abiadura lor daiteke denboraren menpe:

Abiadura handituz doa, baina asintotikoki, ez baita pasatzen balio limite konstante batetik gora:

 

Hagatxoaren m masa, dentsitatearen eta bolumenaren menpe berridatziz, eta R erresistentzia erresistibitatearen, luzeraren eta sekzioaren menpe, ikus daiteke abiadura maximoak ez duela menpekotasunik hagatxoaren a luzerarekiko ezta S sekzioarekiko.

Abiadura limitearen adierazpena askoz ere modu sinpleagoan lor daiteke, argudio sinple batez, higidura-ekuazioa integratu beharrik gabe. Indar magnetikoa abiaduraren proportzionala da, eta beraz zerotik abiatuz handitzen doa; Noiz arte? ba pisuaren berdina egiten den arte. Une horretatik aurrera hagatxoaren gaineko indar totala nulua da eta hortaz abiadura konstantea.

Abiadura hazi egiten bada,  vl balio-limite bat atzematen duen arte, orduan korronte induzitua ere hazi egiten da bere  ibalio limitea atzematen duen arte.

eta intentsitate-limite horrek ez du R erresistentziaren menpekotasunik.

Integrazio-bidez hagatxoaren abiadura lortu dugunez, denboraren menpe adierazita, beste integrazio berri batez hagatxoaren altuera ere kalkulatzea posible da, hasieran h altueratik abiatzen dela jakinda. Ekuazio honen itxura eta beste sistema fisiko ezagun batena ere oso antzekoak dira: esfera bat, fluido biskoso batean bertikalki erortzen.

 

Saiakuntza

Idatzi:

 • Eremu magnetikoa (gauss-etan) zenbaki positiboa izan daiteke (irakurlerantz irteten bada) zein negatiboa (barrurantz sartzen).
 • Hagatxoaren luzera (cm-tan), gehienez 10 cm.
 • Hagatxoaren sekzioa finkoa hartu da: 1.0 mm2.
 • Hagatxoaren material eroalea: aluminioa, kobrea, burdina, beruna edo wolframioa.

Hasi botoia klikatu.

Hagatxoa hasieran 100 cm-ko altueratik erortzen uzten da.

Hagatxoaren gainean ondoko bektoreak daude irudikatuta:

 • Pisua: mg, beheranzko bektore bertikal beltz eta konstantea.
 • Eremu magnetikoa: B, bektore horizontala, barruranzkoa denean sinbolo urdina eta inguru osoa urdin argia. Kanporanzkoa denean sinbolo gorria, eta inguru osoa arrosa.
 • Korronte induzituaren noranzkoa, hagatxoaren erdian bektore gorria, edo puntu gorrien higidura zirkuitu osoan zehar.
 • Indar magnetikoa, Fm, goranzko bektore bertikal beltza.

Gainera, applet-aren eskumako aldean grafikoki adierazten dira:

 • Urdinez, hagatxoaren abiadura denboraren menpe.
 • Gorriz, korronte induzituaren intentsitatea denboraren menpe.

Korronte induzituaren grafikoan ardatz horizontala igota dago erdiraino, korronte negatiboak direnean ere irudia egin ahal izateko (korronte negatiboak erlojuaren orratzen aldekoak dira).

Applet-aren goiko aldean, abiadura-limitea eta intentsitate-limitea ere ematen dira.

Hobeto ulertzeko, gomendagarria da paper batean irudi bat egitea hagatxoa, karrilak eta eremu magnetikoa adieraziz honako hitzarmenaz:

 • Eremu magnetikoa irudiaren planoaren perpendikularra denean eta kanporantz (irakurlerantz) zirkulu bat eta barruan puntu bat.
 • Eremu magnetikoa irudiaren planoaren perpendikularra denean eta barrurantz (papererantz) zirkulu bat eta barruan gurutze bat.
 1. Arrazoi bedi fluxua handitzen ala gutxitzen ari den.
 2. Lenz-en legea aplikatuz deduzi bedi korronte induzituaren noranzkoa eta markatu.
 3. Irudikatu hagatxoaren gainean, eremu magnetikoak korronte induzituari egindako indarra. Pisuaren kontrakoa al da?

Adibidea

Demagun hagatxo bat 8 cm-ko luzeraduna eta 1 mm2-ko sekzioduna. Eremu magnetikoa horizontala, uniformea, 300 gauss-ekoa eta kanporantz (irakurlerantz). Hagatxoa aluminiozkoa bada, kalkula bedi hagatxoaren abiadura-limitea eta korronte induzituaren intentsitate maximoa.

 • Hagatxoaren m masa: d dentsitatea bider hagatxoaren bolumena: alegia a luzera bider S sekzioa: m=d·S·a
 • R erresistentzia elektrikoa: ρ erresistibitatea, bider hagatxoaren a luzera, zati S sekzioa, R=ρ·a/S

Beste material astunago bat aukeratuz gero (esate baterako burdina edo beruna), eta gainera eremu magnetikoa oso ahula ipintzen badugu, gerta daiteke hagatxoak ez duela abiadura-limitea atzematen bere ibilbide osoan.

Kalkula ditzagun abiadura eta intentsitatea, adibidez  t=0.1 s aldiunean:

 

FemApplet aparecerá en un explorador compatible JDK 1.1